settings icon
share icon
Soru

Genel vahiy ve özel vahiy nelerdir?

Yanıt


Genel vahiy ve özel vahiy, Tanrı’nın Kendisini insanlığa vahyetmek için seçmiş olduğu iki yoldur. Genel vahiy, doğa aracılığıyla Tanrı hakkında öğrenilebilecek genel gerçeklerden söz eder. Özel vahiy, Tanrı hakkında doğaüstü yollarla bilinebilecek daha kesin gerçeklerden söz eder.

Mezmur 19:1-4 genel vahiy hakkında şunları söyler: “Gökler Tanrı'nın görkemini açıklamakta, gök kubbe ellerinin eserini duyurmakta. Gün güne söz söyler, gece geceye bilgi verir. Ne söz geçer orada, ne de konuşma, sesleri duyulmaz. Ama sesleri yeryüzünü dolaşır, sözleri dünyanın dört bucağına ulaşır.” Bu ayetlere göre, evrenin gözlemlenmesiyle Tanrı’nın varlığı ve gücü açıkça görülebilir. Yaratılışın düzeni, çetrefilliliği ve harikalığı güçlü ve yüce bir yaratıcının varlığını bildirir.

Romalılar 1:20 de genel vahiyden söz eder: Tanrı'nın görünmeyen nitelikleri –sonsuz gücü ve Tanrılığı– dünya yaratılalı beri O'nun yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça görülmektedir. Bu nedenle özürleri yoktur.” Romalılar 1:20 de, Mezmur 19 gibi, Tanrı’nın sonsuz gücü ve ilahi doğasının yaratılmış şeyler aracılığıyla “açıkça görülüp” “anlaşıldığını” ve bu gerçekleri inkâr etmek için herhangi bir mazeret olmadığını öğretir. Bu ayetleri aklımızda tutarak, genel vahiy hakkında, “Tanrı’nın bütün zamanlardaki ve her yerdeki bütün insanlara Kendisinin var olduğunu ve zeki, güçlü ve her şeyin üzerinde olduğunu kanıtlayan vahyi” bir tanımda bulunabiliriz.

Özel vahiy, Tanrı’nın Kendisini mucizesel yollarla vahyetmeyi seçmesidir. Özel vahiy, Tanrı’nın fiziksel olarak görünmeleri, rüyalar, görümler, yazılı Tanrı Sözü ve en önemlisi de İsa Mesih’tir. Kutsal Kitap, Tanrı’nın birçok kereler fiziksel bir biçimde göründüğünü (Yaratılış 3:8, 18:1; Mısır’dan Çıkış 3:1-4, 34:5-7) ve Tanrı’nın insanlarla birçok kereler rüyalar (Yaratılış 28:12, 37:5; 1 Krallar 3:5; Daniel 2) ve görümler (Yaratılış 15:1; Hezekiel 8:3-4; Daniel 7; 2 Korintliler 12:1-7) aracılığıyla da konuştuğunu kaydeder.

Tanrı’nın bize bildirdiği en önemli şey, aynı zamanda özel bir vahiy yolu olan Kendi Sözü olan Kutsal Kitap’tır. Tanrı, Kendisinin insanlığa mesajını doğru bir şekilde kaydetmeleri için Kutsal Kitap yazarlarına mucizesel bir şekilde yol göstermiştir. Bunu yaparken onların kendi stil ve kişiliklerini de kullanmıştır. Tanrı Sözü diri ve aktiftir (İbraniler 4:12). Tanrı Sözü, esinlendirilmiş, yararlı ve yeterlidir (2 Timoteos 3:16-17). Tanrı, sözel geleneğin hatalı ve güvenilmez olduğunu bildiğinden Kendisi hakkındaki gerçeğin yazılı bir biçimde saklanmasını istemişti. Tanrı ayrıca insanların rüya ve görümlerinin yanlış yorumlanabileceğini de biliyordu. İnsanlığın, Kendisi, bizden neler beklediği ve bizim için neler yaptığı hakkında bilmesi gereken her şeyi Kutsal Kitap’ta vahyetmeye karar vermişti.

Özel vahyin nihai biçimi İsa Mesih’in Kişiliğidir. Tanrı bir insan haline gelmiştir (Yuhanna 1:1, 14). Bunu en iyi şekilde İbraniler 1:1-3 özetler: “Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi. Bu son çağda da her şeye mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi Oğlu'yla bize seslenmiştir. 3Oğul, Tanrı yüceliğinin parıltısı, O'nun varlığının öz görünümüdür. Güçlü sözüyle her şeyi devam ettirir.” Tanrı, bizimle özdeşleşmek, bize örnek olmak, öğretmek, Kendisini vahyetmek ve en önemlisi de kurtuluş sağlamak için Kendisini çarmıhta ölüme alçaltarak İsa Mesih’in Kişiliğinde bir insan haline gelmiştir (Filipililer 2:6-8). Tanrı’dan gelen nihai “özel vahiy” İsa Mesih’tir.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Genel vahiy ve özel vahiy nelerdir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries