settings icon
share icon
Soru

Tanrı’nın isteğine göre dua ettiğimden nasıl emin olabilirim?

Yanıt


İnsanın en büyük hedefi Tanrı’yı yüceltmek olmalıdır (1. Korintliler 10:31) ve buna Tanrı’nın isteğine göre dua etmek de dahildir. İlk olarak Tanrı’dan bilgelik istemeliyiz. “İçinizden birinin bilgelikte eksiği varsa, herkese cömertçe, azarlamadan veren Tanrı'dan istesin; kendisine verilecektir” (Yakup 1:5). Bilgelik isterken ayrıca Tanrı’nın lütufkâr ve dualarımızı yanıtlamaya istekli olduğuna güvenmeliyiz. Tanrı, “Yalnız hiç kuşku duymadan, imanla istesin” der (Yakup 1:6; ayrıca bakınız Markos 11:24). Bu yüzden Tanrı’nın isteğine göre dua etmeye Tanrı’dan bilgelik istemek (Tanrı’nın isteğini bilmek) ve O’na imanla dua etmek (Tanrı’nın isteğine güvenmek) de dahildir.

Aşağıda, inanlıya Tanrı’nın isteğine göre dua etmekte yol gösterecek yedi Kutsal Kitap talimatı yer alıyor:

1) Tanrı’nın dua etmemizi buyurduğu şeyler için dua edin. Bize düşmanlarımız için (Matta 5:44);Tanrı’nın misyonerler göndermesi için (Luka 10:2); ayartılmaya sürüklenmemek için (Matta 26:41); Tanrı Sözü’nü bildirenler için (Koloseliler 4:3; 2. Selanikliler 3:1); hükümet yetkilileri için (1. Timoteos 2:1-3); sıkıntıdan kurtarılmak için (Yakup 5:13) ve diğer inanlıların iyileştirilmesi için (Yakup 5:16) dua etmemiz söylenmiştir. Tanrı’nın dua etmemizi buyurduğu konularda dua ettiğimizde, O’nun isteğine göre dua ettiğimize dair güven duyarak dua edebiliriz.

2) Kutsal Yazılar’da kendilerinden söz edilen Tanrı yolundaki kişilerin örneğini izleyin. Pavlus, İsrail’in kurtuluşu için dua etmişti (Romalılar 10:1). Davut dua ettiği zaman merhamet ve bağışlanma için dua etmişti (Mezmur 51:1-2). İlk kilise tanıklık etmekte yüreklilik için dua etmişti (Elçilerin İşleri 4:29). Bu dualar Tanrı’nın isteğine göreydi ve günümüzde de aynı türde dualar Tanrı’nın isteğine göre olabilirler. Pavlus ve ilk kilise gibi, bizler de başkalarının kurtulması için dua etmeliyiz, her zaman başkalarının kurtuluşu için dua etmeliyiz. Kendimiz için, Davut’un dua ettiği gibi, her zaman günahımızın bilincinde olarak, günahımız Tanrı’yla olan ilişkimizi ve dualarımızı engellemeden önce onu Tanrı’nın önüne götürerek dua etmeliyiz.

3) Doğru motivasyonla dua edin. Tanrı bencilce motivasyonları bereketlemeyecektir. “Dilediğiniz zaman da dileğinize kavuşamıyorsunuz. Çünkü kötü amaçla, tutkularınız uğruna kullanmak için diliyorsunuz” (Yakup 4:3). Ayrıca dua ederken süslü sözlerimizin başkaları tarafından duyulup “ruhsal” olarak görülmesi için değil, gizlilik içinde yapılanı gören göksel Babamız’ın bizi açıkça ödüllendirmesi için çoğunlukla özel ve gizli olarak dua etmeliyiz (Matta 6:5-6).

4) Başkalarına karşı bir bağışlama ruhuyla dua edin (Markos 11:25). Başkalarına karşı bir acılık, öfke, öç ve nefret ruhu, kalplerimizin Tanrı’ya karşı tam bir boyun eğen ruhla dua etmesini engelleyecektir. Başka bir Hristiyan’la aramızda bir çatışma varken Tanrı’ya sunular sunmamamız söylendiği gibi (Matta 5:23-24), Tanrı da aynı şekilde, Mesih’teki kardeşlerimizle barışmadan dualar sunmamızı istemez.

5) Şükranla dua edin (Koloseliler 4:2; Filipililer 4:6-7). İstek ya da ihtiyaçlarımız yüzünden ne kadar sıkılsak da her zaman minnettar olacak bir şey bulabiliriz. Kurtarıcı sevginin bulunduğu bu dünyadaki en büyük acı çeken kişinin önünde cennet teklifi olduğundan Tanrı’ya minnettar olma nedeni vardır.

6) Israrla dua edin (Luka 18:1; 1 Selanikliler 5:17). Duada sebat etmeli, duayı bırakmamalı ve hemen yanıt almadığımız için moralimiz bozulmamalıdır. Tanrı’nın isteğine göre dua etmenin bir kısmı da, Tanrı’nın yanıtı ister “evet,” ister “hayır,” ister “bekle” olsun bizim O’nun yargısını kabul edip, iradesine boyun eğip dua etmeye devam etmemizdir.

7) Duada Tanrı’nın Ruhu’na dayanın. Şu ayetler harika bir gerçek içerir: “Bunun gibi, Ruh da güçsüzlüğümüzde bize yardım eder. Ne için dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz, ama Ruh'un kendisi, sözle anlatılamaz iniltilerle bizim için aracılık eder. Yürekleri araştıran Tanrı, Ruh'un düşüncesinin ne olduğunu bilir. Çünkü Ruh, Tanrı'nın isteği uyarınca kutsallar için aracılık eder” (Romalılar 8:26-27). Dua ederken Ruh’un yardımına sahibiz. En derin depresyon ya da üzüntü içindeyken, kendimizi “dua edemez bir halde” hissederken Kutsal Ruh’un aslında bizim için dua etmekte olduğunu bilme tesellisine sahibiz! Tanrımız harikadır!

Benliğe değil, Ruh’a göre yaşamayı arzuladığımızda büyük bir güvenceye sahibiz! Bundan sonra Kutsal Ruh’un dualarımızı Tanrı’ya O’nun kusursuz isteği ve zamanlamasına göre sunma işini gerçekleştireceği güvencesine sahip olur ve Tanrı’nın her şeyde bizim iyiliğimiz için etkin olduğu bilgisinde dinlenebiliriz (Romalılar 8:28).

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Tanrı’nın isteğine göre dua ettiğimden nasıl emin olabilirim?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries