settings icon
share icon
Soru

İsa, “bu kuşak ortadan kalkmayacak” dediği zaman ne demek istemişti?’

Yanıt


İsa’dan zamanın sonuyla ilgili bu aktarım şu ayetlerde yer alır: Matta 24:34; Markos 13:30 ve Luka 21:32. İsa, “Size doğrusunu söyleyeyim, bütün bunlar olmadan, bu kuşak ortadan kalkmayacak” demiştir. İsa’nın sözünü ettiği, Mesih karşıtının ortaya çıkışı, Kutsal Yer’in kirletilmesi ve güneşin kararması gibi şeyler, İsa’nın zamanında yaşayan insanların hayatları sırasında gerçekleşmedi. İsa’nın, “bu kuşak” derken farklı bir şey demek istediği açıktır.

İsa’nın, “Size doğrusunu söyleyeyim, bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak” sözüyle ne demek istediğini anlamanın anahtarı, metin çerçevesidir. Yani, Matta 24:34’ü çevreleyen ayetleri, özellikle de ondan önce gelen ayetleri anlamalıyız. İsa’nın, Matta 24:4–31’de bir peygamberlik verdiği açıktır; gelecekte gerçekleşecek olaylardan söz etmektedir. İsa, yeryüzündeki hizmeti sırasında hayatta olan insanlara Tanrı’nın egemenliğinin kendilerinden alınmış olduğunu zaten söylemişti (Matta 21:43). Bu yüzden Matta 24-25’i gelecekteki bir zamandan söz ediyor şekilde anlamamız gerekmektedir. İsa’nın Kendisi dönene dek “ortadan kalkmayacak” diye sözünü ettiği kuşak, gelecekteki bir kuşaktır, yani önceden bildirilen bu olaylar gerçekleştiğinde yaşamakta olan kuşaktır. Kuşak sözcüğü, gelecekte, Matta 24–25’in olayları gerçekleştiği zaman yaşıyor olacak insanlardan söz etmektedir.

İsa’nın, “bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak” sözlerinin söylemek istediği, zamanın sonundaki olayların çok çabuk bir şekilde gerçekleşeceğidir. Zamanın sonunun işaretleri görülmeye başlandığında, son çok yakındır, İsa Mesih’in Yeryüzüne İkinci Gelişi ve yargı o son kuşağın yaşadığı sırada gerçekleşecektir. İsa bu anlamı, Matta 24:32–33’de bir benzetmeyle pekiştirmiştir: “İncir ağacından ders alın! Dalları filizlenip yaprakları sürünce, yaz mevsiminin yakın olduğunu anlarsınız. Aynı şekilde, bütün bunların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki, İnsanoğlu yakındır, kapıdadır.” İncir ağacının yapraklanması yazın kesin bir işaretidir; (Matta 24’deki) “bütün bunların gerçekleşmesi” de dünyanın sonunun işaretidir.” O sırada yeryüzünde olanlar için sadece çok kısa bir zaman kalmıştır.

İsa’nın Matta 24’deki peygamberliğinin bir başka yorumu da “çifte yerine geliş”tir. Bu görüşte, “bu kuşak” İsa’nın o sırada hitap etmekte olduğu insanlardır; İsa’nın önceden bildirdiği şeylerin bazıları onların yaşadığı sırada gerçekleşecektir. Bu yüzden İ.S. 70 yılında Romalılar Yeruşalim’i yok ettikleri zaman, bu peygamberlik kısmen yerine gelmişti; Yeruşalim’in düşüşü gelecek olan daha kötü şeylerin bir ön denemesiydi. Ancak, İsa’nın peygamberliğinin, örneğin, Matta 24:29–31’de yer alan göksel işaretler gibi birçok yönü İ.S.70 yılında gerçekleşmedi. “Çiifte yerine geliş” yorumunun ana sorunu, İsa’nın “bütün” bunlar olmadan “bu kuşak” ortadan kalkmayacak sözleriyle uyuşmamasıdır. Bu yüzden, “bu kuşak” sözünü, bu olayların gerçekten yerine geleceği zamanın sonunda hayatta olacak olan kişilerden söz ediyor şeklinde anlamak daha iyidir.

İsa, esasen zamanın sonundaki olaylar bir başladığında, her şeyin çok çabuk bir şekilde gerçekleşeceğini söylemektedir. Lütuf çağı çok uzun bir süre boyunca devam etmiştir. Ama yargı zamanı sonunda geldiğinde, her şey çok çabuk bir şekilde olup bitecektir. Tanrı’nın her şeyi çok çabuk bir şekilde bitirdiği kavramı Kutsal Yazılar’da birçok başka yerde de yankılanmaktadır (Matta 24:22; Markos 13:20; Vahiy 3:11; 22:7, 12, 20).

EnglishTürkçe anasayfaya dön

İsa, “bu kuşak ortadan kalkmayacak” dediği zaman ne demek istemişti?’
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries