settings icon
share icon
Soru

Yeniden Doğmuş Bir Hristiyan Olmak Ne Anlama Geliyor?

Yanıt


Kutsal Kitap’tan bu soruyu yanıtlayan klasik ayetler Yuhanna 3:1-21’dir. Rab İsa Mesih, önde gelen bir Ferisi ve Yahudilerin yönetim organı Sanhedrin’in üyesi olan Nikodim’le konuşmaktadır. Nikodim bazı sorular yöneltmek için gece İsa'nın yanına gelmişti.

İsa Nikodim’le konuşup şöyle dedi: “‘Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın Egemenliği'ni göremez.’ Nikodim, ‘Yaşlanmış bir adam nasıl doğabilir? Annesinin rahmine ikinci kez girip doğabilir mi?’ diye sordu. İsa şöyle yanıt verdi: ‘Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse sudan ve Ruh'tan doğmadıkça Tanrı'nın Egemenliği'ne giremez. Bedenden doğan bedendir, Ruh'tan doğan ruhtur. Sana, 'Yeniden doğmalısınız' dediğime şaşma” (Yuhanna 3:3-7).

"Yeniden doğmak" olarak çevrilen ifade "yukarıdan doğmak" olarak da çevrilebilir. Nikodim'in gerçek bir ihtiyacı vardı. Yüreğinin değişmesine, sadece yukarıdan gelebilecek ruhsal bir dönüşüme ihtiyacı vardı. Yeni doğum, yeniden doğmak iman eden kişiye sonsuz yaşamın verildiği bir Tanrı işidir (2. Korintliler 5:17; Titus 3:5; 1. Petrus 1:3; 1. Yuhanna 2:29; 3:9; 4:7; 5:1-4, 18). Yuhanna 1:12,13, “yeniden doğma”nın aynı zamanda İsa Mesih’in ismine güvenme aracılığıyla “Tanrı’nın çocukları olmak” düşüncesini de taşıdığını belirtir.

Doğal olarak akla şu soru gelir: “Bir insanın neden yeniden doğması gerekiyor?” Elçi Pavlus, Efesliler 2:1’de şöyle der: "Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz.” Elçi, Romalılar 3:23’de Romalılar’a şöyle yazmıştır: “Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı.” Öyleyse bir insanın günahlarının bağışlanması ve Tanrı’yla bir ilişkiye sahip olabilmesi için yeniden doğması gerekmektedir.

İsa Nikodim'le yaptığı konuşmada iki kez, Tanrı'nın Egemenliği'ne girmek için yeniden doğmak gerektiği gerçeğini vurgulamıştır (Yuhanna 3:3, 5). Bir kez doğmuş olmak bizi Adem'in çocukları yapar ve Adem'in bozulmuşluğunu paylaşırız. Bizi Tanrı'nın çocukları yapmak için ikinci bir doğuma, ruhsal doğuma ihtiyacımız vardır. Yeniden doğmalıyız.

Peki bu yeniden doğum nasıl gerçekleşir? Efesliler 2:8-9 şöyle bildirir, “İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir.” Bir insan “kurtulduğunda,” yeniden doğar, ruhsal bakımdan yenilenir ve yeniden doğduğundan ötürü Tanrı’nın çocuğu olma hakkına sahip olur. Çarmıhta ölerek günahın cezasını ödeyen İsa Mesih'e iman, kişinin yeniden doğmasını sağlayan araçtır. Bu yüzden, “Bir kimse Mesih'teyse, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur” (2. Korintliler 5:17).

Eğer siz şimdiye kadar Rab İsa Mesih’e Kurtarıcınız olarak güvenmediyseniz, Kutsal Ruh yüreğinize hitap ederken O’nun sizi bu konuda teşvik edişine kulak verecek misiniz? Bugün tövbe ve iman duası edip Mesih'te yeni bir yaratık olacak mısınız? “Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne beden ne de insan isteğinden doğdular; tersine, Tanrı'dan doğdular” (Yuhanna 1:12-13).

Eğer İsa Mesih’i Kurtarıcınız olarak kabul edip yeniden doğmak istiyorsanız, şu duayı edebilirsiniz. Unutmayın ki bu duayı veya başka bir duayı okumak sizi kurtarmaz. Sadece Mesih’e güvenmek günahların bağışlanmasını sağlayabilir. Bu dua sadece Tanrı’ya O’na olan imanınızı dile getirmenin ve kurtuluşunuzu sağladığı için O’na teşekkür etmenin bir yoludur. “Tanrım, Sana karşı günah işlediğimi ve cezayı hak ettiğimi biliyorum. Ama İsa Mesih O’na iman ederek bağışlanabilmem için benim hak ettiğim cezayı Kendi üzerine aldı. Kurtuluş için Sana güveniyorum. Harika lütfun ve bağışlamandan ötürü Sana teşekkür ederim! Amin!”

Burada okuduklarınızdan ötürü Mesih’i kabul etmeye karar verdiniz mi? Eğer öyleyse, lütfen aşağıdaki “Bugün Mesih’i kabul ettim” düğmesine basın.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Yeniden Doğmuş Bir Hristiyan Olmak Ne Anlama Geliyor?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries