settings icon
share icon
Soru

Cennet’te değişik katlar var mıdır?

Yanıt


Kutsal Yazılar'ın cennette değişik katlar bulunduğunu söylemesine en yakın sözler 2 Korintliler 12:2'de yer alır: "On dört yıl önce alınıp üçüncü göğe götürülmüş bir Mesih izleyicisi tanıyorum. Bu, bedensel olarak mı, yoksa beden dışında mı oldu, bilmiyorum, Tanrı bilir." Bazı yorumcular bu sözlerin cennette, "iyice adanmış Hristiyanlar" ya da yüksek derecede ruhsallığa ermiş Hristiyanlar için bir kat, "sıradan" Hristiyanlar için bir kat ve Tanrı'ya sadık bir şekilde hizmet etmemiş olan Hristiyanlar için bir kat olmak üzere üç değişik kat olduğunu belirttiği şeklinde yorumlar. Bu görüşün Kutsal Kitap'a dayanan bir temeli yoktur.

Pavlus üç değişik cennet ya da hatta cennette üç kat olduğunu söylemiyor. Birçok antik kültürde insanlar, gökyüzü, uzay ve sonra da ruhsal bir cennet olmak üzere üç değişik "alemi" ya da "alanı" tanımlamak için "gök" terimini kullanmıştır. Terimler Kutsal Kitap'ta aynı şekilde yer almadıkları halde, bunlar yaygın olarak dünya coğrafyasına ait, uzaysal ve ilahi gökler olarak bilinirler. Pavlus, Tanrı'nın Kendisini Tanrı'nın Kendisinin yaşadığı "ilahi gökler"e ya da cennete aldığını söylemektedir. Göklerin üç değişik katı olduğu kavramı kısmen, şairin hem cennet, hem de cehennemin dokuz farklı katı olduğunu tanımladığı Dante'nin İlahi Komedya'sından gelmiş olabilir. Ancak İlahi Komedya kurgusal bir eserdir. Cennetin farklı katları olduğu düşüncesi Kutsal Yazılar'a yabancı olan bir düşüncedir.

Kutsal Yazılar cennette farklı ödüller olacağından söz eder. İsa, ödüllerle ilgili olarak, "İşte tez geliyorum! Vereceğim ödüller yanımdadır. Herkese yaptığının karşılığını vereceğim" demiştir (Vahiy 22:12). İsa, geri geldiğinde, insanlara yapmış oldukları temel alınarak vereceği ödülleri de getireceğini söylemiştir. Bu da bize inanlıların ödüllendirildiği bir zaman olacağını göstermektedir. 2. Timoteos 4:7-8'de Pavlus'un hizmetinin sonunda şu sözleri yazdığını okuyoruz: "Yüce mücadeleyi sürdürdüm, yarışı bitirdim, imanı korudum. Bundan böyle doğruluk tacı benim için hazır duruyor. Adil yargıç olan Rab o gün bu tacı bana, yalnız bana değil, O'nun gelişini özlemle beklemiş olanların hepsine verecektir."

Sadece Tanrı'nın arıtıcı ateşine dayanan işlerin sonsuz bir değeri olacak ve ödüle layık görüleceklerdir. Bu değerli işlerden, "altın, gümüş ve değerli taşlar" olarak söz edilir (1 Korintliler 3:12) ve Mesih'e iman temelinin üzerine yapılan bina bunlardan oluşur. Ödüllendirilmeyecek olan işlere, "tahta, ot, kamış" adı verilir. Bunlar kötü işler değil ancak sonsuz bir değeri olmayan sığ etkinliklerdir. Ödüller, inanlıların yaşamlarının ödül amacıyla değerlendirileceği "Mesih'in yargı tahtı"nda dağıtılacaktır. İnanlıların "yargısı" hiçbir zaman günahın cezasıyla ilgili değildir. İsa Mesih çarmıhta öldüğünde bizim günahımız için cezalandırıldı ve Tanrı bizim için, "Çünkü suçlarını bağışlayacağım, günahlarını artık anmayacağım" demiştir (İbraniler 8:12). Ne kadar yüce bir düşünce, değil mi? Hristiyanların hiçbir zaman cezadan korkmaları gerekmez, onlar Kurtarıcı'nın ayağının dibine atacakları ödül taçlarını almayı bekleyebilirler. Sonuç olarak, cennette değişik katlar yoktur ama cennette değişik ödül dereceleri vardır.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Cennet’te değişik katlar var mıdır?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries