settings icon
share icon
Soru

Bir insanın isminin Yaşam Kitabı’ndan silinmesi mümkün müdür?

Yanıt


Vahiy 22:19 şöyle der: “Her kim bu peygamberlik kitabının sözlerinden bir şey çıkarırsa, Tanrı da bu kitapta yazılı yaşam ağacından ve kutsal kentten ona düşen payı çıkaracaktır.” Bu kitap genelde sonsuz güvenlikle ilgili tartışmalarda kullanılır. Vahiy 22:19, bir insanın ismi Kuzu’nun Yaşam Kitabı’na yazıldıktan sonra gelecekte bir zamanda silinebileceği anlamına mı gelir? Yani, bir Hristiyan kurtuluşunu kaybedebilir mi?

İlk olarak, Kutsal Kitap gerçek bir inanlının Tanrı’nın gücüyle kurtuluş günü için mühürlenerek (Efesliler 4:30) güvende tutulduğu ve Baba’nın Oğul’a verdiği insanların hiçbirini kaybetmeyeceği (Yuhanna 6:30) konusunda açıktır. Rab İsa Mesih, “Onlara sonsuz yaşam veririm; asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Onları bana veren Babam her şeyden üstündür. Onları Baba’nın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez” diye bildirmiştir (Yuhanna 10:28–29b). Kurtuluş bizim değil, Tanrı’nın işidir (Titus 3:5) ve bizi koruyan da O’nun gücüdür.

Eğer Vahiy 22:19’da sözü edilen “her kim” sözü iman etmeyenlerden söz ediyorsa, bu kişiler kimdir? Yani, Kutsal Kitap’ın sözlerine kim bir şeyler eklemeyi ya da ondan bir şeyler çıkartmayı isteyebilir? Büyük bir olasılıkla, gerçek Hristiyanlar Tanrı Sözü’nü bozmaz, bunu sadece Hristiyan olduklarını söyleyenler ve isimlerinin Yaşam Kitabı’nda yazılı olduğunu varsayanlar yapar. Genel olarak söylemek gerekirse, geleneksel olarak Tanrı’nın vahyini bozanlar, sahte Hristiyan tarikatları ve çok liberal teolojik inançlara sahip kişilerdir. Birçok tarikat ve teolojik liberal, Mesih’in ismini kullanır ama Kutsal Kitap’ın bir Hristiyanı tanımladığı terimle “yeniden doğmamışlardır.”

Kutsal Kitap inanlı olduklarını düşünenler ancak söylediklerinin sahte olduğu kanıtlananlara birkaç örnek vermektedir: İsa, Yuhanna 15’de, onlardan Gerçek Asma olan Kendisinde kalmayan ve bu yüzden de hiç meyve vermeyen çubuklar olarak söz eder. Bu kişilerin sahte olduklarını biliriz, çünkü “Onları meyvelerinden tanıyacaksınız” (Matta 7:16, 20); gerçek öğrenciler içlerinde yaşayan Kutsal Ruh’un meyvesini sergileyeceklerdir (Galatyalılar 5:22). 2. Petrus 2:22’de, sahte olarak iman ettiklerini söyleyenler kendi kusmuklarına dönen köpeklerdir ve “Domuz da yıkandıktan sonra çamurda yuvarlanmaya döner.” Kısır çubuk, köpek ve domuz, bütün bunlar, kurtulmuş olduklarını söyleyen ancak kendi doğruluklarından başka dayanacak bir şeye sahip olmayan kişilerdir. Bu kişiler, gerçekten kurtaran Mesih’in doğruluğuna sahip değildirler. Günahlarından tövbe edip yeniden doğanların Tanrı Sözü’ne bir şeyler ekleyerek ya da ondan bir şeyler çıkararak bilerek isteyerek Tanrı Sözü’nü bozmaya çalışacak olması şüphelidir. Tanrı’nın Sözü’nü bilerek isteyerek bozmak imansızlığı gösterir.

Vahiy 22:19’un anlamı hakkında göz önünde bulundurulması gereken bir başka şey daha vardır ki, bu da çeviriyle ilgilidir. İlk Yunanca el yazmaları “yaşam kitabı” diye bir şeyden söz bile etmez, bunun yerine her Yunanca el yazmasında “yaşam ağacı” sözü vardır. Vahiy 22:19 şöyle der: “Her kim bu peygamberlik kitabının sözlerinden bir şey çıkarırsa, Tanrı da bu kitapta yazılı yaşam ağacından ve kutsal kentten ona düşen payı çıkaracaktır.” Kutsal Kitap’ın İngilizce çevirilerinden NASB, ESV, NLT, HCSB, ISV, NET ve ASV de “kitap” yerine “ağaç” sözcüğünü kullanır. Bu sözcüğü yaşam “kitabı” olarak çeviren bir tek KJV çevirisidir. Bu hata, Erasmus, Yunanca metnini derlerken, Vahiy Kitabı’nın son altı ayetini İncil’in 4. Yüzyıla ait Latince çevirisinden Yunanca’ya çevirmeye mecbur olduğunda oluşmuştur. “Ağaç” sözcüğü “kitap” olmuştur çünkü yazıcı kazayla Latince lingo (“ağaç”) sözcüğü yerine libro (“kitap”) sözcüğünü kullanmıştır. KJV gibi Yeni Antlaşma’nın Yunancası’nı kullanan tüm çeviriler bu yüzden yaşam “ağacı” yerine hatalı olarak “kitabı” der.

Aynı bölümde, “yaşam kitabı” yerine “yaşam ağacı” çevirisini destekleyen iki başka ayet daha vardır: Vahiy 22:2 2 ve 14. Her ikisi de, 19’cu ayetin yaptığı gibi, “yaşam ağacı” ve “kent” sözcüklerini birlikte kullanır. Ayrıca pay sözcüğü de önemlidir. Tanrı Sözü’nü bozan kişi, yaşam ağacının meyvesine sahip olduğunu iddia etse de, yaşam ağacına erişemeyecektir.

Vahiy 3:5 de bu konuyu etkileyen bir başka ayettir. “Galip gelenin.

. . adını yaşam kitabından hiç silmeyeceğim. ” Sardis’e yazılan bu mektupta sözü edilen “galip gelen,” Hristiyan kişidir. Bunu, 1. Yuhanna 5:4 ile kıyaslayın: “Çünkü Tanrı’dan doğmuş olan herkes dünyayı yener.” Ve 5. ayet de şöyle der: “İsa’nın Tanrı Oğlu olduğuna iman edenden başka dünyayı yenen kim?” (Ayrıca bkz. 1. Yuhanna 2:13.) Tüm inanlılara dünyada var olan günah ve imansızlık üzerine zafer verildiğinden hepsi “galip gelenler”dir.

Bazı kişiler, Vahiy 3:5’de Tanrı’nın kaleminin günah işleyen her Hristiyan’ın ismini silmeye hazır bekler bir resim görür. Bu ayete şöyle bir anlam verirler: “Eğer hata yapıp zaferi kazanmazsanız, kurtuluşunuzu kaybedeceksiniz! Hatta, ben sizin isminizi Yaşam Kitabı’ndan sileceğim!” Ancak bu ayetin söylediği bu DEĞİLDİR. İsa burada bir uyarıda bulunmuyor, bir vaat veriyor.

Kutsal Yazılar asla, Tanrı’nın bir inanlının ismini Kuzu’nun Yaşam Kitabı’ndan sildiğini söylemez; O’nun böyle bir şey düşündüğüyle ilgili bir uyarı bile yoktur! Vahiy 3:5’in harika vaadi, İsa’nın kimsenin ismini SİLMEYECEĞİDİR. İsa, “Galip gelenler”e yani, Kuzu’nun kanıyla kurtarılanların hepsine hitap ederken, onların isimlerini silmeyeceğine dair söz verir. Bir insanın ismi oraya bir kez yazıldığında sonsuza dek orada olacağını tasdik eder. Bu durum, Tanrı’nın sadakatini temel alır.

Vahiy 3:5’in vaadi, kurtuluşlarında güvende olan inanlılara yöneliktir. Vahiy 22:19’un uyarısı ise, buna tezat olarak, yüreklerini Tanrı’ya karşı değiştirmek yerine, Tanrı Sözü’nü kendilerine uygun bir hale gelmesi üzere değiştirmeye çalışanlara yöneliktir. Bu kişiler yaşam ağacından yemeyeceklerdir.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Bir insanın isminin Yaşam Kitabı’ndan silinmesi mümkün müdür?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries