settings icon
share icon
Soru

İsa bol yaşam vaat ederken ne demek istemişti?

Yanıt


İsa Yuhanna 10:10’da, “Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim” demiştir. Rab İsa, hırsızdan farklı olarak bencil nedenlerle gelmez. Almak için değil, vermek için gelir. İnsanlar Kendisinde, anlamlı, amaçlı, sevinçli ve sonsuz hayata sahip olsunlar diye gelir. O’nu Kurtarıcımız olarak kabul ettiğimiz anda bol yaşamı alırız.

Yunanca’da bu “bol” sözcüğü, perisson’dur. Anlamı, “aşırı derecede, çok yüksek, ölçülemez kadar çok, bol bol, kişinin bekleyebileceğinden çok daha bol”dur. Kısaca, İsa bize hayal edebileceğimizden çok daha iyi bir hayat vaat eder, bu da  1. Korintliler 2:9’u hatırlatan bir kavramdır: “Tanrı’nın kendisini sevenler için hazırladıklarını hiçbir göz görmedi, hiçbir kulak duymadı, hiçbir insan yüreği kavramadı.” Elçi Pavlus bize Tanrı’nın, bizde etkin olan kudretiyle, dilediğimiz ya da düşündüğümüz her şeyden çok daha fazlasını yapabilecek güçte olduğunu ve eğer biz O’na aitsek bunun bizde etkin olan bir güç olduğunu söyler (Efesliler 3:20).

Lüks evler, pahalı arabalar, dünya turları, ne yapacağımızı bilemeyeceğimiz kadar çok para gibi şeyler düşünmeden önce, durup İsa’nın bu bol yaşam hakkında öğrettiklerini düşünmemiz gerekir. Kutsal Kitap bize bu dünyadaki zenginliklerin, prestij, mevki ve gücün Tanrı’nın bizim için öncelikleri olmadığını söyler (1. Korintliler 1:26-29). Ekonomik, akademik ve sosyal statü açısından Hristiyanlar’ın çoğu ayrıcalıklı sınıflardan gelmezler. O zaman bol yaşamın maddi şeylerin bolluğu olmadığı açıktır. Eğer öyle olsaydı, İsa dünyanın en zengin adamı olurdu. Ama bunun tam tersi doğrudur (Matta 8:20).

Bol yaşam sonsuz yaşamdır, Mesih’e iman edip O’nu Kurtarıcı olarak kabul ettiğimiz an başlar ve sonsuzluk boyunca devam eder. Yaşamın, özellikle de sonsuz yaşamın Kutsal Kitap’taki tanımını İsa Kendisi vermiştir: İsa, “Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih’i tanımalarıdır” demiştir (Yuhanna 17:3). Bu tanım, uzun bir yaşam, sağlık, refah, aile ya da meslekten hiç söz etmez. Hatta, sözünü ettiği tek şey, gerçekten bol yaşamın anahtarı olan Tanrı bilgisidir.

Bol yaşam nedir? İlk olarak, bolluk maddî değil, manevîdir. Hatta Tanrı, hayatlarımızın fiziksel koşullarıyla fazla ilgilenmez. Bize, ne yiyeceğimiz ya da giyeceğimiz konusunda endişelenmemize gerek olmadığı hakkında güvence verir (Matta 6:25-32; Filipililer 4:19). Fiziksel bereketler, Tanrı merkezli bir yaşamın bir parçası olabilir de, olmayabilir de. Ne zenginliğimiz ne de fakirliğimiz Tanrı’nın önündeki konumumuzun kesin bir göstergesi değildir. Süleyman, bir insanın sahip olabileceği tüm maddesel bereketlere sahipti, ancak bütün bunların anlamsız olduğunu görmüştü (Vaiz 5:10-15). Diğer yandan Pavlus, kendisini hangi fiziksel koşulda bulursa bulsun hayatından memnundu (Filipililer 4:11-12).

İkinci olarak, bir Hristiyan'ın gerçekten ilgilendiği yaşam olan sonsuz yaşam süreyle değil, Tanrı'yla olan ilişkiyle belirlenir. Bu nedenle, İsa’ya iman edip Kutsal Ruh armağanını aldıktan sonra, tabii ki, tam anlamıyla olmasa da, sonsuz yaşama zaten sahip olduğumuz bize söylenir (1. Yuhanna 5:11-13). Dünyadaki yaşamın uzunluğu bol yaşamla eş anlamlı değildir.

Son olarak, bir Hristiyan'ın yaşamı "Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in lütfunda ve bilgisinde büyümek" etrafında döner (2. Petrus 3:18). Bu bize bol yaşamın sürekli bir öğrenme, uygulama ve olgunlaşma süreci olduğunu, aynı zamanda başarısızlık, iyileşme, uyum sağlama, dayanma ve üstesinden gelme süreci olduğunu öğretir, çünkü mevcut durumumuzda "Şimdi her şeyi aynadaki silik görüntü gibi görüyoruz" (1. Korintliler 13:12). Bir gün, Tanrı’yı yüzyüze göreceğiz ve kendimiz bütünüyle bilineceğimiz gibi biz de O’nu bütünüyle bileceğiz (1. Korintliler 13:12). Artık günah ve şüphelerle mücadele etmeyeceğiz. Bu da nihai olarak yerine gelmiş bol yaşam olacaktır.

Bizler maddî şeyleri doğal olarak arzuladığımız halde, Hristiyanlar olarak, hayata bakışımızın bir devrim geçirmesi gerektir (Romalılar 12:2). Mesih’e iman ettiğimiz zaman yeni yaratılışlar haline geldiğimiz gibi (2. Korintliler 5:17), “bol” konusundaki anlayışımızın da değişmesi gerektir. Gerçek bol yaşam, “maddesel şeylerin” bolluğundan değil, sevgi, sevinç, huzur ve Ruh’un meyvelerinin geri kalanından oluşur (Galatyalılar 5:22-23). Sonsuz yaşamdan oluşur ve bu yüzden, bizler geçici şeylerle değil, sonsuz şeylerle ilgileniriz. Pavlus bize şöyle öğüt verir: “Yeryüzündeki değil, gökteki değerleri düşünün. Çünkü siz öldünüz, yaşamınız Mesih’le birlikte Tanrı’da saklıdır” (Koloseliler 3:2-3).

EnglishTürkçe anasayfaya dön

İsa bol yaşam vaat ederken ne demek istemişti?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries