settings icon
share icon
Soru

Kutsal Kitap boşanmak ve yeniden evlenmek konusunda ne der?

Yanıt


İlk olarak, kişi boşanma konusunda hangi görüşe inanırsa inansın, “İsrail'in Tanrısı RAB, ‘Ben boşanmadan nefret ederim’ diyor” diyen Malaki 2:16’yı hatırlamak önemlidir. Kutsal Kitap’a göre evlilik yaşam boyu süren bir adanmışlıktır: “Şöyle ki, onlar artık iki değil, tek bedendir. O halde Tanrı'nın birleştirdiğini, insan ayırmasın” (Matta19:6). Tanrı, evliliklerde iki insan olduğundan, boşanmaların gerçekleşeceğini bilir. Eski Antlaşma’da, boşananların, özellikle de kadınların haklarını korumak için bazı yasalar koymuştu (Yasa’nın Tekrarı 24:1-4). İsa bu yasaların, bu durum Tanrı’nın arzusu olduğundan ötürü değil, insanlar inatçı olduklarından ötürü verildiğine işaret etmişti (Matta 19:8).

Kutsal Kitap’a göre, boşanma ve yeniden evlenmeye izin verilip verilmediği konusundaki tartışma öncelikle İsa’nın Matta 5:32 ve 19:9’da yer alan sözleri etrafındadır. “Karısını fuhuştan (evlilikteki sadakatsizlikten) başka bir nedenle boşaması” sözü, Kutsal Kitap’ta Tanrı’nın boşanma ve yeniden evlenme konusunda verilen tek izni oluşturur. Birçok yorumcu bu “istisna şartını,” “nişanlılık” dönemini kastederek “evlilikteki sadakatsizlik” olarak anlar. Yahudi adetlerine göre, bir erkek ve kadın daha “nişanlıyken” bile evli sayılıyorlardı. Bu görüşe göre, bu “nişanlılık” dönemindeki sadakatsizlik, boşanma için tek geçerli nedendi.

Ancak, “evlilikteki sadakatsizlik” ya da “fuhuş” olarak tercüme edilen Grekçe sözcük, her tür cinsel ahlaksızlık anlamına gelebilecek bir sözcüktür. Fuhuş, fahişelik, zina vs. anlamına gelebilir. İsa büyük bir olasılıkla, eğer cinsel ahlaksızlık gerçekleşmişse boşanmaya izin olduğunu söylemektedir. Cinsel ilişki evlilik bağının ayrılmaz bir parçasıdır: “İkisi tek beden olacak” (Yaratılış 2:24; Matta 19:5; Efesliler 5:31). Bu yüzden, bu bağı, evliliğin dışındaki cinsel ilişkilerle bozmak, boşanmak için izin verilir bir neden olabilir. Eğer öyleyse, bu parçada İsa’nın aklında yeniden evlenme de vardır. “Başkasıyla evlenen” sözü (Matta 19:9) nasıl yorumlanırsa yorumlansın, boşanma ve yeniden evlenmeye istisnai bir durum olarak izin verildiğini belirtmektedir. Burada sadece masum olan tarafa yeniden evlenme izni verildiğine dikkat edilmelidir. Metinde belirtilmediği halde, boşandıktan sonra Tanrı’nın, cinsel ahlaksızlıkta bulunanın değil de, kendisine karşı günah işlenen kişinin yeniden evlenmesine izin vermesi ona karşı bir merhamet gösterimidir. “Suçlu tarafın” yeniden evlenmesine izin verildiği durumlar olabilir ama bu durum bu ayette öğretilmemiştir.

Bazıları, I Korintliler 7:15’i, iman etmeyen eşin inanlıyı boşarsa yeniden evliliğe izin veren bir başka “istisna” olarak yorumlar. Ancak bu metin çerçevesi yeniden evlilikten söz etmemektedir, sadece iman etmeyen eş ayrılmak istiyorsa, inanlının bu evliliği sürdürmeye mecbur olmadığını söylemektedir. Başkaları (eşi ya da çocuğu) dövmek ya da cinsel bakımdan taciz etmenin Kutsal Kitap’ta bu şekilde listelenmediği halde boşanmak için geçerli bir neden olduğunu iddia eder. Bu doğru olabileceği halde, Tanrı Sözü üzerinde varsayımlarda bulunmak hiçbir zaman akıllıca bir şey değildir.

Bazen istisna hükmü konusunda yapılan tartışmada “cinsel sadakatsizliğin” ne anlama geldiği konusu gözden kaçırılır, bu durum boşanmaya izin verilen bir durumdur, boşanmak için var olması şart olan bir durum değildir. Zina işlendiği zaman bile, bir karı koca, Tanrı’nın lütfu aracılığıyla, bağışlamayı öğrenebilir ve evliliklerini yeniden kurabilirler. Tanrı bizleri çok daha fazlası için bağışlamıştır. Biz de kesinlikle O’nun örneğini izleyebiliriz ve zina günahını bile bağışlayabiliriz (Efesliler 4:32). Ancak birçok durumda, eşlerden biri tövbe etmez ve cinsel ahlaksızlıkta devam eder. Büyük bir olasılıkla burada Matta 19: 9 iyi bir şekilde uyarlanabilir. Ayrıca birçok kişi boşandıktan sonra hemen yeniden evlenmeyi arzular, ancak Tanrı onların bekâr kalmasını arzuluyor olabilir. Tanrı bazen insanların ilgilerinin dağılmaması için onları bekâr kalmaya çağırır (1 Korintliler 7:32-35). Boşandıktan sonra yeniden evlenmek bazı durumlarda bir seçenek olabilir ama tek seçenek olduğu anlamına gelmez.

Hıristiyan olduğunu söyleyen kişiler arasındaki boşanma oranının iman etmeyen dünyadaki kadar yüksek olması üzücüdür. Kutsal Kitap, Tanrı’nın boşanmadan nefret ettiğini çok açık bir şekilde bildirir (Malaki 2:16) ve barışma ve bağışlamanın bir inanlının hayatını belirleyen özellikler olduğunu söyler (Luka 11:4; Efesliler 4:32). Ancak Tanrı, Kendi çocukları arasında bile boşanmanın gerçekleşeceğini bilir. Boşanma ve/veya yeniden evlenme Matta 19:9’daki olası istisna hükmüne uymasa bile, boşanmış ve/veya yeniden evlenmiş bir inanlının kendisini Tanrı tarafından az sevilir hissetmemesi lazımdır. Tanrı sık sık Hıristiyanlar’ın günahlı itaatsizliğini bile daha büyük bir iyiliği gerçekleştirmekte kullanır.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Kutsal Kitap boşanmak ve yeniden evlenmek konusunda ne der?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries