settings icon
share icon
Soru

Tanrı’yı Gören Oldu Mu Hiç?

Yanıt


"Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi" (Yuhanna 1:18). Bu ifade Tanrı'nın ruhsal doğasına atıfta bulunur. Tanrı ruhtur (Yuhanna 4:24) ve bu nedenle O'nu algılamamız doğal olarak sınırlıdır. Fiziksel gözler ruhsal varlıkları göremez.

Rab İsa Mesih eşsiz bir örnektir: "Gökten inmiş olan İnsanoğlu'ndan başka hiç kimse göğe çıkmamıştır" (Yuhanna 3:13). O hem İnsanoğlu hem de Tanrı Oğlu olduğu için, İsa hem yeryüzü hem de gökyüzü âlemlerini bilir. "Başlangıçta O, Tanrı'yla birlikteydi,"böylece İsa gökten inmiştir (Yuhanna 1:2). İsa Tanrı'yı görmüştür; aslında İsa Tanrı'nın somutlaşmış halidir: "Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Baba'nın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik Oğul O'nu tanıttı" (Yuhanna 1:18; Koloseliler 2:9).

Fiziksel, ahlaki ve ruhsal sınırlılıklarımız nedeniyle Baba Tanrı, biricik Oğlu'nu dünyaya gönderdi. İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'yı tanır ve günahlarımızdan kurtuluruz. Eğer Tanrı'yı görmek istiyorsak, İsa'ya bakmalıyız. İsa'yı bu dünyada yürürken görenler bir anlamda Tanrı'yı görüyorlardı ama ruh olan Tanrı'yı değil, insan bedenine bürünmüş Tanrı'yı görüyorlardı (Yuhanna 14:9).

Musa yanan çalıda Tanrı'yla konuştuğunda, "Musa yüzünü kapadı, çünkü Tanrı'ya bakmaya korkuyordu" (Mısır'dan Çıkış 3:6). Daha sonra Tanrı Musa'ya şöyle der: "Ancak, yüzümü görmene izin veremem. Çünkü yüzümü gören yaşayamaz" (Mısır’dan Çıkış 33:20). Başka bir deyişle, Tanrı'yı olduğu gibi, görkeminin bütünlüğü içinde gerçekten görmek, herhangi bir ölümlünün tahammül edebileceğinden çok daha fazlasıdır (Yeşaya 6:5). Musa'nın Tanrı'nın yüceliğini bir anlığına görmesine izin verildi, ama kendi güvenliği için Tanrı'nın yüceliğinin çoğu ondan saklandı (Mısır’dan Çıkış 33:21-23).

O halde, çeşitli insanların Tanrı'yı "gördüğünü" anlatan diğer bölümleri nasıl değerlendirmeliyiz? Örneğin, Musa'nın Tanrı'yı göremediği aynı bölüm olan Mısır'dan Çıkış 33'te Musa Tanrı'yla "yüz yüze" konuşur (ayet 11). Bu örnekte, yüz yüze ifadesini Musa ve Tanrı'nın yakın bir iletişim içinde olduklarını gösteren bir konuşma şekli olarak anlamalıyız. Birbirleriyle sanki sohbet eden iki insan gibi konuşuyorlardı.

İnsanların Tanrı'yı görmüş olabilecekleri başka zamanlar da vardır:

Yaratılış 32:22-32'de Yakup, daha sonra Tanrı olduğu ortaya çıkacak olan biriyle güreşir. Olay sona erdiğinde ve Yakup az önce olanları tam olarak hissettiğinde, dehşete kapılır: "Yakup, 'Tanrı'yla yüzyüze görüştüm, ama canım bağışlandı' diyerek oraya Peniel adını verdi" (ayet 30). Ancak Yakup Tanrı'yı tüm görkemiyle görmedi ve Tanrı'yı ruh biçiminde de görmedi. Yakup tamamen fiziksel bir düzeyde, bir teofaniyle yani Tanrı'nın insan biçimindeki bir tezahürüyle güreşti.

Hakimler 13:1-23'te Şimşon'un anne ve babası Rab'bin meleğiyle bir etkileşimde bulunurlar. Melek bir işaret yapıp gözlerinin önünde göğe yükselene kadar Rab'bin meleğiyle konuştuklarını fark etmezler. O anda Şimşon'un babası dehşete kapılır: “Karısına, 'Kesinlikle öleceğiz' dedi, 'Çünkü Tanrı'yı gördük'” (ayet 22). Ancak Yakup'un durumunda olduğu gibi, Tanrı'yı sadece bir melek olarak görmüşlerdi. Bu da bir başka teofani (veya Kristofani, yani Mesih'i görme) örneğidir.

Yeşaya 6:1-13 ayetlerinde Yeşaya, "Rab'bin yüksek ve yüce bir tahtta oturduğunu" görür (ayet 1). Orada Seraflar vardır ve onlar bile Tanrı'nın huzurunda yüzlerini örterler (ayet 2). Yeşaya'nın ilk tepkisi, günahı nedeniyle duyduğu korkudur: "Vay başıma!" diye haykırır. "Mahvoldum! . . . Kral'ı, Her Şeye Egemen RAB'bi gözlerimle gördüm" (ayet 5). Bunun üzerine Tanrı Yeşaya'nın günahını bağışlar ve onu peygamber olarak görevlendirir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, Yeşaya'nın peygamberlik görümünü tecrübe ediyor olmasıdır, dolayısıyla bizzat RAB’bi değil, O'nun varlığının ve görkeminin bir sembolünü görmektedir. Bu da bir diğer Kristofani örneği olabilir (bkz. Yuhanna 12:41).

Hiç kimse Tanrı'yı görmemiştir. "Mübarek ve tek Hükümdar, kralların Kralı, rablerin Rabbi, ölümsüzlüğün tek sahibi, yaklaşılmaz ışıkta yaşayan, hiçbir insanın görmediği ve göremeyeceği Tanrı, Mesih'i belirlenen zamanda ortaya çıkaracaktır. Onur ve kudret sonsuza dek O'nun olsun! Amin" (1. Timoteos 6:15-16). Sadece Tanrı'nın biricik Oğlu İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşabilir, Tanrı'yı tanıyabilir ve Tanrı'yı görebiliriz.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Tanrı’yı Gören Oldu Mu Hiç?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries