settings icon
share icon
Soru

Kutsal Kitap, dünyanın sonunda hakkında ne der?

Yanıt


Genelde “dünyanın sonu” olarak sözü edilen olay 2. Petrus 3:10’da tanımlanır: “O gün gökler büyük bir gürültüyle ortadan kalkacak, maddesel öğeler yanarak yok olacak, yer ve yeryüzünde yapılmış olan her şey yanıp tükenecek.” Bu, Tanrı’nın yargı amacıyla insanlık tarihine el atacağı zaman olan, “Rab’bin günü” adı verilen bir dizi olayın en sonuncusudur. Tanrı, o zamanda, yaratmış olduğu her şeyi, “yerleri ve gökleri” (Yaratılış 1:1) yok edecektir.

Bu olayın zamanlaması, çoğu Kutsal Kitap bilginine göre, milenyum (bin yıl) adı verilen 1000 yıllık dönemin sonudur. Bu 1000 yıl boyunca, Mesih, Davut’un tahtına oturup kral olarak dünyayı Yeruşalim’den yönetecektir (Luka 1:32-33) ve bu yönetimi, barışla olduğu gibi demir çomakla da olacaktır (Vahiy 19:15). 1000 yılın sonunda, İblis serbest bırakılacak, yeniden yenilecek ve sonra da ateş gölüne atılacaktır (Vahiy 20:7-10). Bundan sonra, Tanrı’nın gerçekleştirdiği son yargı bittiğinde, 2. Petrus 3:10 ‘da tanımlanan dünyanın sonu gelir. Kutsal Kitap bize bu olay hakkında birkaç şey söyler.

İlk olarak bu olay dehşet verici olacaktır. “Gökler” sözcüğü, yıldızlar, gezegenler ve galaksiler olarak fiziksel evrenden söz eder. Bunların hepsi bir tür dev patlama ile yok edileceklerdir. Bu büyük bir olasılıkla, bildiğimiz her maddeyi yakıp yok edecek nükleer ya da atom reaksiyon olacaktır. Evreni oluşturan tüm maddesel öğeler, “şiddetli ateşte” eriyip gidecektir (2. Petrus 3:12). Bu aynı zamanda, Kutsal Kitap’ın değişik çevirilerinde “gürleme” (NIV), “büyük bir gürültü” (KJV), “yüksek bir ses” (CEV) ve “gök gürlemesi gibi bir çarpma sesi” (AMP) olarak tanımlanır. Gerçekleşmekte olan şeyler hakkında hiçbir kuşku yoktur. Bize aynı zamanda “gökler ve içindeki her şeyin tükeneceği” de söylendiğinden bunları herkes görecek ve duyacaktır.

Tanrı bundan sonra, cennetin başkenti ve kusursuz kutsallığın yeri ve gökten yeni yeryüzüne inecek olan “Yeni Yeruşalim”i de içeren (ayet 2) “yeni bir gökle yeni bir yeryüzü” yaratacaktır (Vahiy 21:1). Bu, isimleri “Kuzu’nun Yaşam Kitabı’na” yazılmış olan (Vahiy 13:8) kutsalların sonsuza dek yaşayacağı kenttir. Petrus, bu yeni yaratılıştan, “doğruluğun barınacağı yer” olarak söz eder (2. Petrus 3:13).

Petrus’un o zaman hakkındaki tanımının belki de en önemli kısmı, 11-12’ci ayetlerdeki sorusudur: “Her şey böylece yok olacağına göre, sizin nasıl kişiler olmanız gerekir? Tanrı’nın gününü bekleyip o günün gelişini çabuklaştırarak kutsallık içinde yaşamalı, Tanrı yolunu izlemelisiniz.” Hristiyanlar ne olacağını bilirler ve bizler bu anlayışımızı yansıtan bir şekilde yaşamalıyız. Bu yaşam geçip gitmekte ve dikkatimizi, gelecek olan yeni gök ve yeni yeryüzü üzerinde toplamalıyız. “Kutsal ve Tanrı yolundaki” yaşamlarımız, Kurtarıcı’yı tanımayanlara bir tanıklık olmalıdır ve başkalarına, O’nu reddedenlerin korkunç akıbetinden kurtulabilmeleri için O’ndan bahsetmeliyiz. Bizler, “O’nun ölümden dirilttiği ve bizleri gelecek gazaptan kurtaran Oğlu İsa’nın göklerden gelişini” dört gözle bekliyoruz (1. Selanikliler 1:10).

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Kutsal Kitap, dünyanın sonunda hakkında ne der?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries