settings icon
share icon
Soru

Hristiyanlar İle Müslümanlar Aynı Tanrı’ya Mı Taparlar?

Yanıt


Müslümanlar’la Hristiyanlar’ın Tanrı hakkındaki görüşlerinin bazı benzer yönleri vardır. Hristiyanlar evreni yaratan tek ve sonsuz bir Tanrı'ya inanırken, Müslümanlar bu sıfatları Allah'a atfederler. Her iki din de Tanrı’yı, her şeye gücü yeten, her şeyi bilen, her yerde var Olan olarak görür.

Hristiyanlar’la Müslümanlar’ın Tanrı hakkındaki görüşleri arasındaki önemli bir fark, Kutsal Kitap’ın Üçlü Birlik kavramıdır. Kutsal Kitap'ta Tanrı Kendisini üç Kişilik’teki tek bir Tanrı olarak açıklamıştır: Baba Tanrı, Oğul Tanrı ve Kutsal Ruh Tanrı. Üçlü Birlik'in her bir Kişisi tamamen Tanrı olsa da, Tanrı üç tanrı değil, üçü birdir.

Tanrı’nın Oğlu beden alıp insan olarak dünyaya gelmiştir (Luka 1:30-35; Yuhanna 1:14; Koloseliler 2:9; 1. Yuhanna 4:1-3). Rab İsa Mesih, çarmıhta ölerek günahın cezasını ve gücünü yenmiştir (Romalılar 6:23). İsa ölümden dirildikten sonra Babası’yla beraber olmak için yeniden cennete dönmüş ve imanlılara Kutsal Ruh’u göndermiştir (Elçilerin İşleri 1:8-11). Mesih bir gün yeryüzünü yargılayıp yönetmek için geri dönecektir (Elçilerin İşleri 10:42, 43). Rab İsa’ya güvenenler O’nunla birlikte yaşayacaklar ama O’nu izlemeyi ret edenler cehennemde kutsal Tanrı’dan ayrı kalacaklardır.

“Baba Oğul'u sever; her şeyi O'na teslim etmiştir. Oğul'a iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ama Oğul'un sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir. Tanrı'nın gazabı böylesinin üzerinde kalır” (Yuhanna 3:35-36). Sizin günahınızdan ötürü ya İsa çarmıhta Tanrı’nın gazabına katlanır ya da siz kendi günahlarınız için cehennemde Tanrı’nın gazabına katlanırsınız (1. Petrus 2:24).

Üçlü Birlik, Hristiyan inancının çok önemli ve ayrılmaz bir parçasıdır. Üçlü Birlik olmadan, Tanrı Oğlu, İsa Mesih’in Kişiliğinde beden alıp dünyaya gelemezdi. İsa Mesih olmadan günahtan kurtuluş olmazdı. Kurtuluş olmadan, günah herkesi sonsuz cehennem cezasına çarptırırdı.

Peki öyleyse Hristiyanlar ile Müslümanlar aynı Tanrı’ya mı tapıyorlar? Daha iyi bir soru, “Hem Hristiyanlar ve hem de Müslümanlar Tanrı’nın kim olduğu konusunda doğru bir anlayışa sahip midir?” sorusudur. Bu sorunun yanıtı, kesinlikle hayırdır. Hristiyanlık ile İslam'ın Tanrı kavramları arasındaki önemli farklılıklar nedeniyle her iki inanç da doğru olamaz. Sadece Kutsal Kitap’ın Tanrısı, Oğlu’nu vererek günah sorununu ele alıp çözer.

“Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu'nu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı, Oğlu'nu dünyayı yargılamak için göndermedi, dünya O'nun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. O'na iman eden yargılanmaz, iman etmeyen ise zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı'nın biricik Oğlu'nun adına iman etmemiştir” (Yuhanna 3:16-18).

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Hristiyanlar İle Müslümanlar Aynı Tanrı’ya Mı Taparlar?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries