settings icon
share icon
Soru

Tanrı'nın yüceliği nedir?

Yanıt


Tanrı'nın yüceliği O'nun Ruhu'nun güzelliğidir. Bu estetik veya maddesel bir güzellik değildir, O'nun kişiliğinden, O'nun olduğu her şeyden yayılan güzelliktir. İnsanın yüceliği, saygınlığı ve onuru kaybolur (1 Petrus 1:24). Ama Tanrı'nın bütün niteliklerinde bir arada bulunan yüceliği asla geçip gitmez. Sonsuzdur.

Musa Tanrı'dan, "Lütfen görkemini bana göster" diye rica eder (Mısır'dan Çıkış 33:18). Tanrı verdiği yanıtta yüceliğini "bütün iyiliğiyle" bir tutar (ayet 19). "Ancak" der Tanrı, " yüzümü görmene izin veremem. Çünkü yüzümü gören yaşayamaz" (ayet 20). Bu yüzden Tanrı, Musa'yı Tanrı'nın görkeminin doluluğundan korumak için onu "kayadaki bir kovuğa" sakladı (ayetler 21-23). Hiçbir ölümlü, Tanrı'nın üstün görkemini tümüyle dehşete düşmeden göremez. Tanrı'nın yüceliği insanın gururunu utandırır: " RAB'bin dehşetinden, yüce görkeminden kaçmak için kayalıklara gidin, yerin altına saklanın. İnsanın küstah bakışları alçaltılacak, gururu kırılacak. O gün yalnız RAB yüceltilecek" (Yeşaya 2:10-11).

Eski Antlaşma'da Tanrı'nın görkeminin tezahürüne çoğu zaman doğaüstü ateş, yoğun bulutlar ve yeryüzünde büyük bir sarsıntı eşlik ederdi. Tanrı Musa'ya yasayı verdiğinde bu olayları görüyoruz: " Sina Dağı'nın her yanından duman tütüyordu. Çünkü RAB dağın üstüne ateş içinde inmişti. Dağdan ocak dumanı gibi duman çıkıyor, bütün dağ şiddetle sarsılıyordu" (Mısır'dan Çıkış 19:18; ayrıca bkz. Yasanın Tekrarı 5:24-25; 1.Krallar 8:10-11; ve Yeşaya 6:1-4). Peygamber Hezekiel'in Tanrı'nın görkemiyle ilgili görümü ateş, şimşek ve çalkantılı seslerle doluydu: "Başları üzerindeki kubbenin üstünde laciverttaşından yapılmış tahta benzer bir nesne vardı. Yüksekte, tahtı andıran nesnede insana benzer biri oturuyordu. Gördüm ki, beli andıran kısmının yukarısı içi ateş dolu maden gibi ışıldıyordu, belden aşağısı ateşe benziyordu ve çevresi göz alıcı bir ışıkla kuşatılmıştı. Görünüşü yağmurlu bir gün bulutların arasında oluşan gökkuşağına benziyordu. Öyleydi çevresini saran parlaklık. RAB'bin görkemini andıran olayın görünüşü böyleydi. Görünce, yüzüstü yere yığıldım, birinin konuştuğunu duydum" (Hezekiel 1:26-28).

Yeni Antlaşma'da Tanrı'nın yüceliği Oğlu İsa Mesih'te açıklanır: " Söz, insan olup aramızda yaşadı. O'nun yüceliğini –Baba'dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul'un yüceliğini– gördük" (Yuhanna 1:14). İsa "öteki ulusları aydınlatan bir ışık, Tanrı'nın halkı İsrail'in yüceliği" olarak geldi (Luka 2:32). İsa'nın yaptığı mucizeler "yüceliğini açıkladığı belirtilerdi" (Yuhanna 2:11). Mesih'te Tanrı'nın yüceliği yumuşak bir şekilde örtülüdür, yaklaşılabilir ve bilinebilirdir. Bir gün "gökteki bulutlar üzerinde, büyük güç ve görkemle" döneceğini vaat eder (Matta 24:30).

Yeşaya 43:7 Tanrı'nın İsrail'i yüceliği için kurtardığını söyler; kurtarılanlar Tanrı'nın lütfunun, gücünün ve sadakatinin damıtılmış halini göreceklerdir. Doğal dünya da, ırkları, mirasları ya da konumları ne olursa olsun tüm insanlara açıklanan Tanrı'nın yüceliğini sergiler. Mezmur 19:1-4'ün dediği gibi, "Gökler Tanrı'nın görkemini açıklamakta, gökkubbe ellerinin eserini duyurmakta. Gün güne söz söyler, gece geceye bilgi verir. Ne söz geçer orada, ne de konuşma, sesleri duyulmaz. Ama sesleri yeryüzünü dolaşır, sözleri dünyanın dört bucağına ulaşır."

Mezmur 73:24 cennetin kendisini "yücelik" olarak adlandırır. Bazen Hristiyanlar ölümden, bu mezmurdan ödünç alınmış bir ifade olan "yüceliğe kavuşmak" olarak söz ederler. Bir Hristiyan öldüğünde, Tanrı'nın huzuruna alınacak ve Tanrı'nın yüceliği ve görkemiyle çevrelenecektir. Orada Tanrı'nın yüceliği açıkça görülecektir: "Şimdi her şeyi aynadaki silik görüntü gibi görüyoruz, ama o zaman yüz yüze görüşeceğiz. Şimdi bilgim sınırlıdır, ama o zaman bilindiğim gibi tam bileceğim" (1. Korintliler 13:12). Gelecekteki Yeni Yeruşalim'de Tanrı'nın yüceliği açıkça görülecektir: "Aydınlanmak için kentin güneş ya da aya gereksinimi yoktur. Çünkü Tanrı'nın görkemi onu aydınlatıyor. Kuzu da onun çırasıdır" (Vahiy 21:23).

Tanrı yüceliğini başkasına vermeyecektir (Yeşaya 42:8; ayrıca bkz. Mısır'dan Çıkış 34:14). Yine de insanların çalmaya çalıştığı şey tam da budur. Kutsal Yazılar tüm putperestleri suçlar: "Akıllı olduklarını ileri sürerken akılsız olup çıktılar. Ölümsüz Tanrı'nın yüceliği yerine ölümlü insana, kuşlara, dört ayaklılara, sürüngenlere benzeyen putları yeğlediler" (Romalılar 1:22-23). Yalnızca Tanrı ebedidir ve O'nun kutsallık, görkem, iyilik, sevgi gibi mükemmel ve ebedi nitelikleri bu dünyadaki hiçbir şeyin kusurları ve bozulmuşluğuyla değiştirilemez.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Tanrı'nın yüceliği nedir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries