settings icon
share icon
Soru

Çoğu savaşın nedeni din midir?

Yanıt


Elbette, tarih boyunca birçok farklı dinin dahil olduğu pek çok çatışma, görünüşte dinî nedenlerle olmuştur. Örneğin, Hıristiyanlık’ta (birkaç isim vermek gerekirse) gerçekleşen savaşlar :

• Haçlı Seferleri — Kutsal Toprakları Müslüman işgalcilerden geri almak ve Bizans İmparatorluğu’nun yardımına koşmak amacıyla 11. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar yapılan bir dizi sefer

• Fransız Din Savaşları - 16. yüzyılda Fransa’da Katolikler ve Protestan Huguenotlar arasında birbirini izleyen savaşlar

• Otuz Yıl Savaşları - 17. yüzyılda şimdiki Almanya’da Katolikler ve Protestanlar arasında bir başka savaş

Bu liste kesinlikle her şeyi içermez. Buna Taiping İsyanı ve Kuzey İrlanda’daki Sorunlar da eklenebilir. Hıristiyanlık, 2000 yıllık tarihi boyunca birçok savaşın etkeni olmuştur.

İslamiyette cihat ya da “kutsal savaş” kavramını görüyoruz. Cihat sözcüğü, harfiyen “mücadele” anlamına gelir, ancak kavram, İslami toprakların genişletilmesi ve savunulmasındaki savaşları tanımlamak için kullanılmıştır. Orta Doğu’da son yarım yüzyılda neredeyse sürekli devam eden savaş, dinin birçok savaşın nedeni olduğu fikrine kesinlikle katkıda bulunmuştur. Amerika Birleşik Devletleri’ne yönelik 11 Eylül saldırıları, Müslümanların gözünde neredeyse Hristiyanlıkla eşanlamlı olan “Büyük Şeytan” Amerika’ya karşı bir cihat olarak görüldü. Yahudilik’te, Eski Antlaşma’da (özellikle Yeşu kitabında) anlatılan Tanrı’nın emriyle yapılan fetih savaşlarıyla Vaat Edilen Topraklar’ın fethi anlatılır.

Dinin, insanlık tarihindeki savaşların çoğunda kesinlikle bir rol oynadığı açık olmalıdır. Ancak bu, dini eleştirenlerinin savaşın nedeninin dinin kendisi olduğu iddiasını kanıtlıyor mu? Bunun cevabı, hem “evet” hem de “hayır”dır. İkincil bir neden olarak dinin, en azından yüzeyde, birçok çatışmanın itici gücü olması anlamında “evet”tir. Ancak cevap, dinin asla savaşın esas nedeni olmaması anlamında “hayır”dır.

Bu noktayı örneklemek için 20. yüzyıla bakalım. 20. yüzyıl, tüm verilerin ışığında, insanlık tarihinin en kanlı yüzyıllarından biriydi. Din ile hiçbir ilgisi olmayan iki büyük dünya savaşı, Yahudi Soykırımı ve Rusya, Çin, Güneydoğu Asya ve Küba’daki Komünist Devrimler, 50-70 milyon arasında ölüme neden olmuştur (bazıları 100 milyondan daha fazla olduğunu söylemektedir). Bu çatışmaların ve soykırımların tek ortak noktası, dinsel değil, ideolojik olmalarıdır. İnsanlık tarihi boyunca dinden çok ideoloji nedeniyle daha fazla insanın öldüğünü kolayca öne sürebiliriz. Komünist ideoloji, başkalarına hükmetmeyi zorunlu kılar. Nazi ideolojisi, “aşağı” ırkların ortadan kaldırılmasını zorunlu kılar. Sırf bu iki ideoloji, milyonların ölümünden sorumludur ve dinin bununla hiçbir ilgisi yoktur. Aslında komünizm, tanımı gereği ateist bir ideolojidir.

Din ve ideoloji, savaş için ikincil nedenlerdir. Ancak, tüm savaşların birincil nedeni günahtır. Aşağıdaki Kutsal Yazıları göz önünde bulundurun:

“Aranızdaki kavgaların, çekişmelerin kaynağı nedir? Bedeninizin üyelerinde savaşan tutkularınız değil mi? Bir şey arzu ediyor, elde edemeyince adam öldürüyorsunuz. Kıskanıyorsunuz, isteğinize erişemeyince çekişip kavga ediyorsunuz. Elde edemiyorsunuz, çünkü Tanrı’dan dilemiyorsunuz. Dilediğiniz zaman da dileğinize kavuşamıyorsunuz. Çünkü kötü amaçla, tutkularınız uğruna kullanmak için diliyorsunuz” (Yakup 4:1-3).

“Çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina, fuhuş, hırsızlık, yalan yere tanıklık ve iftira hep yürekten kaynaklanır” (Matta 15:19).

“Yürek her şeyden daha aldatıcıdır, iyileşmez, onu kim anlayabilir?” (Yeremya 17: 9).

“RAB baktı, yeryüzünde insanın yaptığı kötülük çok, aklı fikri hep kötülükte” (Yaratılış 6:5).

Kutsal Yazıların savaşın birincil nedeni hakkındaki tanıklığı nedir? Kötü yüreklerimizdir. Din ve ideoloji sadece, yüreklerimizdeki kötülüğü, kendileri aracılığıyla uygulamaya koyduğumuz yollardır. Pek çok açık sözlü ateistin yaptığı gibi, “din için pratik olmayan ihtiyacımızı” bir şekilde ortadan kaldırabilirsek, bir şekilde daha barışçıl bir toplum yaratabileceğimizi düşünmek, insan doğası hakkında yanlış bir görüşe sahip olmaktır. İnsanlık tarihi, eğer dini ortadan kaldırırsak, onun yerini başka bir şeyin alacağı ve o şeyin hiçbir zaman olumlu olmayacağına tanıklık eder. Gerçek şudur ki, gerçek din, düşmüş insanlığı kontrol altında tutar; din olmasaydı, kötülük ve günah hüküm sürerdi.

Günümüzde hakiki din olan Hristiyanlığın etkisi var olduğu halde, bu çağda asla barış görmeyeceğiz. Bir tek gün geçmiyor ki, dünyanın herhangi bir yerinde bir çatışma olmasın. Savaşın tek çaresi, Esenlik Önderi İsa Mesih’tir! Mesih, vaat etmiş olduğu gibi geri döndüğünde şimdiki çağı sonlandıracak ve sonsuz barışı yerleşik kılacaktır:

“RAB uluslar arasında yargıçlık edecek, birçok halkın arasındaki anlaşmazlıkları çözecek. İnsanlar kılıçlarını çekiçle dövüp saban demiri, mızraklarını bağcı bıçağı yapacaklar. Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak, savaş eğitimi yapmayacaklar artık” (Yeşaya 2:4).

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Çoğu savaşın nedeni din midir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries