settings icon
share icon
Soru

Bilinmeyen dillerle konuşma armağanı nedir?

Yanıt


Bilinmeyen dillerde konuşma durumu ilk kez Pentikost Günü’nde gerçekleşmiştir ve Kutsal Kitap’ta Elçilerin İşleri 2:1-4’de yer alır. Elçiler gidip müjdeyi kalabalıkla paylaşırlarken onlarla kendi dillerinde konuşmuşlardı. İnsanlar hayret etmişti: “Ama her birimiz Tanrı'nın büyük işlerinin kendi dilimizde konuşulduğunu işitiyoruz” (Elçilerin İşleri 2:11). Diller olarak tercüme edilen Grekçe sözcük aslında “lisanlar” anlamına gelir. Bu yüzden, bilinmeyen dillerle konuşma armağanı, bir kişinin o dili konuşan birisine ruhça hizmet etmek için bilmediği bir dilde konuşmasıdır. Pavlus, 1. Korintliler 12–14. bölümlerde, doğaüstü armağanlardan söz eder: “Şimdi kardeşlerim, yanınıza gelip dillerle konuşsam, ama size bir vahiy, bir bilgi, bir peygamberlik sözü ya da bir öğreti getirmesem, size ne yararım olur ?” (1. Korintliler 14:6). Elçi Pavlus’a göre ve Elçilerin İşleri Kitabı’nda tanımlanan dillere uygun olarak, bilinmeyen dillerde konuşmak, Tanrı’nın mesajını kendi dilinde duyan kişi için yararlıdır ama tercüme edilmedikçe ya da yorumlanmadıkça başka kimseye bir yararı yoktur.

Bilinmeyen dilleri yorumlama armağanına sahip olan bir insan (1. Korintliler 12:30) konuşulan dili bilmediği halde bilinmeyen dillerde konuşan kişinin söylediklerini anlayabilir. Bundan sonra bilinmeyen dillerle konuşanın söylediklerini yorumlayan kişi mesajı herkesin anlaması için onu herkese iletir. “Bunun için, bilmediği dili konuşan, kendi söylediklerini çevirebilmek için dua etsin” (1. Korintliler 14:13). Pavlus’un yorumlanmayan diller konusundaki çıkarımı önemlidir: “Ama inanlılar topluluğunda dillerle on bin söz söylemektense, başkalarını eğitmek için zihnimden beş söz söylemeyi yeğlerim” (1. Korintliler 14:19).

Bilinmeyen dillerle konuşma armağanı günümüz için midir? 1. Korintliler 13:8 bilinmeyen dillerle konuşma armağanının sona ereceğini bildirir ancak bu sona erişi 1. Korintliler 13:10’da “yetkin olan”ın gelişiyle ilişkilendirir. Bazıları, dillerin "yetkin olanın" gelişinden önce sona erdiğine kanıt olarak, peygamberlik ve bilginin "sona ermesi" ile dillerin "sona erdirilmesine" atıfta bulunan Yunanca fiillerin zaman kipindeki farklılığa işaret etmektedir. Bu mümkün olabileceği halde, metinden böyle bir şey açıkça anlaşılmamaktadır. Bazıları bilinmeyen dillerde konuşmanın Tanrı’nın gelmekte olan yargısının bir kanıtı olarak ayrıca Yeşaya 28:11 ve Yoel 2:28-29 gibi ayetlere de işaret eder. 1. Korintliler 14:22 bilinmeyen dillerle konuşmayı, “imansızlar için bir belirti” olarak tanımlar. Bu sava göre, bilinmeyen diller armağanı Tanrı’nın İsa’yı Mesihleri olarak kabul etmediklerinden ötürü İsrail’i yargılayacağı konusunda Yahudiler’e bir uyarısıydı. Bu yüzden, Tanrı İsrail’i (İ.S. 70 yılında Romalılar’ın Yeruşalim’i yok etmesiyle) yargıladığında, bilinmeyen dillerle konuşmak artık tasarlanmış amacına hizmet etmeyecekti. Bu savın savundukları mümkün olabileceği halde, bilinmeyen dillerle konuşmanın ana amacının yerine gelmesi onun son bulmasını gerektirmez. Kutsal Kitap, bilinmeyen dillerle konuşma armağanının son bulduğunu kesin olarak bildirmez.

Bununla birlikte eğer bilinmeyen dillerle konuşma armağanı günümüzde kilisede etkin olsaydı Kutsal Kitap’a uygun bir şekilde uygulanırdı. Gerçek ve anlaşılır bir dil olurdu (1. Korintliler 14:10). Tanrı Sözü’nü başka bir dil konuşan birisine iletmek amacıyla kullanılırdı (Elçilerin İşleri 2:6-12). Tanrı'nın Pavlus aracılığıyla verdiği buyrukla uyumlu olarak kilisede uygulanırdı: “Eğer bilinmeyen dillerle konuşulacaksa, iki ya da en çok üç kişi sırayla konuşsun, biri de söylenenleri çevirsin. Çeviri yapacak biri yoksa, bilmediği dilde konuşan, toplulukta sessiz kalsın, içinden Tanrı'yla konuşsun” (1. Korintliler 14:27-28). 1. Korintliler 14:33 ayetiyle uyum içinde olurdu: “Çünkü Tanrı karışıklık değil, esenlik Tanrısı'dır. Kutsalların bütün topluluklarında böyledir.”

Tanrı elbette bir insanın, başka bir dilden konuşan birisiyle iletişim kurmasını sağlamak için ona bilinmeyen dillerle konuşma armağanını verebilir. Ruhsal armağanların dağıtılmasında Kutsal Ruh egemendir (1. Korintliler 12:11). Müjdeciler dil okuluna gitmek zorunda kalmadan gittikleri ülkenin halkıyla anında kendi dillerinde konuşabilselerdi ne kadar verimli olabileceklerini bir düşünün. Ancak Tanrı böyle bir şey yapmıyor. Bilinmeyen dillerle konuşmak, böyle olsa günümüzde çok yararlı olacağı halde, günümüzde Yeni Antlaşma zamanında gerçekleştiği şekilde gerçekleşmiyor. Bilinmeyen dillerle konuşma armağanını kullandıklarını iddia eden inanlıların çoğu, bunu yukarıda bildirilen Kutsal Yazılar’a uygun bir şekilde yapmazlar. Bu gerçekler de, Tanrı’nın günümüz kilisesi için olan tasarısında bilinmeyen dillerle konuşma armağanının sona erdiği veya en azından ender görünen bir şey olduğu sonucuna yol açmaktadır.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Bilinmeyen dillerle konuşma armağanı nedir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries