settings icon
share icon
Soru

Derin düşünceli dua nedir?

Yanıt


İlk olarak “derin düşünceli dua”yı tanımlamak önemlidir. Derin düşünceli dua, sadece “dua ederken derin düşünmek” anlamına gelmez. Kutsal Kitap bize zihnimizle dua etmemiz talimatını verir (1 Korintliler 14:15), bu yüzden duanın derin düşünceyi içerdiği açıktır. Ancak, zihninizle dua etmek “derin düşünceli dua”nın almış olduğu anlamla aynı şey değildir. Kutsal Kitap’a uygun olmayan birçok düşünce ve uygulamayı kabul eden bir kilise hareketinin yükselişiyle birlikte derin düşünceli duanın da uygulama ve popülerliği artmıştır. Derin düşünceli dua bu tür uygulamalardan biridir.

“Merkezleyen dua” olarak da bilinen “derin düşünceli dua,” uygulayanın bir tek sözcüğe odaklanıp o alıştırma boyunca o sözcüğü tekrar tekrar yinelediği bir meditasyon uygulamasıdır. Derin düşünceli dua, onu uygulayan çeşitli gruplarda farklı biçimlerde yapıldığı halde bunların aralarında benzerlikler vardır. Derin düşünceli dua, Tanrı’nın içinizdeki varlığı ve etkinliğini onaylama niyetinizin bir simgesi olarak kutsal bir sözcüğü seçmeyi içerir. Derin düşünceli dua genelde kutsal sözcüğü başlatmak üzere gözler kapalı olarak kısa bir süre rahat bir şekilde sessizce oturmayı içerir. Derin düşünceli dua eden kişi, aklında düşünceler belirmeye başladığının bilincine vardığında çok yumuşak bir şekilde kutsal sözcüğe dönmelidir.

Bu masum bir alıştırma gibi gözükse de Kutsal Kitap’ta bu tür bir duayı destekleyen hiçbir şey yoktur. Hatta bu tür bir dua, Kutsal Kitap’ta tanımlanan duanın tam tersidir: “Hiç kaygılanmayın; her konudaki dileklerinizi, Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin”(Filipililer 4:6). “O gün bana hiçbir şey sormayacaksınız. Size doğrusunu söyleyeyim, benim adımla Baba'dan ne dilerseniz, size verecektir. Şimdiye dek benim adımla bir şey dilemediniz. Dileyin, alacaksınız. Öyle ki, sevinciniz tam olsun” (Yuhanna 16:23-24). Bunlar ve başka ayetlerin duayı, anlaşılması zor ve mistik bir meditasyon olarak değil, anlaşılabilir bir iletişim olarak resmettiği açıktır.

Derin düşünceli dua tasarım bakımından Tanrı’yla mistik bir deneyime sahip olmaya odaklanır. Ancak mistisizm tamamen sübjektiftir ve gerçeklere dayanmaz. Buna karşın Tanrı Sözü bize, inancımızı, yaşamlarımızı Gerçek üzerine kurmamız amacıyla verilmiştir (2 Timoteos 3:16-17). Tanrı hakkında bildiklerimiz, gerçeği temel alır, Kutsal Kitap kayıtları yerine deneysel bilgiye güvenmek kişiyi standart olan Kutsal Kitap’ın dışına yöneltir.

Derin düşünceli dua, Doğu dinleri ve Altın Çağ tarikatlarında kullanılan meditasyon uygulamalarından farklı değildir. Düşüncelerini en çok duyuran destekçileri, her dinden izleyicileri arasında açık bir ruhsallığı kabul eder ve Mesih kurtuluşun sadece Kendisi aracılığıyla gerçekleştiğini bildirdiği halde (Yuhanna 14:6) kurtuluşa birçok değişik yoldan erişilebileceği düşüncesini yayar.

Modern dua hareketinde uygulandığı biçimiyle derin düşünceli dua Kutsal Kitap’a uygun Hristiyanlığa aykırıdır ve ondan kesinlikle uzak durulmalıdır.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Derin düşünceli dua nedir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries