settings icon
share icon
Soru

Dünyadaki Yahudi karşıtlığının nedeni nedir?

Yanıt


Dünya Yahudiler'den neden nefret ediyor? Yahudi karşıtlığı bu kadar çok farklı ülkede neden bu kadar yaygın? Yahudiler’in ne kötülüğü olmuştur? Tarih, son 1.700 yılda çeşitli zamanlarda Yahudiler'in 80'den fazla ülkeden kovulduğunu gösteriyor. Tarihçiler ve uzmanlar bunun en az altı farklı nedeni olduğu sonucuna vardılar:

• Irk Teorisi – Yahudiler, daha aşağı bir ırk oldukları için onlardan nefret ediliyor.

• Ekonomik Teori – Yahudiler çok fazla mal ve güce sahip oldukları için onlardan nefret ediliyor.

• Dış Grup Teorisi – Yahudiler herkesten farklı oldukları için onlardan nefret ediliyor.

• Günah Keçisi Teorisi – Dünyadaki tüm sorunların nedeni Yahudiler olduğu için onlardan nefret ediliyor.

• Tanrı Katili Teorisi: Yahudiler’den İsa Mesih'i öldürdükleri için nefret ediliyor.

Seçilmiş Halk Teorisi – Yahudiler küstahça, "Tanrı'nın seçilmiş halkı" olduklarını bildirdiklerinden onlardan nefret ediliyor.

Bu teorilerin aslı astarı var mıdır?

• Irk teorisine baktığımızda, gerçek şudur ki, Yahudiler bir ırk değildir. Dünyada her renk, inanç ya da ırktan tüm insanlar Yahudi olabilir.

• Yahudiler’in varlıklı olduğunu ileri süren ekonomik teori de çok geçerli değildir. Tarih, 17 ila 20. yüzyıllar arasında, özellikle Polonya ve Rusya'da, Yahudiler'in çok yoksul olduğunu ve iş dünyası veya siyasi sistemlerde çok az etkileri olduğunu göstermiştir.

• Dış grup teorisine gelince, 18. yüzyılda Yahudiler Avrupa'nın geri kalanına asimile olmak için umutsuzca çalıştılar. Asimilasyonun Yahudi düşmanlığının yok olmasına yol açacağını ummuşlardı. Ancak Yahudiler'in kendi ırklarını alçak düzeydeki genleriyle enfekte edeceğini iddia edenler onlardan daha da çok nefret ettiler. Bu durum özellikle 2. Dünya Savaşı öncesinde Almanya'da geçerliydi.

• Günah keçisi teorisi açısına gelince, gerçek şudur ki, Yahudiler'den her zaman nefret edilmiş olması ve onları çok kullanışlı bir hedef haline getirir.

• Tanrı katili olma fikrine gelince, Kutsal Kitap, Yahudiler bu işte suç ortağı olarak hareket etse de, aslında İsa'yı öldürenlerin Romalılar olduğunu açıkça bildirir. Yahudiler'in İsa'nın katilleri olarak anılması O’nun ölümünden birkaç yüz yıl sonrasına kadar başlamamıştır. İnsan neden nefret edilenlerin neden Romalılar olmadığını merak ediyor. İsa’nın Kendisi Yahudiler'i bağışlamıştı (Luka 23:34). Vatikan bile 1963 yılında İsa'nın ölümü konusunda Yahudiler'i aklamıştır. Yine de, bu açıklamaların ikisi de Yahudi karşıtlığını azaltmamıştır.

• “Tanrı’nın seçilmiş halkı” olduklarını iddia etmelerine gelince, Almanya'daki Yahudiler, 19. yüzyılın son kısmında Alman kültürüne daha iyi asimile olmak için “seçilmiş-lik” durumlarını reddettiler. Yine de başlarına Yahudi Soykırımı geldi. Bugün, bazı Hıristiyanlar ve Müslümanlar Tanrı'nın “seçilmiş halkları” olduklarını iddia ediyor, ama dünya onlara çoğunlukla hoşgörülü davranıyor ve yine de Yahudiler'den nefret ediyor.

Bu da bizi, dünyanın Yahudiler'den nefret etmesinin gerçek nedenine getiriyor. Elçi Pavlus bize şöyle diyor: “Kardeşlerimin, soydaşlarım olan İsrailliler’in yerine ben kendim lanetlenip Mesih’ten uzaklaştırılmayı dilerdim. Evlatlığa kabul edilenler, Tanrı’nın yüceliğini görenler onlardır. Antlaşmalar, buyrulan Kutsal Yasa, tapınma düzeni, vaatler onlarındır.

Büyük atalar onların atalarıdır. Mesih de bedence onlardandır. O her şeyin üzerinde hüküm süren, sonsuza dek övülecek Tanrı’dır! Amin.” (Romalılar 9: 3-5). Gerçek şudur ki, dünyanın Yahudiler'den nefret etmesinin nedeni, dünyanın Tanrı'dan nefret etmesidir. Yahudiler Tanrı'nın ilk doğanları, O’nun seçtiği halktı (Yasa’nın Tekrarı 14:2). Tanrı, Yahudiler'in ataları, peygamberleri ve tapınakları aracılığıyla onları kullanarak günah dolu olan bu dünyaya Sözü’nü, Yasası’nı ve ahlakını getirdi. Oğlu İsa Mesih'i, dünyayı günahtan kurtarmak için bir Yahudi bedeniyle gönderdi. (Bu dünyanın egemeni olan İblis (Yuhanna 14:30; Efesliler 2:2), insanların akıllarını kendisinin Yahudiler'e olan nefretiyle zehirledi. İblis’in (ejderhanın) Yahudi ulusuna (kadına) olan nefreti için Vahiy 12'deki alegorik tanıma bakın.

İblis, Yahudiler’i, Babilliler, Persler, Asurlular, Mısırlılar, Hititler ve Naziler aracılığıyla yok etmeye çalıştı. Ama her seferinde başarısız oldu. Tanrı’nın İsrail'le işi bitmemiştir. Romalılar 11:26 bize İsrail'in tümünün bir gün kurtarılacağını söyler ve İsrail artık yok ise böyle bir şey gerçekleşemez. Bu yüzden Tanrı, nihai planı gerçekleşene dek, tarih boyunca Yahudiler'den geriye kalan küçük bir grubu koruduğu gibi, Yahudiler’i de gelecek için koruyacaktır. Tanrı'nın İsrail ve Yahudi halkı için olan planını hiçbir şey boşa çıkaramaz.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Dünyadaki Yahudi karşıtlığının nedeni nedir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries