settings icon
share icon
Soru

Erken kilise babaları kimlerdir?

Yanıt


Erken kilise babaları üç temel kategoriye ayrılır: Apostolik kilise babaları, İznik öncesi kilise babaları ve İznik sonrası kilise babaları. Apostolik kilise babaları, Roma'lı Clemens gibi, elçilerin çağdaşları ve muhtemelen onlar tarafından eğitilmiş olan, elçilerin geleneklerini ve öğretilerini yürüten kilise babalarıydı. 2 Timoteos 4:21'de bahsedilen Linus, Petrus'un şehit edilmesinden sonra Roma piskoposu olmuş ve Clemens görevi Linus'tan devralmıştır. Dolayısıyla hem Linus hem de Romalı Clemens, apostolik kilise babaları olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, Romalı Clemens'in pek çok yazısı günümüze kadar korunmuş olsa da, Linus'un günümüze kadar korunan herhangi bir yazısı bulunmamaktadır. Polycarp gibi Yuhanna'nın öğrencisi olmuş olabilecek bir kaç kişi haricinde, apostolik kilise babaları ikinci yüzyılın başlarından itibaren tarih sahnesinden büyük oranda silinmiştir. Gelenek elçi Yuhanna'nın yaklaşık olarak M.S. 98 yılında Efes'te öldüğü yönündedir.

İznik öncesi kilise babaları, elçilerden sonra gelen ve 325'teki İznik Konseyi'nden önceki dönemdeki kilise babalarıdır. İzmirli İrenaeus, Ignatius ve Justinus (Şehit Justin) gibi kişiler, İznik öncesi kilise babalarıdır.

İznik sonrası kilise babaları, M.S. 325 yılında gerçekleştirilen İznik Konseyi'nden sonra gelen kilise babalarıdır. Bunlar, kilise doktrini konusundaki olağanüstü çalışmaları sebebiyle Roma Katolik Kilisesi'nin babası olarak da bilinen Hippolu Augustin; mükemmel hitabet yeteneği sebebiyle 'altın ağızlı' olarak da bilinen Chrysostom; ve İsa'nın doğumundan M.S. 324 (İznik Konseyi'nden bir yıl öncesi) yılına kadar olan kilise tarihini yazan Eusebius'tur. Diğer İznik öncesi babaları Yunanca Yeni Ahit'i Latin Vulgate'ye tercüme eden Jerome ve İmparator Büyük İskender'in Hıristiyan olmasında büyük etkisi olan Ambrose'dir.

Peki erken kilise babası neye iman etmiştir? Apostolik babalar, Müjde'nin aynen elçiler tarafından ilan edildiği şekilde ilan edilmesine çok büyük önem vermişlerdir. Onlar teolojik doktrini formüle etmekle ilgilenmemişlerdir, çünkü elçilerden öğrendikleri Müjde onlar için oldukça yeterlidir. Apostolik babalar da, öğretiyi yaymak ve kilise içerisinde filizlenen yanlış öğretileri durdurma konusunda elçilerin kendileri kadar ateşliydiler. Mesaja sıkı sıkıya bağlılık arzusu elçilerin kendilerine öğrettikleri şekilde korunabilmiştir.

İznik öncesi kilise babaları da Müjde'ye sadık kalmaya çalışmıştır, ancak onların bir endişesi daha vardır. Şimdi Pavlus, Petrus ve Luka'nın yazılarına benzer ve onlar ile aynı ağırlığa sahip olduğu ileri sürülen pek çok sahte metin ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu sahte belgelerin ortaya çıkış nedeni bellidir. Eğer Mesih'in bedeni olan kilise sahte bir belgeyi kabul etmeye ikna edilebilirse, o zaman hata kiliseye sızacaktır. Bu yüzden İznik öncesi babalar, zamanlarının büyük kısmını Hıristiyan inancını sahte doktrinden korumak için harcamış ve bu da kabul gören kilise doktrininin başlangıcını teşkil etmiştir.

İznik sonrası babalar, Müjde'yi her türlü sapkınlığa karşı savunma misyonunu yerine getirmişler ve bu nedenle, Müjde'yi savunma görevine gitgide daha çok, Müjde'nin gerçek ve saf biçimde iletilmesine daha az eğilmişlerdir. Böylelikle, apostolik babaların karakteristik özelliği olan mesaja sıkı sıkıya bağlılıktan uzaklaşmaya başlamışlardır. Bu dönem, teoloji ve "bir raptiyenin başında kaç melek birden dans edebilir" gibi esrarengiz konular üzerine sonsuz tartışmaların yaşandığı bir dönemdir.

Erken kilise babaları, Mesih'i takip etmenin ve gerçeği savunmanın ne demek olduğu konusunda bize birer örnektir. Erken kilise babalarının hiçbiri mükemmel değildi, tıpkı hiçbirimizin mükemmel olmadığı gibi. Erken kilise babalarının bazıları, bugünkü Hıristiyanların çoğunun yanlış olarak kabul ettiği inançlara sahipti. Bugün Roma Katolik teolojisi olarak gelişen görüşün kökleri İznik sonrası babalarının yazılarına dayanmaktadır. Erken kilise babalarının yazdıklarını inceleyerek bilgi ve fikir edinmemiz mümkün olmakla birlikte, nihayetinde inancımız ilk Hıristiyan liderlerin yazılarında değil, Tanrı'nın Sözü'nde olmalıdır. Yalnızca Tanrı'nın Sözü iman ve uygulama için mutlak bir kılavuz olabilir.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Erken kilise babaları kimlerdir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries