settings icon
share icon
Soru

Ailemizde öncelik sıralaması nasıl olmalıdır?

Yanıt


Kutsal Kitap, aile ilişkileri öncelikleri konusunda adım adım bir bildiride bulunmaz. Ancak, yine de Kutsal Yazılar'a bakıp aile ilişkilerimizdeki öncelikler konusunda genel ilkeler bulabiliriz. Tabii ilk sırada Tanrı vardır. Yasa'nın Tekrarı 6:5 şöyle der: "Tanrınız RAB'bi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz." Bütün yürek, bütün can ve bütün güçle sevmek, Tanrı'yı sevmeye, O'na birinci sırayı vermeye adanmış olmaktır.

Eğer evliyseniz, ikinci sırada eşiniz gelir. Evli bir adamın karısını, Mesih'in kiliseyi sevdiği gibi sevmesi gerektir (Efesliler 5:25). Mesih'in, Baba'ya itaat edip O'nu yüceltmekten sonra öncelik verdiği ilk şey kiliseydi. Burada bir kocanın izlemesi gereken bir örnek görüyoruz: Önce Tanrı, sonra karısı. Aynı şekilde, kadınların da "Rab'be bağımlı oldukları gibi" kocalarına da bağımlı olmaları lazımdır (Efesliler 5:22). Buradaki ilke, kocasının onun Rab'den sonra ikinci önceliği olduğudur.

Eğer karı kocalar, öncelik verdiğimiz şeyler arasında Rab'den sonra ikinci geliyorlarsa ve karı koca tek beden olduğundan (Efesliler 5:31), evlilik ilişkisinin sonucu olan çocukların bundan sonraki öncelik olması mantıklıdır. Anne babaların, Rab'bi bütün yürekleriyle sevecek bir sonraki nesil olacak Tanrı yolunda çocuklar yetiştirmeleri gerektir (Süleyman'ın Özdeyişleri 22:6; Efesliler 6:4), bu da bir kez daha Tanrı'nın birinci sırada olması gerektiğini gösterir. Bütün diğer aile ilişkileri bunu yansıtmalıdır.

Yasa'nın Tekrarı 5:16 uzun yaşamamız ve üzerimize iyilik gelmesi için anne babamıza saygı göstermemizi söyler. Burada hiçbir yaş sınırı belirtilmemiştir, bu da bizi anne babamız hayatta olduğu sürece onlara saygı göstermemiz gerektiğine inanmaya yöneltir. Tabii ki, bir çocuk yetişkin olduktan sonra artık anne babasına itaat etmeye mecbur değildir (Çocuklar anne babanızın sözünü dinleyin...), ama anne babaya saygı gösterme konusunda bir yaş sınırı yoktur. Bundan öncelik listesinde anne babalarımızın, Tanrı, eşlerimiz ve çocuklarımızdan sonra geldiği sonucuna varabiliriz. Anne babadan sonra ailenin öbür üyeleri gelir (1 Timoteos 5:8).

Öncelik listesinde kişinin öbür akrabalarından sonra diğer inanlılar gelir. Romalılar 14 bize kardeşlerimizi yargılamamamızı ve onları küçümsemememizi (ayet 10) ya da başka bir Hristiyan'ın "tökezlemesine" ya da ruhsal bakımdan düşmesine neden olacak hiçbir şey yapmamamızı söyler. 1 Korintliler Kitabı'nın büyük bir kısmında, Pavlus'un kilisenin uyum içinde, birbirlerini severek birlikte nasıl yaşayacağı hakkında talimatları yer alır. Mesih'teki kardeşlerimizle ilgili diğer öğütler de şöyledir: "Birbirinize sevgiyle hizmet edin" (Galatyalılar 5:13); "Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın (Efesliler 4:32); "Birbirinizi yüreklendirip ruhça geliştirin" (1 Selanikliler 5:11) ve "Birbirimizi sevgi ve iyi işler için nasıl gayrete getirebileceğimizi düşünelim" (İbraniler 10:24). Son olarak dünyanın geri kalan kısmı gelir (Matta 28:19) bizim bu kişilere müjdeyi bildirerek onları Mesih'in öğrencileri yapmamız gerekmektedir.

Sonuç olarak, Kutsal Kitap'a göre öncelikler şöyledir: Tanrı, eşiniz, çocuklarınız, anne babanız, akrabalarınız, Mesih'teki kardeşleriniz ve dünyanın geri kalan kısmı. Bazen bir kişiye öbüründen fazla öncelik verme kararı alınması gerektiği halde hedef, ilişkilerimizin hiçbirini ihmal etmemektir. Kutsal Kitap'a uygun denge, Tanrı'nın ailemiz içinde ve dışında bütün ilişki önceliklerimizi yerine getirebilmemiz için bizi güçlendirmesine izin vermektir.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Ailemizde öncelik sıralaması nasıl olmalıdır?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries