settings icon
share icon
Soru

Gerçek din nedir?

Yanıt


Din, "Davranış ve törenlerle ifade edilen, tapınılacak Tanrı veya tanrılara olan inanç" veya "genellikle ahlak kuralları içeren bir inanç veya ibadet sistemi" olarak tanımlanabilir. Dünya nüfusunun %90'ından fazlası herhangi bir dine mensuptur. Sorun ortada birçok farklı din olmasıdır. Hangisi doğru dindir? Gerçek din hangisidir?

Dinlerin en yaygın öğeleri kurallar ve törenlerdir. Esasen bazı dinler yalnızca yapılması ve yapılmaması gerekenler gibi bir kurallar listesinden ibarettir. Bir insanın o dinin sadık bir izleyicisi olarak kabul edilmesi ve dolayısıyla o dinin Tanrısı nezdinde doğru sayılması için bunları yerine getirmesi gerekir. İslam ve Yahudilik kural temelli dinlere iki örnektir. İslamiyet’in yerine getirilmesi gereken beş şartı vardır. Yahudilikte yerine getirilmesi gereken yüzlerce buyruk ve gelenek vardır. Bu dinlerin ikisi de, bir dereceye kadar, kendi dinlerinin şartlarını yerine getiren kişinin Tanrı’nın gözünde doğru sayılacağını iddia eder.

Diğer dinler, bir dizi kuralı yerine getirmek yerine daha çok törenleri yerine getirmeyi odaklar. Bir kişi şu kurbanı sunarak, şu işi yaparak, şu ayine giderek, şu yemeği yiyerek vs. Tanrı’nın gözünde doğru sayılır. Tören temelli dinlerin en önemli örneği Roma Katolik mezhebidir. Roma Katolikliği, bir kişinin bebekken suyla vaftiz edilmesi, Pazar ayinine gitmesi, günahlarını bir papaza itiraf etmesi, cennetteki azizlere dualar etmesi, ölmeden önce papaz tarafından yağla meshedilmesi vb. gibi şeylerin Tanrı’nın bu kişi öldükten sonra onu cennete kabul etmesini sağlayacağını savunur. Budizm ve Hinduizm de esasen tören temelli dinlerdir, ancak daha az ölçüde kural temelli olarak da kabul edilebilirler.

Gerçek din ne kural temelli, ne de tören temellidir. Gerçek din Tanrı’yla bir ilişkidir. Bütün dinlerin savunduğu iki şey, insanlığın Tanrı’dan ayrılmış olduğu ve O’nunla barışması gerektiğidir. Gerçek olmayan dinler bu sorunu bazı kuralları ve törenleri yerine getirerek çözmeye çalışır. Gerçek din bu sorunu, ayrılığı sadece Tanrı’nın düzeltebileceğini ve O’nun da bunu zaten yapmış olduğunu kabul ederek çözer. Gerçek din aşağıdakileri kabul eder:

• Hepimiz günah işledik ve bu yüzden de Tanrı’dan ayrıldık (Romalılar 3:23).
• Eğer bu durum düzeltilmezse, günahın haklı cezası ölümdür ve ölümden sonra da Tanrı’dan sonsuz ayrılıktır (Romalılar 6:23).
• Tanrı bize İsa Mesih’in kişiliğinde gelmiş ve bizim hak ettiğimiz cezayı üzerine alarak bizim yerimize ölmüştür. Bundan sonra Kendi ölümünün yeterli kurban olduğunu göstermek için ölümden dirilmiştir (Romalılar 5:8; 1. Korintliler 15:3-4; 2. Korintliler 5:21).
• İsa’nın ölümünün günahlarımızın tam bedeli olduğuna güvenerek O’nu Kurtarıcı olarak kabul edersek, bağışlanırız, kurtuluruz, Tanrı’yla barışırız ve aklanırız (Yuhanna 3:16; Romalılar 10:9-10; Efesliler 2:8-9).

Gerçek dinde de kurallar ve törenler olduğu halde diğer dinlerle arasında büyük bir fark vardır. Gerçek dinde kurallar ve törenler, kurtuluşa erişmeye çalışmak için DEĞİL, Tanrı’nın sağlamış olduğu kurtuluşa minnettarlıktan ötürü yerine getirilir. Gerçek din Kutsal Kitap’a uygun Hristiyanlıktır ve bu dinde, itaat edilecek kurallar (örneğin, adam öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, yalan söylemeyeceksin vb.) ve yerine getirilecek törenler (suya batırılarak yapılan su vaftizi ve Rab’bin Sofrası / Komünyon) vardır. Bir kişiyi Tanrı’nın gözünde doğru kılan bu kural ve törenlerin yerine getirilmesi değildir. Aksine bu kural ve törenler kişinin, Kurtarıcı olarak sadece İsa Mesih’e iman etmesiyle gelen lütuf sayesinde Tanrı’yla kurduğu ilişkisinin SONUCUdur. Gerçek olmayan din, Tanrı’nın lütfuna erişmeye çalışmak için bir şeyler yapmaktır (kural ve törenleri yerine getirmektir). Gerçek din, İsa Mesih’i Kurtarıcı olarak kabul etmek ve böylece Tanrı’yla doğru bir ilişki içine girmektir. Kişi bundan sonra, Tanrı’ya olan sevgisi ve O’na yaklaşma arzusundan ötürü bir şeyler yapar (kural ve törenleri yerine getirir).

Burada okuduklarınızdan ötürü Mesih’i kabul etmeye karar mı verdiniz? Eğer öyleyse, lütfen aşağıdaki “Bugün Mesih’i kabul ettim” düğmesine basın.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Gerçek din nedir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries