Baş melekler nedir?


Soru: Baş melekler nedir?

Yanıt:
“Baş melek” sözü, Kutsal Kitap’ın sadece iki ayetinde geçer. Birinci Selanikliler 4:16 şöyle bildirir: Rab'bin kendisi, bir emir çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle, Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek.” Yahuda 9’cu ayet şöyle bildirir: “Oysa Baş melek Mikail bile Musa'nın cesedi konusunda İblis'le çekişip tartışırken, söverek onu yargılamaya kalkışmadı. Ancak, ‘Seni Rab azarlasın’ dedi.” “Baş melek” sözcüğü, “baş melek” anlamına gelen Yunanca sözcükten gelir. Diğer meleklerin lideri olduğu gözüken bir melekten söz eder.

Yahuda 9’cu ayetin, “baş melek Mikail” derken tanımlık önekini kullanması Mikail’in tek baş melek olduğunu belirtiyor olabilir. Ancak Daniel 10:13, Mikail’i “baş önderlerden” şeklinde tanımlar. Bu da büyük bir olasılıkla, birden fazla baş melek olduğunu belirtmektedir çünkü Mikail’i diğer “baş önderler”le aynı düzeye koyar. Bu yüzden çok sayıda baş önder olması mümkün olduğu halde, diğer melekleri baş melekler ilan ederek Tanrı Sözü hakkında varsayımlarda bulunmak iyi değildir. Daniel 10:21, baş melek Mikail’i “önderiniz” şeklinde tanımlar ve Daniel 12:1 de, Mikail’i “koruyan büyük önder” olarak tanımlar. Öyle gözüküyor ki, çok sayıda baş melek olsa bile, Mikail’in onların önderidir.

English
Türkçe anasayfaya dön
Baş melekler nedir?

Nasıl yapılacağını öğrenin ...

Tanrı ile sonsuzluk harcamakTanrıdan af al

Navigasyon
Ara
Sor
Müjde
Önemli