settings icon
share icon
Soru

Bin Yıllık Egemenlik nedir ve gerçek olarak mı anlaşılmalıdır?

Yanıt


Bin Yıllık Egemenlik, İsa Mesih’in yeryüzündeki 1000 yıllık hükümranlığına verilen isimdir. Bazıları 1000 yılı mecazi bir şekilde yorumlamaya çalışır. Bazıları 1000 yılı, İsa Mesih’in yeryüzünde gerçek, fiziksel egemenliği olarak değil, sadece “uzun bir dönem” demenin mecazi bir şekli olarak algılar. Ancak Vahiy 20:2-7’de bin yıllık egemenliğin uzunluğunun 1000 yıl olduğu altı kez, kesin bir şekilde bildirilmiştir. Eğer Tanrı, “uzun bir dönem” düşüncesini iletmek isteseydi, bunu tam olarak ne kadar yıl olduğunu açık açık ve tekrar tekrar söylemeden de kolayca yapabilirdi.

Kutsal Kitap bize Mesih yeryüzüne döndüğünde Yeruşalim’de Kral olacağını ve Davut’un tahtına oturacağını söyler (Luka 1:32-33). Kayıtsız şartsız anlaşmalar, Mesih’in egemenliği kurmak için yeryüzüne gerçekten, fiziksel olarak geri gelmesini gerektirir. Tanrı, İbrahim’le yaptığı antlaşmada İsrail’e bir ülke, bir soy ve bir yönetici ve ruhsal bir bereket vaat etmişti (Yaratılış 12:1-3). Filist ülkesiyle ilgili antlaşma, İsrail’e ülkenin kendilerine verileceğini ve kendilerinin bu ülkede oturacaklarını vaat etmişti (Yasa’nın Tekrarı 30:1-10). Davut’la yapılan antlaşma, İsrail’e bağışlanma, ulusun bereketlenebileceği bir yol vaat etmişti (Yeremya 31:31-34).

Mesih’in yeryüzüne ikinci gelişinde, İsrail bütün uluslardan yeniden toplandığında (Matta 24:31), Rab’be iman ettiğinde (Zekeriya 12:10-14) ve İsa Mesih’in yönetimi altında ülkeleri kendilerine verildiğinde bu antlaşmalar yerine gelecektir. Kutsal Kitap, bin yıllık dönem sırasındaki şartlardan fiziksel ve ruhsal olarak kusursuz bir ortam olarak söz eder. Bu dönem bir barış (Mika 4:2-4; Yeşaya 32:17-18), sevinç (Yeşaya 61:7, 10), teselli (Yeşaya 40:1-2) dönemi olacaktır ve dönemde fakirlik ya da hastalık olmayacaktır (Amos 9:13-15; Yoel 2:28-29). Kutsal Kitap bize ayrıca sadece inanlıların bin yıllık egemenliğe gireceklerini söyler. Bundan ötürü, bu tam bir doğrulukla (Matta 25:37; Mezmur 24:3-4), itaatle (Yeremya 31:33), kutsallıkla (Yeşaya 35:8), gerçekle (Yeşaya 65:16) ve Kutsal Ruh’un doluluğuyla (Yoel 2:28-29) dolu bir zaman olacaktır. Mesih, kral olarak hüküm sürecektir (Yeşaya 9:3-7; 11:1-10), naibi de Davut olacaktır (Yeremya 33:15-21; Amos 9:11). Asiller ve valiler de yönetimde olacaktır (Yeşaya 32:1; Matta 19:28) ve Yeruşalim dünyanın politik merkezi olacaktır (Zekeriya 8:3).

Vahiy 20:2-7 bize bin yıllık egemenliğin ne kadar süreceğini tam olarak bildirir. Bu ayetler olmadan bile, Mesih’in yeryüzünde gerçekten hüküm süreceğine işaret eden daha başka birçok ayet vardır. Tanrı’nın antlaşmalarının ve vaatlerinin yerine gelmesi gelecekteki gerçek, fiziksel bir egemenliği temel alır. Milenyum egemenliğini ve onun 1000 yıl süreceğinin harfi bir şekilde yorumlanmasını inkâr etmek için sağlam bir temel yoktur.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Bin Yıllık Egemenlik nedir ve gerçek olarak mı anlaşılmalıdır?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries