settings icon
share icon
Soru

Hepimiz Tanrı’nın çocukları mıyız, yoksa sadece Hristiyanlar mı Tanrı’nın çocuklarıdır?

Yanıt


Kutsal Kitap bütün insanların Tanrı tarafından yaratılmış olduğunu (Koloseliler 1:16) ve Tanrı’nın bütün dünyayı sevdiğini (Yuhanna 3:16) ama sadece yeniden doğanların Tanrı’nın çocukları olduğunu net bir şekilde bildirir (Yuhanna 1:12; 11:52; Romalılar 8:16; 1 Yuhanna 3:1-10).

Kutsal Yazılar’da kayıp insanlardan hiçbir zaman Tanrı’nın çocukları olarak söz edilmez. Efesliler 2:3 bizlere kurtulmadan önce “Doğal olarak ötekiler gibi biz de gazap çocuklarıydık” der. Romalılar 9:8, “Demek ki Tanrı'nın çocukları olağan yoldan doğan çocuklar değildir; İbrahim'in soyu sayılanlar Tanrı'nın vaadi uyarınca doğan çocuklardır” der. Biz Tanrı’nın çocuklarından biri olarak değil, günah içinde doğduk. Günah bizi Tanrı’dan ayırır ve bizleri Tanrı’nın düşmanı olarak İblis’le aynı hizaya sokar (Yakup 4:4; 1 Yuhanna 3:8). İsa, “Tanrı Babanız olsaydı, beni severdiniz” dedi. “Çünkü ben Tanrı'dan çıkıp geldim. Kendiliğimden gelmedim, beni O gönderdi” demiştir (Yuhanna 8:42). İsa bundan iki ayet sonra, Yuhanna 8:44’da, Ferisiler’e “Siz babanız İblis'tensiniz ve babanızın arzularını yerine getirmek istiyorsunuz” demiştir. Kurtulmamış insanların Tanrı’nın çocukları olmadıkları 1 Yuhanna 3:10’da da görülür: “Doğru olanı yapmayan ve kardeşini sevmeyen kişi Tanrı'dan değildir. İşte Tanrı'nın çocuklarıyla İblis'in çocukları böyle ayırt edilir.”

Bizler kurtulduğumuzda Tanrı’nın çocukları haline geliriz çünkü İsa Mesih’le ilişkimiz aracılığıyla Tanrı’nın ailesine evlat olarak kabul ediliriz (Galatyalılar 4:5-6; Efesliler 1:5). Bu gerçek, Romalılar 8:14-17 gibi ayetlerde açıkça görülebilir: “Tanrı'nın Ruhu'yla yönetilenlerin hepsi Tanrı'nın oğullarıdır. Çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu almadınız, oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla, “Abba, Baba!” diye sesleniriz. Ruh'un kendisi, bizim ruhumuzla birlikte, Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder. Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak, aynı zamanda mirasçıyız. Mesih'le birlikte yüceltilmek üzere Mesih'le birlikte acı çekiyorsak, Tanrı'nın mirasçılarıyız, Mesih'le ortak mirasçılarız.” Kurtulanlar için şöyle denilmiştir: “Mesih İsa'ya iman ettiğiniz için hepiniz Tanrı'nın oğullarısınız” (Galatyalılar 3:26) çünkü Tanrı bizleri “Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi” (Efesliler 1:5).

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Hepimiz Tanrı’nın çocukları mıyız, yoksa sadece Hristiyanlar mı Tanrı’nın çocuklarıdır?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries