settings icon
share icon
Soru

Yehova Şahitleri kimdir ve neye inanırlar?

Yanıt


Günümüzde Yehova Şahitleri olarak bilinen tarikat, 1870 yılında Pennsylvania’da Charles Taze Russell’ın yönettiği bir Kutsal Kitap etüdünde başlamıştır. Russell grubuna, “Bin Yıl Şafağı Kutsal Kitap Etüdü” adını vermişti. Charles T. Russell, “Bin Yıl Şafağı” adında bir dizi kitap yazmaya başladı. Bu kitap ölümünden önce altı cilde ulaşmıştı ve Yehova Şahitleri’nin günümüzde inandığı tanrıbilimin büyük bir kısmını içeriyordu. Russell’in 1916’da ölümünden sonra, arkadaşı ve yerine geçen Hâkim J. F. Rutherford, “Bin Yıl Şafağı” dizisinin yedinci ve son cildi olan “Tamamlanan Gizem”i 1917’de yazmıştır. The Watchtower Bible and Tract Society 1886’da kurulmuş ve hızla “Bin Yıl Şafağı” hareketinin düşüncelerini başkalarına bildirmeye başladığı araç haline geldi. Grup, 1931’e kadar “Russellcılar” olarak biliniyordu, bu tarihten sonra organizasyondaki bir bölünmeden ötürü “Yehova Şahitleri” adını aldı. Kendisinden ayrıldıkları grup ise, “Kutsal Kitap öğrencileri” olarak tanınmaya başlandı.

Yehova Şahitleri neye inanır? Onların Mesih’in tanrılığı, kurtuluş, Üçlü Birlik, Kutsal Ruh ve kefaret gibi konulardaki öğretilerini yakından incelediğimizde bu konularda sağlam Hristiyan savları olmadığını kuşkusuz bir şekilde ortaya koymaktadır. Yehova Şahitleri, İsa’nın yaratılmış en yüksek varlık olan baş melek Mikail olduğuna inanırlar. Bu da, İsa’nın Tanrı olduğunu çok açık bir şekilde bildiren birçok Kutsal Kitap ayetinin tersidir (Yuhanna 1:1,14, 8:58, 10:30). Yehova Şahitleri, kurtuluşun iman, iyi işler ve itaat bileşimiyle elde edilebileceğine inanır. Bu da, kurtuluşun imanla lütuf aracılığıyla elde edildiğini bildiren sayısız Kutsal Kitap ayetinin aksidir (Yuhanna 3:16; Efesliler 2:8-9; Titus 3:5). Yehova Şahitleri, İsa’nın yaratılmış bir varlık ve Kutsal Ruh’un da özde Tanrı’nın cansız gücü olduğuna inanarak Üçlü Birlik’i ret ederler. Yehova Şahitleri, Mesih’in bizim yerimize kefaret ettiği kavramını ret eder, bunun yerine İsa’nın ölümünün Adem’in günahının fidyesi olduğunu söyleyerek bir fidye teorisini savunurlar.

Yehova Şahitleri, Kutsal Kitap’a aykırı olan bu öğretileri nasıl mı haklı çıkarır? İlk olarak, kilisenin yüzyıllardır Kutsal Kitap’ı değiştirip bozduğunu iddia ederler. Bu yüzden de Kutsal Kitap’ı Yeni Dünya Çevirisi adını verdikleri yeni bir şekilde tercüme etmişlerdir. The Watchtower Bible and Tract Society, kendi öğretileri için Kutsal Kitap’ın gerçekten öğrettiği şeyleri temel almak yerine Kutsal Kitap metnini kendi sahte öğretilerine uyacak şekilde değiştirmiştir. Yehova Şahitleri, kendi doktrinlerini yalanlayan daha çok Kutsal Kitap ayetleri keşfettikçe Yeni Dünya Çevirisi birçok yeni düzeltmelerden geçmiştir.

Watchtower, inanç ve öğretileri için, Charles Taze Russell, Hâkim Joseph Franklin Rutherford’un ve arkalarından gelen kişilerin özgün öğretilerini temel almış ve bunları açmıştır. Watchtower Bible and Tract Society’nin yönetim kurulu, tarikatta Kutsal Kitap’ı yorumlama yetkisine sadece kendisinin sahip olduğunu iddia eder. Yani, Kutsal Kitap’taki herhangi bir ayet hakkında yönetim kurulunun söyledikleri son söz olarak kabul edilir ve bağımsız düşünce şiddetle yıldırılır. Bu da, Pavlus’un Timoteos’a (ve bize), “Kendini Tanrı’ya makbul, gerçeğin bildirisini doğru kullanan, alnı ak bir işçi olarak sunmaya gayret et” şeklindeki öğüdüne tamamen aykırıdır. 2 Timoteos 2:15’de bulunan bu öğüt, Tanrı’nın her çocuğuna, Veriyalı Hristiyanlar gibi, her gün Kutsal Yazılar’ı inceleyip öğretilenlerin doğru olup olmadığını araştırmaları konusunda açık bir talimattır.

Yehova Şahitleri kadar mesajlarını başkalarına bildirme konusunda sadık olan herhalde başka hiçbir dinî grup yoktur. Ne yazık ki, mesajları, çarpıtmalar, aldatmacalar ve sahte öğretilerle doludur. Tanrı, Yehova Şahitleri’nin gözlerini müjdenin gerçeğine ve Tanrı Sözü’nün gerçek öğretisine açsın.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Yehova Şahitleri kimdir ve neye inanırlar?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries