settings icon
share icon
Soru

Tanrı'nın gücünün her şeye yettiği ne anlama gelir?

Yanıt


Her şeye gücü yeten sözü, "her" anlamına gelen omni ve "güç" anlamına gelen potent sözünden gelir. Her şeyi bilen ve her yerde aynı zamanda var olan özelliklerinde olduğu gibi, Tanrı sonsuzsa ve egemense, ki öyle olduğunu biliyoruz, o zaman aynı zamanda da gücü her şeye yeten olmalıdır. Tanrı her zaman her şeyin üzerinde ve her şekilde güç sahibidir.

Eyüp, Eyüp 42:2'de Tanrı'nın gücünden söz etmişti: "Senin her şeyi yapabileceğini biliyorum, hiçbir amacına engel olunmaz." Eyüp, Tanrı'nın planlarını yerine getirmekte gücünün her şeye yettiğini kabul etmektedir. Tanrı, Musa'ya da İsrailliler hakkındaki amaçlarını yerine getirmek için bütün güce sahip olduğunu hatırlatmıştı: "RAB, 'Elim kısaldı mı?' diye yanıtladı, 'Sana söylediklerimin yerine gelip gelmeyeceğini şimdi göreceksin.'"

Tanrı'nın gücünün her şeye yettiğinin en iyi örneği, yaratılıştır. Tanrı, "... Olsun" dedi ve oldu (Yaratılış 1:3, 6, 9, vb.). İnsanın yaratmak için araçlara ve malzemelere ihtiyacı vardır; Tanrı ise sadece sözleri söylemiş ve O'nun Sözü'nün gücüyle her şey hiçbir şeyden yaratılmıştı. "Gökler RAB'bin sözüyle, gök cisimleri ağzından çıkan solukla yaratıldı" (Mezmur 33:6).

Tanrı'nın gücü aynı zamanda yarattıklarını korumasında da görülür. Tanrı'nın insan ve hayvanların koruyucusu olarak, hepsi de Kendi gücüyle korunan, yenilenebilir kaynaklardan yiyecek, giyecek ve barınak için ihtiyacımız olan her şeyi sürekli olarak karşılaması olmasa, yeryüzündeki hayat tamamen yok olurdu (Mezmur 36:6). Tanrı, yeryüzünün büyük bir kısmını kaplayan ve üzerinde hiçbir gücümüz olmayan denizlerin sınırlarını önceden belirlemeseydi denizler bizleri boğar öldürürdü (Eyüp 38:8-11).

Tanrı'nın her şeye yeten gücü, hükümetlere ve önderlere de uzanır (Daniel 2:21). Onları ya Kendi plan ve amaçlarına göre sınırlar ya da kendi yollarına gitmelerine izin verir. Tanrı'nın İblis ve cinleri üzerinde gücü sınırsızdır. İblis'in Eyüp'e saldırısı sadece belirli etkinliklerle sınırlıydı. Tanrı'nın sınırsız gücü onu sınırlıyordu (Eyüp 1:12, 2:6). İsa, Pilatus'a "Sana gökten verilmeseydi, benim üzerimde hiçbir yetkin olmazdı" diyerek Kendisi üzerinde hiçbir gücü olmadığını hatırlatmıştı (Yuhanna 19:11).

Tanrı'nın her şeye gücü yettiği için, her şeyi yapabilir. Ancak Kutsal Kitap, Tanrı'nın bazı şeyleri yapamayacağını söylediğinde bu, O'nun gücünün her şeye yetmediği anlamına gelmez. Örneğin, İbraniler 6:18, Tanrı'nın yalan söyleyemeyeceğini bildirir. Bu O'nun yalan söyleme gücüne sahip olmadığı anlamına gelmez, Tanrı'nın Kendi ahlaksal kusursuzluğuna uygun olarak yalan söylememeyi seçtiği anlamına gelir. Aynı şekilde, gücü her şeye yettiği ve kötülükten nefret ettiği halde, Kendi iyi amaçları için kötülüklerin gerçekleşmesine izin verir. Kendi amaçlarının gerçekleşmesine izin vermek için, şimdiye kadar gerçekleşmiş en kötü şey olan, kusursuz, kutsal, masum Tanrı Kuzusu'nun insanların kurtuluşu için öldürülmesine izin vermesi gibi, belirli kötü olayları kullanır.

İsa Mesih'in, beden alıp insan olmuş Tanrı olarak gücü her şeye yeter. İsa'nın gücü, gerçekleştirdiği mucizelerde görülür: çok sayıda insanı iyileştirmesi, beş bin kişiyi doyurması (Markos 6:30-44), fırtınayı dindirmesi (Markos 4:37-41) ve gücün en büyük gösterimi olan Lazar'ın ve Yair'in kızının ölümden diriltilmesi (Yuhanna 11:38-44, Markos 5:35-43) O'nun yaşam ve ölüm üzerindeki denetiminin örnekleridir. Ölüm, İsa'nın gelmesinin nihai nedenidir, İsa ölümü yok etmek için (1. Korintliler 15:22, İbraniler 2:14) ve günahlıları Tanrı'yla doğru bir ilişki içine sokmak için gelmiştir. Rab İsa, Kendi hayatını vermeye ve onu yeniden almaya gücü olduğunu açıkça bildirmiştir. Bunu tapınaktan söz ederken ima etmiştir (Yuhanna 2:19). Mahkemesi sırasında eğer gerekirse Kendisini kurtarmaları için on iki tümenden fazla melek çağırma gücüne sahip olduğunu bildirmişti (Matta 26:53), buna karşın Kendini, başkalarının yerine alçakgönüllülük içinde sunmuştu (Filipililer 2:1-11).

Büyük sır, bu gücün İsa Mesih'te Tanrı'yla birleşmiş olan inanlılarla paylaşılabilecek olmasıydı. Pavlus, "İşte, Mesih'in gücü içimde bulunsun diye güçsüzlüklerimle sevinerek daha çok övüneceğim" der (2. Korintliler 12:9b). Zayıflıklarımız en büyük olduğunda Tanrı'nın gücü içimizde yükseltilir, çünkü O, "bizde etkin olan kudretiyle, dilediğimiz ya da düşündüğümüz her şeyden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir" (Efesliler 3:20). Günahımıza karşın bizi lütuf konumunda tutmayı sürdüren Tanrı'nın gücüdür (2. Timoteos 1:12) ve O'nun gücü aracılığıyla düşmekten alıkonuluruz (Yahuda 24). Tanrı'nın gücü, tüm sonsuzluk boyunca gökte büyük bir kalabalık tarafından ilan edilecektir (Vahiy 19:1). Bunun bizim sona ermeyen duamız olması dileğiyle.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Tanrı'nın gücünün her şeye yettiği ne anlama gelir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries