settings icon
share icon
Soru

Bin yıllık egemenlikte kim yaşayacaktır?

Yanıt


Bin yıllık egemenlik sırasında Yeryüzünde iki farklı grup var olacaktır: Bunlar yüceltilmiş bedenlere sahip olanlar ve Sıkıntı zamanını yaşayıp bin yıllık egemenliğe varan ancak yeryüzüne ait bedenlere sahip olanlardır. Yüceltilmiş bedenleri olanlar Kilise, İnanlıların Göğe Alınmasında yüceltilmiş bedenler alanlar (1. Selanikliler 4:13-18; 1. Korintliler 15:21-23, 51-53) ve Mesih yeryüzüne döndüğünden sonra dirilenlerin hepsidir (Vahiy 20:4-6). Yeryüzüne ait bedenleri olanlar da, iman eden Yahudi olmayanlar ve iman eden Yahudiler (İsrail) olmak üzere iki alt gruba ayrılabilir.

Vahiy 19:11-16’da, İsa Mesih’in İkinci gelişi olarak bilinen yeryüzüne dönüşünü buluyoruz. İnanlıların göğe alınması (1. Selanikliler 4:13-18; 1. Korintliler 15:51-53) Mesih’in ikinci gelişi değil, gökte belirmesidir. Bundan inanlıların göğe alınması ve Mesih’in ikinci gelişi arasında bir ayrım yapmak için söz ediyorum. Vahiy 19-20’de herhangi bir göğe alınma etkinliğinden söz edilmemektedir. Bu da, Mesih geri döndüğünde Yeryüzünde olan kutsalların, bin yıllık egemenliğe doğal bedenleriyle girmek üzere Yeryüzünde kalacaklarını ima etmektedir. Eğer Mesih’in Yeryüzüne ikinci gelişine inanlıların göğe alınması ya da yeryüzünde yaşamakta olan bir inanlının yüceltilmiş bir beden aldığı herhangi bir etkinlik dahil olsaydı, böylesine büyük bir etkinlikten Vahiy 19’da söz edilmesi beklenirdi. Ama bu bölümde böyle bir şeyden söz edilmemektedir. İnanlıların yüceltilmiş bedenler almasıyla sonuçlanan tek etkinlik, Sıkıntı zamanında iman edenlerin ve imanlarından ötürü öldürülenlerin diriltildiği Vahiy 20:4-6’da bulunur. Bu zamanda Eski Antlaşma kutsallarının da diriltileceğine ve onların da yüceltilmiş bedenler alacağına inanılmaktadır (bkz. Daniel 12:2).

Matta 25:31-46 da göz önünde bulundurulması gereken bir başka parçadır. Bu parçaya yaygın olarak ayrılık ya da koyunlarla keçilerin ayrılması ya da yargılanması adı verilir. Koyunlar ve keçiler, Yahudi olmayan uluslar arasındaki doğrular ve kötüleri temsil etmektedir. Mesih, Yahudi olmayan uluslar arasından kötü olanları (keçileri) yargılayacak ve onlar sonsuz ceza için ateş gölüne atılacaklardır (Matta 25:46). Bu yüzden, Yahudi olmayan uluslar arasında iman etmemiş hiçbir kişi bin yıllık egemenliğe girmek üzere hayatta kalmayacaktır. Yahudi olmayan uluslar arasındaki doğru kişiler bin yıllık egemenliğe girmek üzere hayatta kalacaklardır. Çocukları olacak ve dünyayı dolduracaklardır. Ancak, bin yıllık egemenlik sırasında çocukları olacaklar sadece onlar değildir.

Mesih geri döndüğünde tüm İsrail’in O’na güveneceği izlenimi verilmiştir (Zekeriya 12:10). Onlar da, (Sıkıntı’dan önce göğe alınan ve sonrasında diriltilenler gibi) yüceltilmiş bedenler almayacaklardır. Bin yıllık egemenlikte onların da çocukları olacaktır.

Bu yüzden Yahudi olmayan uluslardan iman edenler, İsrail ve diriltilmiş/göğe alınan imanlılar (hepsi de yüceltilmiş bedenlere sahiptir) yeryüzünde oturacaklardır. Ancak, yüceltilmiş bedenleri olan inanlıların çocukları olmayacağına dikkat edilmelidir. Bu hayattan sonra evlilik yoktur (Matta 22:30).

Bin yıllık egemenlik sırasında doğan çocukların geçmiş çağlarda yaşayan tüm insanlar gibi, Mesih’e iman etme sorumlulukları olacaktır (Mesih’in gelişinden beri O’na iman ve daha önceki zamanlarda Tanrı’ya iman; Yaratılış 15:2-6; Habakkuk 2:4; Romalılar 3:20). Ne yazık ki, bin yıllık egemenlik sırasında doğan çocukların tümü Mesih’e iman etmeyecektir. Mesih’e iman etmeyenler, bin yıllık egemenliğin sonunda, İblis kısa bir süreliğine salıverildiği zaman, onlara Tanrı’ya asilik etmeleri için öncülük edecektir (Vahiy 20:7-10).

Bu konu (yani bin yıllık egemenlikte kimlerin yaşayacağı) hakkında daha fazla bilgi için ayrıca şu ayetlere de bakınız: Yeşaya 2:2-4; Zekeriya 14:8-21; Hezekiel 34:17-24; Daniel 7:13-14; Mika 4:1-5.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Bin yıllık egemenlikte kim yaşayacaktır?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries