settings icon
share icon
Soru

İncil, bağlama ve çözme (yetkisi) ile ne demek istiyor?

Yanıt


İncil'de yer alan "bağlama ve çözme" kavramı Matta 16:19'da öğretilmektedir: "Göklerin Egemenliği'nin anahtarlarını sana vereceğim. Yeryüzünde bağlayacağın her şey göklerde de bağlanmış olacak; yeryüzünde çözeceğin her şey göklerde de çözülmüş olacak". Bu ayette İsa direkt olarak elçi Petrus ve dolaylı olarak da diğer tüm havarilere hitaben konuşmaktadır. İsa'nın sözleri, Petrus'un bizzat krallığa girme hakkına sahip olduğu, anahtarlara sahip olmasıyla sembolize edilmiş genel bir yetkiye sahip olduğu ve cennet krallığını bütün inanlılara açmanın ve inkarcılara kapatmanın aracı olacağı anlamına gelmektedir. Elçilerin İşleri kitabı bize bu işlemi iş başında gösterir. Pentikost gününde (Elçilerin İşleri 2:14-40) verdiği vaazıyla Petrus ilk kez krallığın kapısını açmıştır. "Bağlama" ve "çözme" Yahudi söyleyişinde bir şeyin yasaklandığını veya bir şeye izin verildiğini ilan etmek için kullanılan ortak kavramlardır.

Petrus ve diğer öğrenciler, Mesih'in sahip olduğu aynı otoriteyle donanmış şekilde, Müjde'yi öğreterek ve Tanrı'nın isteğini insanlara ilan ederek Mesih'in yeryüzündeki çalışmalarını devam ettirmekle görevliydiler. Matta 18:18'de, kilise öğretisi anlamında da bağlama ve çözme ile ilgili bir atıf bulunmaktadır. Elçiler, Mesih'in üstünlüğü ve inanlıların ebedi kaderleri üzerindeki yetkisine el koymazlar, ancak itaatsiz kilise üyelerini disipline etme ve gerekirse dışlama yetkisini kullanırlar.

Bu, sanki yeryüzünde karar verdikleri her şey cennette çoğaltılmışcasına elçilere Tanrı'nın fikrini değiştirme ayrıcalığı verildiği anlamına gelmemektedir; aksine, elçilik görevlerinde ilerledikçe Tanrı'nın cennetteki planını yerine getirdikleri şeklinde cesaretlendirilmektedirler. Elçiler bir şeyi "bağladıklarında", ya da yeryüzünde yasakladıklarında, aslında Tanrı'nın isteğini ortaya koymaktadırlar. Bir şeyi "çözdüklerinde" ya da yeryüzünde serbest bıraktıklarında, yine aynı şekilde Tanrı'nın ebedi planını yerine getirmektedirler. Hem Matta 16:19 hem de 18:18'in Yunanca metnindeki sözdizimi, anlamı açıkça ortaya koymaktadır: "Yeryüzünde bağlayacağın [yasaklamak, uygunsuz veya günah olduğunu ilan etmek] her şey göklerde de bağlanmış olacak; yeryüzünde çözeceğin [izin vermek, uygun olduğunu ilan etmek] her şey göklerde de çözülmüş olacak".

İsa, elçilerin dünyada özel bir görevi olduğunu öğretmiştir. Yeni Ahit Mektup'larında kaydedildiği gibi onların otorite sözleri, Tanrı'nın kilise için isteğini, iradesini yasıtmaktadır. Pavlus İncil'i saptıranlar üzerine bir lanet ilan ettiği zaman, lanetlemenin daha önce zaten cennetten bildirildiğini bilmekteyiz (bkz. Galatyalılar 1:8-9).

EnglishTürkçe anasayfaya dön

İncil, bağlama ve çözme (yetkisi) ile ne demek istiyor?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries