settings icon
share icon
Soru

Cennet nasıldır?

Yanıt


Cennet, Kutsal Kitap’ta tanımı yapılan gerçek bir yerdir. "Cennet" sözcüğü sadece İncil’de bile 276 kez geçer. Elçi Pavlus "üçüncü göğe götürülmüş" ama orada yaşadıklarını bildirmesi yasaklanmıştı (2. Korintliler 12:1-9).

Eğer üçüncü bir gök varsa o zaman iki tane de başka gök var olmalıdır. Birincisinden Eski Antlaşma’da sık sık "gök" olarak söz edilir. Burası, bulutların olduğu ve kuşların uçtuğu göktür. İkinci gök ise, yıldızlar, gezegenler ve diğer göksel cisimlerin bulunduğu yıldızlararası/dış uzaydır (Yaratılış 1:14-18).

Yeri bize bildirilmemiş olan üçüncü gök Tanrı’nın bulunduğu yerdir. İsa, gerçek inanlılar için cennette bir yer hazırlamayı vaat etmiştir (Yuhanna 14:2). Cennet, Tanrı’nın bir Kurtarıcı gönderme vaadine güvenerek ölen Eski Antlaşma kutsallarının da gideceği yerdir (Efesliler 4:8). Mesih’e iman eden herkes mahvolmayacak, sonsuz yaşama kavuşacaktır (Yuhanna 3:16).

Elçi Yuhanna göksel kenti görüp onu bildirme ayrıcalığına erişmişti (Vahiy 21:10-27). Yuhanna (yeni yeryüzü olan) cennetin, Tanrı’nın varlığı olan "Tanrı’nın yüceliği"ni içerdiğine tanık olmuştu (Vahiy 21:11). Cennette gece olmadığı ve Rab’bin Kendisi oranın ışığı olduğundan orada artık güneşe ve aya ihtiyaç yoktur (Vahiy 22:5).

Kent pahalı taşların parlaklığı ve kristal kadar berrak yeşimle doluydu. Cennet’in on iki kent kapısı (Vahiy 21:12) ve on iki temeli bulunmaktadır (Vahiy 21:14). Orada Aden Bahçesi’nin cenneti insanlara yeniden verilmiştir: İçinde yaşam suyunu içeren nehir serbestçe akar ve "ulusları iyileştiren" yaprakları olan yaşam ağacı, her ay meyve vererek yine insanların hizmetindedir (Vahiy 22:1-2). Yuhanna cenneti ne kadar güzel bir şekilde tanımlamış olursa olsun, cenneti gerçekten tanımlayabilmek ölümlü insanın yeteneğinin çok ötesinde olan bir şeydir (1 Korintliler 2:9).

Cennet bir "artık olmayacaklar" yeridir. Artık yas, ağlayış ve ıstırap olmayacaktır (Vahiy 21:4). Ölüm fethedilmiş olduğundan artık ayrılık olmayacaktır (Vahiy 20:6). Cennet’in en iyi yanı, Rabbimiz ve Kurtarıcımız’ın orada bulunmasıdır (1 Yuhanna 3:2). Sonsuzluk boyunca cennette O’nun varlığının tadını çıkarabilmemiz için bizi seven ve Kendini bizim için feda eden Tanrı Kuzusu’yla karşı karşıya olacağız.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Cennet nasıldır?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries