settings icon
share icon
Soru

İnanlıların göğe alınmasıyla Mesih’in İkinci Gelişi arasındaki fark nedir?

Yanıt


İnanlıların göğe alınmasıyla Mesih’in İkinci Gelişi sık sık birbiriyle karıştırılır. Bazen Kutsal Kitap’tan bir ayetin inanlıların göğe alınmasından mı yoksa Mesih’in İkinci Gelişi’nden mi söz ettiğini belirlemek zordur. Ancak, zamanın sonuyla ilgili Kutsal Kitap peygamberliğini etüt ederken, ikisi arasındaki farkı anlamak çok önemlidir.

İnanlıların göğe alınması, Mesih’in (Mesih’teki bütün inanlılar olan) kiliseyi yeryüzünden almak için geri dönüşüdür. İnanlıların göğe alınması, 1 Selanikliler 4:13-18 ve 1 Korintliler 15:50-54’de tanımlanmıştır. Ölmüş olan inanlıların bedenleri diriltilecek ve bu kişiler hâlâ yaşamakta olan inanlılarla birlikte Rab’bi havada karşılayacaktır. Bu olay bir anda, göz açıp kapayana kadar gerçekleşecektir. Mesih’in İkinci Gelişi, İsa’nın Mesih-karşıtı’nı ve kötülüğü yenilgiye uğratmak ve bin yıllık egemenliğini kurmak için gelişidir. Mesih’in İkinci Gelişi, Vahiy 19:11-16’da tanımlanır.

İnanlıların göğe alınması ve Mesih’in İkinci Gelişi arasındaki önemli farklılıklar aşağıda yer almaktadır:

1) İnanlıların göğe alınmasında inanlılar Rab’bi havada karşılar (1 Selanikliler 4:17). Mesih’in İkinci Gelişi’nde inanlılar Rab’le birlikte yeryüzüne dönerler (Vahiy 19:14).

2) The Mesih’in İkinci Gelişi büyük ve korkunç sıkıntı zamanından sonra gerçekleşir (Vahiy 6–19 bölümler). İnanlıların göğe alınması büyük sıkıntıdan önce gerçekleşir (1 Selanikliler 5:9; Vahiy 3:10).

3) İnanlıların göğe alınması, inanlıların bir kurtarış etkinliği olarak yeryüzünden alınmasıdır (1 Selanikliler 4:13-17, 5:9). Mesih’in İkinci Gelişi inanlı olmayanların bir yargı etkinliği olarak ortadan kaldırılmasını içerir (Matta 24:40-41).

4) İnanlıların göğe alınması gizli olacak ve bir anda gerçekleşecektir (1 Korintliler 15:50-54). Mesih’in İkinci Gelişi’yse herkes tarafından görülecektir (Vahiy 1:7; Matta 24:29-30).

5) Mesih’in İkinci Gelişi başka bazı son zaman olayları gerçekleşene kadar gerçekleşmeyecektir (2 Selanikliler 2:4; Matta 24:15-30; Vahiy 6–18 bölümler). İnanlıların göğe alınması yakındır, her an gerçekleşebilir (Titus 2:13; 1 Selanikliler 4:13-18; 1 Korintliler 15:50-54).

İnanlıların göğe alınmasıyla Mesih’in İkinci Gelişi’ni birbirinden ayrı tutmak neden önemlidir?

1) Eğer inanlıların göğe alınması ve Mesih’in İkinci Gelişi aynı olay ise, inanlarının büyük sıkıntı zamanını yaşamaları gerekecektir (1 Selanikliler 5:9; Vahiy 3:10).

2) Eğer inanlıların göğe alınması ve Mesih’in İkinci Gelişi aynı olay ise, Mesih’in geri gelişi yakın değildir; O’nun dönebilmesinden önce gerçekleşmesi gereken birçok şey vardır (Matta 24:4-30).

3) Vahiy Kitabı’nın 6-19 bölümleri, büyük sıkıntı dönemini tanımlarken kiliseden hiç söz etmez. “Yakup’un sıkıntısı dönemi” adı da verilen (Yeremya 30:7) büyük sıkıntı döneminde Tanrı dikkatini büyük ölçüde yine İsrail’de toplayacaktır (Romalılar 11:17-31).

İnanlıların göğe alınması ve Mesih’in İkinci Gelişi birbirine benzeyen ama farklı olaylardır. Her ikisi de İsa’nın geri dönüşüyle ilgilidir. Her ikisi de zamanın sonunda gerçekleşen olaylardır. Ancak aradaki farkları görmek önemlidir. Özet olarak, inanlıların göğe alınması, Mesih’in Tanrı’nın gazabı sırasında bütün inanlıları yeryüzünden almak için bulutlarla geri dönüşüdür. Mesih’in İkinci Gelişi ise, Mesih’in büyük sıkıntı dönemini sona erdirip Mesih-karşıtı ve onun kötü dünya imparatorluğunu yenilgiye uğratmak için yeryüzüne geri dönüşüdür.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

İnanlıların göğe alınmasıyla Mesih’in İkinci Gelişi arasındaki fark nedir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries