settings icon
share icon
Soru

İsa’nın gece gelen bir hırsız gibi geri döneceği ne anlama gelir?

Yanıt


İsa Mesih’in geri dönüşü gece gelen bir hırsıza benzetilmiştir. “Gece gelen hırsız” sözlerini kullanan iki ayet vardır: Matta 24:43, “Ama şunu bilin ki, ev sahibi, hırsızın gece hangi saatte geleceğini bilse, uyanık kalır, evinin soyulmasına fırsat vermez” ve 1. Selanikliler 5:2: “Çünkü siz de çok iyi bilirsiniz ki, Rab’bin günü gece hırsız nasıl gelirse öyle gelecektir.”

İsa, Matta 24’de Sıkıntı’nın sonunda ikinci kez geleceğinden söz eder. Pavlus, 1. Selanikliler 5’de bundan “Rab’bin Günü” olarak söz eder. Bu, astronomik boyutlarda bir çalkantı zamanıdır ve insanlar, “İnsanoğlu’nun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler”dir (Matta 24:29-30). İsa bunun, “O günlerin sıkıntısından hemen sonra” gerçekleşeceğini söyler (ayet 29) ki, bu da, bu olayı, sıkıntı zamanından önce gerçekleşen İnanlıların Göğe Alınması’ndan ayırır.

İsa Mesih’in Yeryüzüne İkinci Gelişi ne bakımdan gece gelen bir hırsız gibi olacaktır? İsa’nın yaptığı kıyaslamanın ana öğesi, Kendisinin ne zaman geri geleceğini kimsenin bilmeyeceğidir. Tıpkı bir hırsızın bir evin halkını gafil avlayacak bir biçimde hareket ettiği gibi, İsa da yargı ile geri döndüğü zaman iman etmeyen dünyayı gafil avlayacaktır. İnsanlar dünyadaki tüm zamana sahipmişler gibi, “yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyorlardı.” Ama sonra, onlar daha ne olduğunu anlamadan Yargı Günü gelecektir (40-41 ayetler). Pavlus bunu şu şekilde dile getirir: "İnsanlar, ‘Her şey esenlik ve güvenlik içinde’ dedikleri bir anda, gebe kadının birden sancılanması gibi, ansızın yıkıma uğrayacak ve asla ve kaçamayacaklar" (1. Selanikliler 5:3).

İnanlı bu hızlı ve ani yargıdan korkmaz ve “gece gelen hırsız” inanlılar olarak bizi gafil avlamayacaktır. Hristiyanlar farklı bir kategoridedir: “Ama kardeşler, siz karanlıkta değilsiniz ki, o gün sizi hırsız gibi yakalasın” (1. Selanikliler 5:4). Sadece karanlıkta olanlar hazırlıksız yakalanacaklardır ve bizler “hepimiz ışık çocukları, gündüz çocuklarıyız. Geceye ya da karanlığa ait değiliz” (ayet 5). Hamdolsun ki, “Tanrı bizi gazaba uğrayalım diye değil, Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla kurtuluşa kavuşalım diye belirledi” (ayet 9).

Kurtulmamış olanların İsa’nın şu uyarısına dikkat etmeleri gerekir: “Bunun için siz de hazır olun! Çünkü İnsanoğlu beklemediğiniz saatte gelecektir” (Matta 24:44). Siz nasıl hazır olabilirsiniz? Tanrı gelecek olan yargıdan kaçabilmeniz için size bir yol sağlamıştır. Bu yol İsa Mesih’tir (Yuhanna 14:6). İsa Mesih’i Rabbiniz ve Kurtarıcınız olarak kabul etmenizle, size sonsuz yaşam vaadiyle birlikte günahların bağışlanması, merhamet ve kurtuluş verilir (Yuhanna 3:16; Efesliler 2:8–9). “Hırsız” geliyor ama siz gündüz çocuğu olabilirsiniz. Ertelemeyin, “Rab’bin lütuf yılı” şimdidir.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

İsa’nın gece gelen bir hırsız gibi geri döneceği ne anlama gelir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries