settings icon
share icon
Soru

Nasıl Kutsal Ruh’la Dolabilirim?

Yanıt


Elçi Pavlus Efesliler 5:15-20'de imanlılara Tanrı'yla nasıl kutsal bir ilişki yaşayacaklarını, yani O'nun için nasıl yaşayacaklarını, O'na nasıl itaat edeceklerini ve O'na hizmet ederken O'nun isteğini nasıl öğreneceklerini anlatır. Şöyle yazar: “Öyleyse nasıl yaşadığınıza çok dikkat edin. Bilgelikten yoksun olanlar gibi değil, bilgeler gibi yaşayın. Fırsatı değerlendirin. Çünkü yaşadığımız günler kötüdür. Bunun için akılsız olmayın, Rab'bin isteğinin ne olduğunu anlayın. Şarapla sarhoş olmayın, bu sizi sefahate götürür. Bunun yerine Ruh'la dolun: Birbirinize mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyin; yürekten Rab'be ezgiler, mezmurlar okuyun; durmadan, her şey için Rabbimiz İsa Mesih'in adıyla Baba Tanrı'ya şükredin.”

Efes'in putperest halkı tanrılarına içkili alemlerde tapınıyordu: "Tanrılarıyla iletişim kurmak ve onun tarafından yönlendirilmek için sarhoş olmaları gerektiğine inanıyorlardı. Bu sarhoşluk halinde, tanrılarının isteğini belirleyebilir ve ona en iyi nasıl hizmet ve itaat edeceklerine karar verirlerdi" (Max Anders, Galatians-Colossians Holman New Testament Commentary kitabı). Buna karşın Pavlus imanlılara Kutsal Ruh'la dolmalarını buyurmuştur. Davranışlarımızı dikkatle gözden geçirdiğimizde ve kendimizi Ruh'un gücüne teslim ettiğimizde, O'nun davranışlarımızı yönlendirmesine, etkilemesine ve yönetmesine izin verdiğimizde Kutsal Ruh'la dolmuş oluruz. Günlük seçimlerimizi ve kararlarımızı Kutsal Yazılar'ın öğrettiği bilgelik ve gerçekle dikkatlice uyumlu hale getiririz.

Pavlus'un Efesliler 5:18'deki öğretisine göre Kutsal Ruh'la dolu olmak, kurtuluşta Kutsal Ruh'un içimize girmesinden farklıdır (bkz. Yuhanna 14:16-17). İsa Mesih'e iman eden ve O'nun kurtuluş armağanını kabul edenler Kutsal Ruh'un yaşam veren, sonsuz "Diri Suyu"nu alırlar (Yuhanna 7:37-39; ayrıca bkz. 1. Korintliler 12:13; 2. Korintliler 1:22; Galatyalılar 3:14; Efesliler 1:13). İsa Mesih'e ait olan herkesin içinde Tanrı'nın Ruhu yaşamaktadır (Romalılar 8:9). Bununla birlikte, Ruh'un yaşamlarımızdaki işleyişini engelleyebilir veya boğabiliriz (1. Selanikliler 5:19) ve hatta "Kutsal Ruh'u kederlendirebiliriz" (Efesliler 4:30).

Günah ve Tanrı'nın isteğine karşı isyan Kutsal Ruh'la dolmamızı engeller. Günahkâr ayartmalara ve dünyasal arzulara teslim olduğumuzda, kontrolümüzü kaybedip yanlış olduğunu bildiğimiz şeyleri yaptığımızda, Mesih'in kurtuluşunu kabul etmeden önceki gibi yaşadığımızda, Tanrı'nın Ruhu'nun davranışlarımızı yönlendirmesini, etkilemesini ve yönetmesini engellemiş oluruz. Kutsal Ruh, " sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetim" (Galatyalılar 5:22-23) gibi "meyvelerle" yaşamlarımızda Kendisini istediği gibi göstermesine izin vermediğimizde kederlenir ve sönük kalır. Günah işlediğimizde, işlediğimiz suçları mümkün olan en kısa zamanda Tanrı'ya itiraf etmeli (1. Yuhanna 1:9) ve Ruh'la dolmaya yönelik kararlılığımızı tazelemeliyiz.

İsa Kutsal Ruh'un yönlendirici etkisiyle doluydu (Matta 4:1; Luka 4:18; 10:21). Vaftizci Yahya (Luka 1:15), annesi Elizabet (Luka 1:41) ve babası Zekeriya (Luka 1:67) da öyleydi. Besalel (Mısır'dan Çıkış 31:3; 35:30), Yeşu (Yasanın Tekrarı 34:9), Şimşon (Hakimler 13:25; 15:14) ve Mika (Mika 3:8) gibi Eski Antlaşma kutsalları Kutsal Ruh'la doluydu. Pentikost'taki imanlılar "Kutsal Ruh'la doldular, Ruh'un onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar" (Elçilerin İşleri 2:4). Petrus (Elçilerin İşleri 4:8), Pavlus (Elçilerin İşleri 13:9) ve "öğrenciler sevinç ve Kutsal Ruh'la doldular" (Elçilerin İşleri 13:52). Bunun aksine, Hananya kendisinin Şeytan'la dolmasına izin vermiştir (Elçilerin İşleri 5:3).

Kutsal Ruh'la dolduğumuzda "Ruh’un yönetiminde" (Galatyalılar 5:16, 18), "Ruh sayesinde" yaşarız ve "Ruh'un izinde” yürürüz (Galatyalılar 5:25). Elçi Pavlus'a göre, Kutsal Ruh'la dolu olmak yaşamla ölüm arasındaki farkı yaratır. İsa'ya ait olduğumuzda, "yaşam veren Ruh'un yasası” bizi “günahın ve ölümün yasasından” kurtarır (Romalılar 8:2). “Benliğe dayanan düşünce ölüm, Ruh'a dayanan düşünceyse yaşam ve esenliktir” (Romalılar 8:6). Günahın esareti ve ölüm korkusu içinde yaşamak yerine, Tanrı'nın evlat edindiği çocuklar olarak yaşarız (Romalılar 8:14-15).

Ruhla dolu imanlılar "korkaklığı" "güç, sevgi ve özdenetimle" değiştirirler (2. Timoteos 1:7). “Birbirinize mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyin; yürekten Rab'be ezgiler, mezmurlar okuyun; durmadan, her şey için Rabbimiz İsa Mesih'in adıyla Baba Tanrı'ya şükredin; Mesih'e duyduğunuz saygıdan ötürü birbirinize bağımlı olun” (Efesliler 5:19-21).

İrademizi Tanrı'ya teslim ederek ve O'nun Sözü'ne itaat ederek her gün Kutsal Ruh'la dolabiliriz. O'nun bizi doldurmasına ve yaşamımızın her parçasını, düşüncelerimizi, duygularımızı, bedenlerimizi ve eylemlerimizi kontrol etmesine izin vermekten başka izlenecek bir yol yoktur. Ancak O'na teslim olduğumuzda ve Kutsal Ruh'la dolduğumuzda Tanrı'yla ve birbirimizle uyumlu bir ilişki yaşayabiliriz.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Nasıl Kutsal Ruh’la Dolabilirim?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries