settings icon
share icon
Soru

Tanrı'nın gazabı konusunda Kutsal Kitapsal anlayış nasıldır?

Yanıt


Gazap "yanlış ve adaletsiz olduğu anlaşılan şeye karşı duygusal bir tepki" olarak tanımlanır ve sık sık da, "öfke," "haksızlıktan dolayı kızgınlık," "gücenme" ya da "sinirlenme" olarak çevrilir. Hem insanların, hem de Tanrı'nın gazabı dışa vurabilir. Ama Tanrı'nın gazabı ile insanların gazabı arasında çok büyük bir fark vardır. Tanrı'nın gazabı kutsal ve her zaman haklıdır; insan ise hiçbir zaman kutsal değildir ve ender olarak haklıdır.

Eski Antlaşma'da Tanrı'nın gazabı, insanların günahı ve itaatsizliklerine ilahi yanıttır. Tanrı'nın gazabına en sık neden olan şey putperestlikti. Mezmur 78:56-66 İsrail'in putperestliğini tanımlar. Tanrı'nın gazabı sürekli olarak Kendi isteğini izlemeyenlere yöneliktir (Yasa'nın Tekrarı 1:26-46; Yeşu 7:1; Mezmur 2:1-6). Eski Antlaşma peygamberleri sık sık gelecekteki bir günden "gazap günü" olarak bahsetmişlerdir (Sefanya 1:14-15). Tanrı'nın günah ve itaatsizliğe karşı gazabı tamamen haklıdır çünkü tıpkı Tanrı Kendisi kutsal ve kusursuz olduğu gibi, Tanrı'nın insanlık için planı da kutsal ve kusursuzdur. Tanrı, Kendi önünde kayra bulmak için bir yol sağlamıştır ki bu da tövbedir. Tövbe, Tanrı'nın gazabını günahlının üzerinden çekmesine neden olur. Bu kusursuz planı reddetmek, Tanrı'nın sevgi, merhamet, lütuf ve kayrasını reddedip O'nun haklı gazabını üzerimize çekmektir.

Tanrı'nın günahları yargılayan bir gazap Tanrısı olduğu kavramını Yeni Antlaşma da destekler. Zengin adam ve Lazar'ın öyküsü, Tanrı'nın gazabından ve tövbe etmeyen günahkâr için ciddi sonuçlardan söz eder (Luka 16:19–31). Yuhanna 3:36, "Oğul'a iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ama Oğul'un sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir. Tanrı'nın gazabı böylesinin üzerinde kalır" der. Oğul'a iman eden kişi, günahlarından ötürü Tanrı'nın gazabına tabi olmayacaktır, çünkü Oğul, bizim yerimize çarmıhta öldüğünde Tanrı'nın gazabını Kendi üzerine almıştır (Romalılar 5:6–11). Oğul'a iman etmeyenler, O'nu Kurtarıcı olarak kabul etmeyenler gazap gününde yargılanacaklardır (Romalılar 2:5–6).

Diğer taraftan Romalılar 12:19, Efesliler 4:26 ve Koloseliler 3:8-10 bizi insanın gazabına karşı uyarır. Sadece Tanrı öç alabilir çünkü Tanrı'nın öcü kusursuz ve kutsaldır, halbuki insanın gazabı günahlıdır ve onu cinlerin etkisine maruz bırakır. Hristiyan için öfke ve gazap, artık Mesih'in Kendisinin tabiatı olan bizim yeni tabiatımıza uygun değildir (2. Korintliler 5:17). İnanlının gazabın hükmünden özgür olmak için Kutsal Ruh'un yüreğini kutsallaştırıp gazap ve öfke hislerinden temizlemesine ihtiyacı vardır. Romalılar 8, Ruh'ta yaşayan kişinin yaşamındaki günah üzerindeki zaferi göstermektedir (Romalılar 8:5-8). Filipililer 4:4-7 bizlere, Ruh tarafından denetlenen aklın esenlik dolu olduğunu söyler.

Tanrı'nın gazabı korkutucu ve dehşet verici bir şeydir. Sadece Mesih'in çarmıhta bizim için dökülen kanıyla örtülmüş olanlar, Tanrı'nın gazabının üzerlerine hiçbir zaman gelmeyeceğinden emin olabilirler. "Böylece şimdi O'nun kanıyla aklandığımıza göre, O'nun aracılığıyla Tanrı'nın gazabından kurtulacağımız çok daha kesindir" (Romalılar 5:9 ).

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Tanrı'nın gazabı konusunda Kutsal Kitapsal anlayış nasıldır?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries