settings icon
share icon
Soru

Bir Hristiyan genetik mühendisliğe nasıl bakmalı?

Yanıt


Kutsal Kitap yazıldığı sırada genetik mühendislik bilinmediğinden sadece o konu hakkında olan kesin referanslar belirlemek zordur. Genetik mühendislik konusuna Hıristiyan bakışını belirlemek için, genetik mühendisliğe bakacağımız bir ilkeler sistemi oluşturmamız gerekir. Hristiyanlığın klonlama konusuna bakışının kesin noktaları için, lütfen “Hristiyanlığın klonlama konusuna bakışı” adlı makalemize bakınız.

Genetik mühendislikle ilgili en büyük endişe, insanlığın insan vücudu ve yaratılışın geri kalanına bakma sorumluluğu konusunda ne kadar özgürlük alabileceğiyle ilgilidir. Kutsal Kitap’ın bizi fiziksel sağlığımız konusunda sorumlu olmamızı teşvik ettiği şüphesizdir. Süleyman’ın Özdeyişleri, bir bireyin sağlığını yeniden kazanması için belirli etkinliklerden söz eder (Süleyman’ın Özdeyişleri 12:18). Elçi Pavlus, bedenimize bakmamızın görevimiz olduğunu söyler (Efesliler 5:29). Ayrıca yetiştirdiği Timoteos’u da hastalıkları için ilaç almaya teşvik etmiştir (1. Timoteos 5:23). Beden Kutsal Ruh'un tapınağı olduğu için, inanlıların bedeni doğru kullanma sorumlulukları vardır (1. Korintliler 6:19,20). Fiziksel ihtiyaçları olanlara yardım sunarak imanımızı gösteririz (Yakup 2:16). Bu yüzden, Hristiyanlar olarak, kendimizin ve başkalarının fiziksel iyiliğiyle ilgilenmeliyiz.

Yaratılışın insanların bakımı altında olması gerekiyordu (Yaratılış 1:28; 2:15-20), ama Kutsal Kitap bize yaratılışın bizim günahımızdan etkilendiğini (Yaratılış 3:17-19, Romalılar 8:19-21) ve günahın etkilerinden kurtarılacağı zamanı beklediğini söyler. Yaratılışın bakıcıları olarak, insanların günahın lanetini “tamir etme” ve her yolu kullanarak her şeyi daha iyi yapmaya çalışma sorumlulukları olduğu sonucuna varmak mümkündür. Bu yüzden her bilimsel ilerleme yaratılışın daha iyi olması için kullanılabilir düşüncesi oluşmaktadır. Ancak, bu iyiliği gerçekleştirme konusunda genetik mühendisliğin kullanımıyla ilgili endişeler bulunmaktadır.

1. Genetik mühendisliğinin Tanrı'nın yarattığı doğanın kâhyaları olarak bize verdiği rolün ötesinde bir rol üstleneceği endişesi bulunmaktadır. Kutsal Kitap, her şeyin Tanrı tarafından ve O’nun için yaratıldığını bildirir (Koloseliler 1:16). Tanrı tüm yaşayan varlıkların kendi “cinslerine” göre üremesini tasarladı” (Yaratılış 1:11-25). Genetik üzerinde çok fazla manipülasyon yapmak (türleri değiştirmek) Tasarımcı için ayrılmış şeyleri kurcalamak olabilir.

2. Genetik mühendisliğin Tanrı’nın yaratılışın eski haline döndürülmesi planını engellemeye çalışması gibi bir endişe bulunmaktadır. Daha önce de söylendiği gibi, yaratılış, Yaratılış 3’de kaydedilen olaylardan (insanlığın Tanrı’nın planına asiliğinden) etkilenmişti. Dünyaya ölüm girmiş ve insanın ve yaratılışın geri kalanının genetik yapısı ölüme doğru değişmeye başlamıştı. Bazı durumlarda, genetik mühendislik “lanet” adı verilen günahın bu sonucunu geri almak için bir çaba olarak görülebilir. Tanrı buna bir çare sağladığını söylemiştir ki bu da, Romalılar 8 ve 1. Korintliler 15’te tanımlandığı üzere İsa Mesih aracılığıyla kurtuluştur. Yaratılış, Tanrı’nın her şeyi özgün halinden de daha iyi bir hale koyacağı vaadinin yerine gelmesiyle gerçekleşecek yeniliği bekler. Bu süreçle savaşmak için “çok ileriye gitmek,” bireylerin eski hale dönülmesi için Mesih’e güvenme sorumluluğuyla rekabete neden olabilir (Filipililer 3:21).

3. Genetik mühendisliğin Tanrı'nın belirlemiş olduğu yaşam sürecine müdahale edebileceği endişesi vardır. Kutsal Yazılar’ın genel bir incelenmesinden, Tanrı’nın yaşam süreci için bir planı olduğu açıkça görülmektedir. Örneğin, Mezmur 139, mezmur yazarıyla Yaratıcı arasında ana rahminden beri var olan yakın bir ilişkiyi tanımlar. Genetik manipülasyonların Tanrı’nın planı dışında yaşam yaratmak için kullanılması, Tanrı bilinçli bir ruhun gelişimini tehlikeye atabilir mi? Fiziksel yaşam sürecine müdahale etmek ruhsal yaşam olasılığını etkiler mi? Romalılar 5:12, Adem günah işlediği için tüm insanlığın günah işlediğini söyler. Bunun günah doğasının nesilden nesile aktarılmasını ve böylece herkesin günah işlediğini içerdiği anlaşılmaktadır (Romalılar 3:23). Pavlus, sonsuzluk umudunu, Adem’in günahının fethedilmesiyle açıklamaktadır. Adem’den (ve soyundan) olan herkes ölüyorsa ve Mesih bu durumda olanlar için öldüyse, bu “soy”un dışında kurtarılabilecek bir yaşam oluşturabilir mi? (1. Korintliler 15:22, 23).

4. Genetik mühendislikteki ilerlemelerin cesurca devamının Tanrı’ya bir meydan okuma tarafından motive edildiği şeklinde bir endişe bulunmaktadır. Yaratılış 11:1-9 yaratılışın kendisini Yaratıcı’nın üstüne yükseltmeye çalıştığında ne olduğunu göstermektedir. Yaratılış 11’deki insanlar birlik içindeydiler, ancak Tanrı’ya boyun eğmiyorlardı. Bunun sonucu olarak Tanrı ilerlemelerini durdurdu. Tanrı, insanların gittiği yönde bazı tehlikeler bulunduğunu kesinlikle görmüştü. Romalılar 1:18-32’de de buna benzer bir uyarı bulunmaktadır. Tanrı burada, yaratılışı (Yaratıcı yerine ona tapacak kadar) seven ve bundan ötürü yıkıma götürülen bireylerden söz eder. Genetik mühendisliğin benzer motivasyonları ve nihai olarak da sonuçları destekleyeceğinden korkulmaktadır.

Bunlar şu anda yanıtlarımızın olmadığı soru ve sorunlardır ve bunlar endişeler oluşturmaktadır ve genetik mühendislik konusunda bir görüşe sahip olmak isteyen Hristiyanlar tarafından dikkatle düşünülmelidir.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Bir Hristiyan genetik mühendisliğe nasıl bakmalı?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries