settings icon
share icon
Soru

Bölgeye ait ruhlar nelerdir?

Yanıt


“Bölgeye ait ruhlar,” bazı Hristiyanlar’ın belirli bir coğrafi lokasyonun cinlerin istilasında olduğunu tanımlamak için kullandığı bir terimdir. İşin garip yanı, bu aynı zamanda putperestlerin de, belirli bir coğrafi lokasyonda başka dünyalardan varlıkların oturduğunu tanımlamak için kullandığı bir terimdir.

Bölgeye ait ruhlar konusundaki Hristiyan kavramı, aşağıdaki gibi ayetlerden gelir: Daniel 10; Yuhanna 12:31; Yuhanna 14:30; Yuhanna 16:11; Markos 5:10; ve Efesliler 6:12. Bu ayetlerin hepsi de düşmüş meleklere belirli bir bölge üzerine bir tür sorumluluk verilmiş olduğunu ima eder. Böylece belirli bir bölgeye ait görünürler. Ancak, bu öğretinin ima ettiğini hatırlamamız gerekir; Kutsal Kitap hiçbir zaman dünyada bir cin yetkisi hiyerarşisi olduğunu açık bir şekilde ifade etmez. Kutsal Kitap’ın açık olduğu şey, cinlerin dünyada iş başında oldukları ve inanlıların onlara karşı bir savaşın içinde olduklarıdır.

Örneğin, Daniel 10’da, bir melek, Daniel’in dua edip oruç tuttuğu zamanın bütünü boyunca şeytani bir düşmana karşı mücadele vermişti. Meleğin sonunda bu mücadeleden ayrılıp Daniel’in yanına gelmesi, Daniel’in ruhsal odaklı zamanının sonuna dek mümkün olmamıştı. Efesliler 6, inanlılara ruhsal düşmanlarımıza karşı sağlam durmamızı ve savaş için uyanık ve hazır olmamızı öğütler. Yeryüzündeki mücadelemizin ruhsal alanda da bir şekilde ayna gibi yansıdığına kuşku yoktur.

“Bölgeye ait ruhlar” terimindeki sorun, bazı Hristiyanlar’ın bölgeye ait ruhlara karşı ruhsal savaşa açmanın görevleri olduğunu düşünmeleridir. Ancak bu Kutsal Yazılar tarafından desteklenemez. Kutsal Kitap’ta, birisinin bir cinle, şeytanla savaşmak için onu aktif olarak araması gibi bir tek olay bile görmüyoruz. Cinlenmiş bireylerle karşılaşılmış ve bazıları iyileştirilmeleri için İsa ve öğrencilerine getirilmiştir ancak öğrenciler insanlardan kovmak için gidip cinler aramamışlardır. Kutsal Kitap’ta kimse bir şehrin “şeytanî prenslerinin” o şehrin sakinlerine karşı çalışmalarında engellenip “bağlanmaları” için dua etmemiştir.

Bölgeye ait ruhlar, özellikle Kutsal Yazılar’a ait bir fikir olmasa da, biraz önce baktığımız ayetlerde gördüğümüz gibi, var olmaları çok mümkündür. Ancak bir ruhun “bölgesel” olup olmaması o kadar da önemli değildir. Önemli olan bizim onlara verdiğimiz karşılıktır. Bir Mesih inanlısının cinlere karşı duayla ruhsal savaşa girişmesi konusunda Kutsal Kitap’ta bir destek yoktur. Bunun yerine, bir inanlının ruhsal bir savaşın var olduğunun bilincinde olması ve onu ciddiye alması gerektir (1. Petrus 5:8). Yaşamlarımızın dua ve imanda gelişmeye odaklanması gerekir. Eğer bir cinle karşılaşırsak, onunla başa çıkmak için kesinlikle Mesih’in bize vermiş olduğu otoriteye sahibiz ancak ister bölgesel, ister başka türlü olsunlar kendimiz gidip onları aramamalıyız.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Bölgeye ait ruhlar nelerdir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries