settings icon
share icon
Soru

Anne babama saygı göstermek ne anlama gelir?

Yanıt


Anne babaya saygı göstermek, sözler ve davranışlarla onlara karşı saygılı olmak ve konumlarından ötürü içsel bir hürmet tutumuna sahip olmaktır. Grekçe'deki onurlandırmak sözcüğü, "saygı duymak, değer vermek" anlamına gelir. Onurlandırmak sadece erdemden ötürü değil, rütbesinden ötürü saygı göstermektir. Örneğin bazı Amerikalılar, Cumhurbaşkanı'nın kararlarıyla aynı görüşte olmayabilirler ama ülkelerinin lideri olarak hâlâ onun konumuna saygı göstermelidirler. Aynı şekilde her yaştan çocuk da, anne babası onurlandırılmayı "hak etse" de etmese de onları onurlandırmalıdır.

Tanrı bize anne babamıza saygı göstermemizi buyurur. Anne babaya saygıya verdiği önemden ötürü onunla ilgili buyruğu On Emir'e dahil etmiştir (Mısır'dan Çıkış 20:12). Yeni Antlaşma olan İncil'de de yine şöyle der: "Ey çocuklar, Rab yolunda anne babanızın sözünü dinleyin. Çünkü doğrusu budur. "İyilik bulmak, yeryüzünde uzun ömürlü olmak için annene babana saygı göstereceksin" (Efesliler 6:1-3). Anne babaya saygı, Kutsal Kitap'ta ödül olarak uzun bir yaşam vaat eden tek buyruktur. Anne babalarına saygı gösterenler kutsanırlar, bereketlenirler (Yeremya 35:18-19). Buna tezat olarak, "ahlaksız" olanlar ve son günlerde Tanrı yolundan uzaktalık sergileyenler anne baba sözü dinlemez olarak nitelendirilir (Romalılar 1:30; 2 Timoteos 3:2).

Yaşamış en bilge adam olan Süleyman, çocukları anne babalarına saygı göstermeye teşvik etmiştir (Süleyman'ın Özdeyişleri 1:8; 13:1; 30:17). Artık doğrudan onların otoritesi altında olmadığımız halde, Tanrı'nın anne babamıza saygı gösterme konusundaki buyruğu için hiçbir zaman fazlasıyla büyük olamayız. Oğul Tanrı olan İsa bile, yeryüzündeki anne babasına (Luka 2:51) ve göksel Babası'na boyun eğmiştir (Matta 26:39). Biz de Mesih'in örneğini izleyerek anne babamıza göksel Babamız'a saygı dolu bir şekilde yaklaşacağımız gibi davranmalıyız (İbraniler 12:9; Malaki 1:6).

Bize anne babamıza saygı göstermemiz söylenmiştir ancak bunu nasıl yapmalıyız? Onlara hem hareketlerimiz, hem de tutumlarımızla saygı göstermeliyiz (Markos 7:6). Onların dile getirdikleri ve getirmedikleri isteklerini onurlandırmalıyız. "Bilge kişi terbiye edilmeyi sever, alaycı kişi azarlansa da aldırmaz" (Süleyman'ın Özdeyişleri 13:1). İsa, Matta 15:3-9'de Ferisiler'e, Tanrı'nın anne babaya saygı buyruğunu hatırlatmıştı. Onlar yasanın söylediklerini yapıyor ancak yasaya kendi geleneklerini ekleyerek onu geçersiz kılıyorlardı. Anne babalarını sözleriyle saydıkları halde, davranışları gerçek motivasyonlarını kanıtlıyordu. Saygı göstermek sadece sözle olmaz, bu ayetlerdeki "saygı" sözcüğü bir fiildir ve böyle olarak da doğru davranışları talep eder.

Anne babamızı onurlandırmaya, Tanrı'ya yücelik getirmeye çalıştığımız şekilde, düşüncelerimiz, sözlerimiz ve hareketlerimizle çalışmalıyız. Küçük bir çocuk için anne babasının sözünü dinlemek, onları onurlandırmakla el eledir. Buna, dinlemek, söylenileni yapmak ve onların otoritesine boyun eğmek de dahildir. Çocuklar olgunlaştıktan sonra, çocukken öğrendikleri itaat, hükümet, polis ve işverenler gibi başka otoritelere saygı göstermelerine de yardımcı olacaktır.

Bizden anne babamıza saygı göstermemiz talep edildiği halde, buna Tanrı yolunda yürümeyen anne babaları taklit etmek dahil değildir (Hezekiel 20:18-19). Bir anne ya da baba bir çocuğa Tanrı'nın buyurduğu bir şeye açıkça aykırı olan bir şey yapmasını söylerse çocuğun anne babası yerine Tanrı'ya itaat etmesi lazımdır (Elçilerin İşleri 5:28).

Saygı, saygı getirir. Tanrı, anne babalarına saygı gösterme buyruğuna itaat edenleri onurlandıracaktır. Eğer Tanrı'yı hoşnut etmek ve bereket almak, kutsanmak istiyorsak, anne babamıza saygı göstermeliyiz. Saygı göstermek, onurlandırmak kolay değildir, her zaman eğlenceli değildir ve kendi kuvvetimizde mümkün olmadığı kesindir. Ama saygı, hayattaki amacımız olan Tanrı'yı yüceltmenin kesin yoludur. "Ey çocuklar, her konuda anne babalarınızın sözünü dinleyin. Çünkü bu Rab'bi hoşnut eder" (Koloseliler 3:20).

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Anne babama saygı göstermek ne anlama gelir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries