settings icon
share icon
Soru

Ateizm nedir?

Yanıt


Ateizm, Tanrı’nın var olmadığı görüşüdür. Ateizm yeni bir gelişme değildir. M.Ö. 1000 yıllarında Davut tarafından yazılan Mezmur 14:1 ateizmden söz eder: “Akılsız içinden, ‘Tanrı yok!’ der.” Son istatistikler, ateist olduklarını iddia eden insanların sayısının arttığını göstermektedir. Bu insanların sayısı dünya nüfusunun yüzde 10’una kadar varmıştır. Peki, ateist olan insanların sayısı neden artıyor? Ateizm gerçekten de ateistlerin iddia ettikleri gibi mantıklı bir sav mı?

İlk olarak, neden ateizm diye bir şey var? Tanrı neden basitçe Kendisini insanlara göstererek var olduğunu kanıtlamıyor? Tanrı Kendisini bir gösterse, bu düşünce yok olur ve herkes O’na iman eder! Buradaki sorun, Tanrı’nın arzusunun insanları sadece var olduğu konusunda ikna etmek olmamasıdır. Tanrı, insanların Kendisine imanla inanmalarını (2 Petrus 3:9) ve kurtuluş armağanını imanla kabul etmelerini (Yuhanna 3:16) arzular. Tanrı, Eski Antlaşma’da varlığını birçok kereler göstermişti (Yaratılış 6-9; Mısır’dan Çıkış 14:21-22; 1 Krallar 18:19-31). İnsanlar Tanrı’nın varlığına inanıyor muydu? Evet. Kötü yollarından dönüp Tanrı’ya itaat etmişler miydi? Hayır. Eğer bir insan, Tanrı’nın varlığını imanla kabul etmeye razı değilse, o zaman İsa Mesih’i imanla Kurtarıcı olarak kabul etmeye hiç hazır değildir (Efesliler 2:8-9). Tanrı’nın arzusu insanların sadece teist (Tanrı’nın var olduğuna inanması) değil, Hristiyan olmasıdır.

Kutsal Kitap bize Tanrı’nın varlığının imanla kabul edilmesi gerektiğini söyler. İbraniler 11:6, “İman olmadan Tanrı’yı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı’ya yaklaşan, O’nun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir” diye bildirir. Kutsal Kitap bizlere, Tanrı’ya imanla inanıp güvendiğimizde kutsandığımızı söyler. “İsa, ‘Beni gördüğün için mi iman ettin?’ dedi. ‘Görmeden iman edenlere ne mutlu!’” (Yuhanna 20:29).

Tanrı’nın varlığı imanla kabul edilmelidir, ama bu Tanrı’ya olan imanın mantıksız bir şey olduğu anlamına gelmez. Tanrı’nın varlığını savunan birçok tartışma vardır. Kutsal Kitap, Tanrı’nın varlığının evrende (Mezmur 19:1-4), doğada (Romans 1:18-22) ve kendi kalplerimizde (Vaiz 3:11) açıkça görüldüğünü öğretir. Ancak bütün bunlar söylendikten sonra, Tanrı’nın varlığı kanıtlanamaz; imanla kabul edilmesi lazımdır.

Ateizme inanmak da Tanrı’ya inanmak kadar iman gerektirir. “Tanrı yoktur” gibi kesin bir bildiride bulunmak, her şey konusunda bilinecek her şeyi bildiğini ve evrenin her yerinde bulunduğunu ve görülecek her şeye tanıklık ettiğini iddia etmek demektir. Tabii ki, hiçbir ateist bu tür iddialarda bulunmaz. Ancak, Tanrı’nın kesinlikle var olmadığını bildirdiklerinde esas olarak aynen böyle bir iddiada bulunmaktadırlar. Örneğin, ateistler, Tanrı’nın güneşin merkezinde, ya da Jüpiter’in bulutlarının altında ya da başka bir bulutsu uzak yıldız topluluğunda yaşamadığını kanıtlayamazlar. Bu yerler bizim gözlemleme kapasitemizin ötesinde olduğundan, Tanrı’nın var olmadığı kanıtlanamaz. Ateist olmak, teist olmak kadar çok iman gerektirir.

Ateizm kanıtlanamaz ve Tanrı’nın varlığı imanla kabul edilmelidir. Hristiyanlar’ın Tanrı’nın varlığına kuvvetle inandıkları ve Tanrı’nın varlığının bir iman konusu olduğunu kabul ettikleri açıktır. Aynı zamanda, Tanrı’ya inancın mantıksız olduğu düşüncesini de ret ederiz. Hristiyanlar olarak bizler, Tanrı’nın varlığının açıkça görülebileceğine, şiddetle hissedilebileceğine ve felsefi ve bilimsel olarak gerekli olduğunun kanıtlanabileceğine inanıyoruz. “Gökler Tanrı’nın görkemini açıklamakta, gök kubbe ellerinin eserini duyurmakta. Gün güne söz söyler, Gece geceye bilgi verir. Ne söz geçer orada, ne de konuşma, Sesleri duyulmaz. Ama sesleri yeryüzünü dolaşır, Sözleri dünyanın dört bucağına ulaşır. Güneş için göklerde çadır kurdu Tanrı” (Mezmur 19:1-4).

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Ateizm nedir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries