settings icon
share icon
Soru

İnanlıların göğe alınması, sıkıntı dönemiyle ilgili olarak ne zaman gerçekleşecektir?

Yanıt


İnanlıların göğe alınmasının, sıkıntı dönemiyle ilgili olarak ne zaman gerçekleşeceği günümüzde kilise içinde en çok tartışılan konulardan biridir. Var olan üç ana görüş, inanlıların sıkıntı döneminden önce göğe alınacakları, sıkıntı döneminin ortasında göğe alınacakları ve sıkıntı döneminin sonrasında göğe alınacaklarıdır. Tanrı’nın gazabından önce göğe alınacakları olarak bilinen dördüncü bir görüş ise, sıkıntı döneminin ortasında göğe alınacakları görüşünün hafifçe değişik halidir.

İlk olarak, sıkıntı döneminin amacını anlamak çok önemlidir. Daniel 9:27’ye göre, daha hâlâ gerçekleşmesi gereken yetmişinci bir “yedi” (yedi yıl) vardır. Daniel’in yetmiş tane yediyle ilgili peygamberliğinin bütünü (Daniel 9:20-27) İsrail ulusundan söz etmektedir. Bu, Tanrı’nın dikkatini özellikle İsrail üzerinde topladığı bir zaman dilimidir. Yetmişinci yedi olan sıkıntı dönemi de, Tanrı’nın özel olarak İsrail’i ele aldığı bir dönem olmalıdır. Bu durum kilisenin de yeryüzünde olamayacağını bildirmemekle birlikte, kilisenin o dönemde neden yeryüzünde olması gerektiği sorusunun ortaya atılmasına neden olur.

Kutsal Yazılar’da inanlıların göğe alınmasıyla ilgili esas ayetler, 1 Selanikliler 4:13-18’dir. Bu ayetler, hayatta olan inanlıların hepsinin, daha önce ölmüş olan bütün inanlılarla birlikte Rab İsa’yı havada karşılayacakları ve sonsuza dek O’nunla birlikte olacaklarını bildirir. İnanlıların göğe alınması Tanrı halkının yeryüzünden alınmasıdır. Pavlus, birkaç ayet sonra, I Selanikliler 5:9’da, “Çünkü Tanrı bizi gazaba uğrayalım diye değil, Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla kurtuluşa kavuşalım diye belirledi” der. Büyük ölçüde sıkıntı dönemini ele alan Vahiy Kitabı, Tanrı’nın sıkıntı zamanı sırasında gazabını yeryüzüne nasıl dökeceğini bildiren peygambersel bir mesajdır. Tanrı’nın inanlılara Kendi gazabını çekmeyeceklerini vaat edip sonra sıkıntı döneminin gazabını çekmeleri üzere yeryüzünde bırakması tutarsız bir davranış gibi gözükür. Tanrı’nın Kendi halkını yeryüzünden almayı vaat ettikten kısa bir süre sonra Hristiyanlar’ı Kendi gazabından kurtarmayı vaat etmesi bu iki olayı bağlantılıyor gibidir.

İnanlıların göğe alınmasının zamanlaması konusundaki çok önemli olan bir başka ayet de, Mesih’in inanlıları bütün dünyanın üzerine gelecek olan denenme saatinden esirgeyeceğini vaat ettiği Vahiy 3:10’dur. Bu iki anlama gelebilir. Ya Mesih inanlıları bu denemelerin içinde koruyacaktır ya da inanlıları bu denenmelerden kurtaracaktır. Her ikisi de, “dan” olarak tercüme edilen Grekçe sözcüğün geçerli anlamlarıdır. Ancak, inanlıların neden esirgeneceklerini anlamak çok önemlidir. İnanlılar sadece denenmeden değil, denenme “saati”nden esirgeneceklerdir. Mesih, inanlıları denenmeleri içeren zaman döneminden yani sıkıntı döneminden esirgemeyi vaat etmektedir. Sıkıntının amacı, inanlıların göğe alınmasının amacı, 1 Selanikliler 5:9’un anlamı ve Vahiy 3:10’un yorumu olmak üzere bunların hepsi inanlıların sıkıntı zamanından önce göğe alınacakları düşüncesini açıkça desteklemektedir. Kutsal Kitap’ta söylenenler gerçek olarak kabul edilip tutarlı bir şekilde yorumlanırsa, inanlıların sıkıntı döneminden önce göğe alınması yorumlar arasından en Kutsal Kitap temelli olanıdır.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

İnanlıların göğe alınması, sıkıntı dönemiyle ilgili olarak ne zaman gerçekleşecektir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries