settings icon
share icon
Soru

Yakup soyu için sıkıntı dönemi nedir?

Yanıt


"Yakup soyu için sıkıntı dönemi” sözü, Yeremya 30:7 ’den bir alıntıdır. Bu ayet şöyle der: "Ah, ne korkunç gün! Onun gibisi olmayacak. Yakup soyu için sıkıntı dönemi olacak, yine de sıkıntıdan kurtulacak.”

Yeremya 30’un daha önceki ayetlerinde, Rab’bin Peygamber Yeremya’yla Yahuda ve İsrail hakkında konuştuğunu görüyoruz (30:3-4). 3.cü ayette Rab, gelecekte bir gün hem Yahuda, hem de İsrail’i atalarına vaat etmiş olduğu topraklara geri döndüreceğini vaat eder. 5.ci ayet büyük korku ve dehşetle dolu bir zamanı tanımlıyor. 6.cı ayet, erkeklerin doğum sancıları yaşadığı bir zamanı tanımlar ki, bu da bir ıstırap zamanını belirtir. Ama bu zaman, “Yakup’un sıkıntısının zamanı” olarak adlandırıldığı halde Yahuda ve İsrail için umut vardır, Rab, (Yahuda ve İsrail’i kastederek) Yakup’u büyük sıkıntılar dolu bu zamandan kurtaracağını vaat eder (ayet 7).

Yeremya 30:10-11’ de Rab, “Seni uzak yerlerden, soyunu sürgün edildiği ülkeden kurtaracağım. Yakup yine huzur ve güvenlik içinde olacak, kimse onu korkutmayacak. Çünkü ben seninleyim, seni kurtaracağım’ diyor RAB.”

Rab ayrıca, Yahuda ve İsrail’i esaret ülkelerinde tutan ulusları yok edeceğini ve Yakup’un hiçbir zaman tamamen yok edilmesine izin vermeyeceğini de söyler. Ancak, Rab’bin bunu, halkı için bir disiplin zamanı olarak tanımladığına dikkat edilmelidir. Rab, Yakup hakkında şöyle der: “Seni aralarına dağıttığım bütün ulusları tümüyle yok etsem de, seni büsbütün yok etmeyecek, adaletle yola getirecek, hiç cezasız bırakmayacağım.”

Yeremya 30:7 “Ah, ne korkunç gün! Onun gibisi olmayacak” der. Bu tanıma uyan tek zaman dönemi, Sıkıntı zamanıdır. Bu tarihte hiç eşi benzeri bulunmayan bir zamandır.

İsa Sıkıntı zamanını, Yeremya ile aynı tasvirleri kullanarak tanımlamıştır. Matta 24:6-8’de, savaşlar ve savaş haberleri, kıtlıklar, depremlerin gerçekleşmesinin “doğum sancılarının başlangıcı” olduğunu söylemiştir."

Pavlus da, Sıkıntı’yı, gebe kadının birden sancılanmasına benzetmiştir. Birinci Selanikliler 5:3 şöyle der: "İnsanlar, ‘Her şey esenlik ve güvenlik içinde’ dedikleri bir anda, gebe kadının birden sancılanması gibi, ansızın yıkıma uğrayacak ve asla kaçamayacaklar." Bu olay, 4:13-18’deki Kilisenin bu dünyadan çıkarılıp göğe alınmasından sonra gelir. 5:9, “Çünkü Tanrı bizi gazaba uğrayalım diye değil, Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla kurtuluşa kavuşalım diye belirledi” diyerek bu zaman döneminde Kilise’nin dünyada olmayacağını yeniden vurgular. Burada sözü edilen gazap, Tanrı’nın iman etmeyen dünya üzerindeki yargısı ve Sıkıntı döneminde İsrail’i disiplin etmesidir.

Bu “doğum sancıları,” Vahiy 6-12’de ayrıntılı bir biçimde tanımlanır. Sıkıntı döneminin amacının bir kısmı da, İsrail’i yeniden Tanrı’ya döndürmektir.

Mesih’i günahtan Kurtarıcı olarak kabul edenler için Yakup soyu için sıkıntı dönemi, Rab’be şükretmemiz gereken bir şeydir çünkü Tanrı’nın vaatlerini yerine getirdiğini gösterir. Tanrı, Rabbimiz Mesih aracılığıyla bize sonsuz yaşam vaat etmiştir ve İbrahim ve fiziksel olarak soyundan gelenlere toprak, soy ve bereket vaat etmiştir. Ancak, Tanrı bu vaatleri yerine getirmeden önce, İsrail ulusunu Kendisine dönmeleri için sevgi dolu ancak sıkı bir şekilde disiplin edecektir.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Yakup soyu için sıkıntı dönemi nedir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries