settings icon
share icon
Soru

Vahiy Bölüm 12 ne anlama gelir?

Yanıt


Vahiy Bölüm 12’de Yuhanna bir görüm görür: “güneşe sarınmış bir kadın göründü. Ay ayaklarının altındaydı, başında on iki yıldızdan oluşan bir taç vardı” (Vahiy 12:1). Bu tanımla Yusuf’un babası Yakup (İsrail) ve annesi ve çocukları hakkında yaptığı tanım arasındaki benzerliğe dikkat edin (Yaratılış 37:9-11). On iki yıldız, İsrail’in on iki oymağından söz etmektedir. Bu yüzden Vahiy 12’deki kadın İsrail’dir.

Bu yoruma ek bir kanıt da, Vahiy 12:2-5’in kadının gebe olduğundan ve doğum yaptığından söz etmesiydi. Meryem’in İsa’yı doğurduğu doğru olduğu halde, Yahuda oymağından Davut oğlu İsa’nın İsrail’den çıktığı da doğrudur. Bir bakıma, İsrail Mesih İsa’yı doğurmuştu ya da çıkartmıştı. 5. ayet, “Kadın bir oğul, bütün ulusları demir çomakla güdecek bir erkek çocuk doğurdu. Çocuk hemen alınıp Tanrı’ya, Tanrı’nın tahtına götürüldü” der. Bunun İsa’dan söz ettiği açıktır. İsa göğe alınmıştır (Elçilerin İşleri 1:9-11) ve bir gün yeryüzünde Kendi egemenliğini kuracaktır (Vahiy 20:4-6) ve yeryüzünü tam bir adaletle yönetecektir (“demir çomak”; bkz. Mezmur 2:7-9).

Kadının 1260 gün boyunca çöle kaçması, Büyük Sıkıntı adı verilen gelecekteki bir zamandan söz eder. Bin iki yüz altmış gün (her biri 30’ar günden oluşan) 42 aydır ki bu da 3 1/2 yılla aynı şeydir. Sıkıntı döneminin tam ortasında, Canavar (Mesih karşıtı), Yeruşalim’de inşa edilecek olan tapınağa kendisinin bir heykelini koyacaktır. Bu, İsa’nın Matta 24:15 ve Markos 13:14’de sözünü ettiği iğrenç şeydir. Canavar bunu yaptığında, İsrail’le yapmış olduğu barış anlaşmasını bozar ve ulusun güvenli olabileceği bir yere kaçması gerekir (kaçacağı yerin Petra olması mümkündür) (ayrıca bakınız Matta 24; Daniel 9:27). Yahudiler’in kaçışı kadının çöle kaçması olarak resmedilmiştir.

Vahiy 12:12-17 şeytanın İsrail’i yok etmeye çalışarak İsrail’le savaşmasından söz eder (İblis görece olarak zamanının kısa olduğunu bilir—bkz. Vahiy 20:1-3, 10). Ayrıca Tanrı’nın İsrail’i çölde koruyacağını da bildirir. Vahiy 12:14 İsrail’in şeytandan, “üç yıl” boyunca korunacağını söyler.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Vahiy Bölüm 12 ne anlama gelir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries