settings icon
share icon
Soru

Değiştirme teolojisi nedir?

Yanıt


Değiştirme teolojisi, özde kilisenin Tanrı’nın planında İsrail’in yerini aldığını öğretir. Değiştirme teolojisine inananlar, Yahudiler’in artık Tanrı’nın seçilmiş halkı olmadığına ve Tanrı’nın İsrail ulusu için gelecekle ilgili kesin planları olmadığına inanır. Kilise ve İsrail arasındaki ilişki konusundaki bütün farklı görüşler iki gruba ayrılabilir: Ya kilise İsrail’in devamıdır (değiştirme/antlaşma teolojisi) ya da kilise İsrail’den tamamen farklı ve ayrıdır (dönemsel teoloji/premilenyalizm).

Değiştirme teolojisi, kilisenin İsrail’in yerini aldığını ve Kutsal Kitap’ta İsrail’e verilen vaatlerin birçoğunun İsrail’de değil, Hristiyan kilisesinde gerçekleştiğini öğretir. Bu yüzden, Kutsal Yazılar’da İsrail’in kutsanması ve Vaat Edilen Diyar’ın onlara geri verilmesiyle ilgili peygamberlikler, Tanrı’nın kiliseyi kutsamasıyla ilgili vaatler olarak “ruhsallaştırılmış” ya da “alegorize edilmiş”tir. Bu görüşler konusunda, Yahudi halkının yüzyıllar boyunca var olmayı sürdürmesi ve özellikle de modern İsrail devletinin yeniden ortaya çıkması gibi, epey büyük sorunlar vardır. Eğer İsrail Tanrı tarafından mahkûm edilmişse ve Yahudi ulusu için artık bir gelecek yoksa geçtiğimiz 2000 yıl içinde Yahudi halkını yok etmek için birçok çaba gösterildiği halde onların doğaüstü bir şekilde ayakta kalmalarını nasıl açıklayabiliriz? İsrail’in 1900 yıl boyunca bir ulus olarak var olmamasından sonra 20ci yüzyılda bir ulus olarak neden ve nasıl yeniden sahneye çıktığını nasıl açıklayabiliriz?

İsrail ve kilisenin farklı oldukları görüşü Yeni Antlaşma’da açıkça öğretilmiştir. Kutsal Kitapsal bakımdan, kilise İsrail’den tamamen farklı ve ayrıdır ve bu ikisinin hiçbir zaman birbirleriyle karıştırılmamaları ve birbirlerinin yerine kullanılmamaları gerekmektedir. Kutsal Yazılar, kilisenin Pentikost’ta başlayan tamamen yeni bir yaratılış olduğunu ve Rab İsa Mesih geri gelip kutsallarını göğe aldığına dek devam edecek olduğunu öğretir (Efesliler 1:9-11; 1 Selanikliler 4:13-17). Kilisenin İsrail için verilen lanet ve kutsamalarla hiçbir alakası yoktur. Antlaşmalar, vaatler ve uyarılar sadece İsrail için geçerlidir. İsrail geçtiğimiz 2000 yıllık dağılma sırasında Tanrı’nın programında geçici olarak bir kenara alınmıştır.

Rab İsa Mesih geri gelip bütün gerçek inanlıları Kendisiyle birlikte olmak üzere göğe aldıktan sonra (1 Selanikliler 4:13-18), Tanrı İsrail’i Kendi Planının ana odağı olmaya döndürecektir. Bu sıradaki ilk olay büyük sıkıntı olacaktır (Vahiy 6-19 bölümler). İsrail büyük sıkıntının sorunları aracılığıyla Mesih’in ikinci gelişi için hazırlanırken dünya da Mesih’i reddettiği için yargılanacaktır. Bundan sonra Mesih büyük sıkıntı zamanının sonunda yeryüzüne geri döndüğünde İsrail O’nu kabul etmeye hazır olacaktır. Büyük Sıkıntı zamanında hayatta kalan İsrail’den geri kalanlar kurtulacak ve Rab yeryüzündeki egemenliğini başkenti Yeruşalim olarak kuracaktır. Mesih Kral olarak egemen ve İsrail de önde gelen ulus olduğunda dünyanın her yerinde temsilciler gelip Kral İsa Mesih’i onurlandırıp O’na tapmak için Yeruşalim’e geleceklerdir. Kilise Mesih’e geri dönecek ve O’nunla birlikte gerçek bir bin yıl boyunca hüküm sürecektir (Vahiy 20:1-5).

Hem Eski, hem de Yeni Antlaşma, Tanrı’nın İsrail için olan planının premilenyal/dönemsel anlayışını destekler. Böyle olduğu halde, premilenyalizm konusunda en kuvvetli destek, Mesih’in egemenliğinin bin yıl süreceğini altı kez söyleyen Vahiy 20:1-7’nin açık öğretisinde yer alır. Büyük Sıkıntı zamanından sonra Rab geri dönüp İsrail ulusuyla birlikte egemenliğini kuracak, Mesih bütün dünya üzerinde hüküm sürecek ve İsrail ulusların lideri olacaktır. Kilise Mesih’le birlikte gerçek bir bin yıl boyunca hüküm sürecektir. Tanrı’nın planında kilise İsrail’in yerini almamıştır. Tanrı bu lütuf döneminde dikkatini öncelikle kilisenin üzerinde odaklamış olabileceği halde, İsrail’i unutmamıştır ve seçmiş olduğu ulus olarak İsrail’e bir gün kendisi için tasarlamış olduğu rolü geri verecektir (Romalılar 11).

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Değiştirme teolojisi nedir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries