settings icon
share icon
Soru

Değişik dua türleri nelerdir?

Yanıt


Kutsal Kitap birçok değişik türde duayı bildirir ve duayı tanımlamak için çeşitli sözcükler kullanır. Örneğin, 1. Timoteos 2:1 şöyle der: “Her şeyden önce şunu öğütlerim... bütün insanlar için dilekler, dualar, yakarışlar ve şükürler sunulsun.” Burada dua için kullanılan Grekçe ana sözcüklerden dördü bir ayette geçmektedir.

Kutsal Kitap’taki ana dua türleri şunlardır:

İman duası: Yakup 5:15 şöyle der: “İmanla edilen dua hastayı iyileştirecek ve Rab onu ayağa kaldıracaktır. Eğer hasta günah işlemişse, günahları bağışlanacaktır.” Bu bağlamda, dua hasta olan birisi için, Tanrı’nın onu iyileştirmesi için, imanla sunulur. Dua ettiğimiz zaman, Tanrı’nın gücüne ve iyiliğine inanmamız gerekir (Markos 9:23).

Anlaşılarak edilen dua (toplu dua olarak da bilinir): İsa’nın göğe alınmasından sonra, öğrenciler, “tam bir birlik içinde sürekli dua ediyordu” (Elçilerin İşleri 1:14). Daha sonra, Pentikost’tan sonra, ilk kilise, “kendilerini ... duaya adadılar” (Elçilerin İşleri 2:42). Onların örneği bizi başkalarıyla birlikte dua etmeye teşvik eder.

İstek (ya da yalvarma) duası: İsteklerimizi Tanrı’nın önüne götürmemiz gerekir. Filipililer 4:6, “Hiç kaygılanmayın; her konudaki dileklerinizi, Tanrı’ya dua edip yalvararak şükranla bildirin” diye öğretir. Ruhsal savaşı kazanmanın bir kısmı, “Her türlü dua ve yalvarışla, her zaman Ruh’un yönetiminde dua etmek”tir (Efesliler 6:18).

Şükran duası: Filipililer 4:6’da bir başka dua türü görüyoruz: Tanrı’ya teşekkür ya da şükran duası. “Her konudaki dileklerinizi, Tanrı’ya dua edip yalvararak şükranla bildirin.” Mezmurlar’da şükran dualarına birçok örnek bulunabilir.

Tapınma duası: Tapınma duası, şükran duasına benzer. Aradaki fark, tapınmanın Tanrı’nın kim olduğuna odaklandığıdır; şükran duası Tanrı’nın yaptıklarını odaklar. Antakya’daki kilise önderleri oruç tutarak şu şekilde dua ettiler: “Bunlar Rab’be tapınıp oruç tutarlarken Kutsal Ruh kendilerine şöyle dedi: ‘Barnaba’yla Saul’u, kendilerini çağırmış olduğum görev için bana ayırın.’ Böylece oruç tutup dua ettikten sonra, Barnaba’yla Saul’un üzerine ellerini koyup onları yolcu ettiler” (Elçilerin İşleri 13:2-3).

Atanma duası: Bazen dua, Tanrı’nın isteğini yerine getirmek için kendimizi ayırma zamanıdır. İsa, çarmıha gerilmeden bir gece önce böyle bir dua etmişti: “Biraz ilerledi, yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. ‘Baba’ dedi, ‘Mümkünse bu kâse benden uzaklaştırılsın. Yine de benim değil, senin istediğin olsun’ (Matta 26:39).

Duada aracılık duası: Birçok kereler dualarımız, başkaları için dua ederken onlar için istekler içerir. 1.Timoteos 2:1’de bize “herkes için” dua etmemiz söylenmiştir. İsa bu alanda bizim örneğimizdir. Yuhanna 17. Bölüm’ün bütünü, İsa’nın öğrencileri ve tüm inanlılar için bir duasıdır.

Beddua: Beddualar Mezmurlar’da bulunur (örneğin, 7, 55, 69). Bunlar Tanrı’nın kötüler üzerine yargısını çağırmak ve böylece doğruların intikamını almak için kullanılır. Mezmur yazarları Tanrı'nın kutsallığını ve yargısının kesinliğini vurgulamak için bu tür bir yakarışta bulunurlar. İsa bize düşmanlarımıza lanet duası değil, bereket duası etmemizi öğretir (Matta 5:44-48).

Kutsal Kitap ayrıca Ruh'ta dua etmekten (1. Korintliler 14:14-15) ve uygun sözcükler bulamadığımızda dua etmekten (Romalılar 8:26-27) bahseder. Böyle zamanlarda Ruh'un kendisi bizim için aracılık eder.

Dua Tanrı'yla konuşmaktır ve hiç durmadan yapılmalıdır (1. Selanikliler 5:16-18). İsa Mesih'e olan sevgimiz arttıkça, doğal olarak O'nunla konuşmayı arzulayacağız.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Değişik dua türleri nelerdir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries