settings icon
share icon
Soru

Tanrı’nın bütün silahları nelerdir?

Yanıt


“Tanrı’nın bütün silahları” sözü Efesliler 6:13-17’de yer alır: “Bu nedenle, kötü günde dayanabilmek, gerekli her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın. Böylece, belinizi gerçekle kuşatmış, göğsünüze doğruluk zırhını takmış ve ayaklarınıza esenlik Müjdesi'ni yayma hazırlığını giymiş olarak yerinizde durun. Bunların hepsine ek olarak, Şeytan'ın bütün ateşli oklarını söndürebileceğiniz iman kalkanını alın. Kurtuluş miğferini ve Ruh'un kılıcını, yani Tanrı sözünü alın.”

Efesliler 6:12, İblis’le çatışmanın ruhsal bir şey olduğunu ve bu yüzden de ona ve cinlerine karşı fiziksel silahların işlemeyeceğini açıkça bildirir. Bizlere İblis’in kullanacağı taktiklerin kesin bir listesi verilmemiştir. Ancak bu ayetler verilen bütün talimatları sadık bir şekilde yerine getirirsek yerimizde durabileceğimiz ve İblis’in stratejileri ne olursa olsun zafere ulaşacağımızı çok açık bir şekilde bildirir.

Zırhımızın ilk öğesi gerçektir (ayet 14). İblis’in “yalanın babası” olduğu söylenmiş olduğundan bu, kolayca anlaşılan bir şeydir (Yuhanna 8:44). Kandırma, aldatmaca Tanrı’nın iğrenç saydığı listesinde en üstlerde yer alır. Tanrı “nefret ettiği” şeylerden birinin “yalancı bir dil” olduğunu söyler (Süleyman’ın Özdeyişleri 6:16-17). Bu yüzden bizlere kendi kutsallaşmamız ve kurtarılmamız için gerçeği giyinmemiz öğütlenmiştir. Bu aynı zamanda tanıklık ettiğimiz kişilerin de yararına olacaktır.

Ayrıca 14’cü ayette bizlere göğsümüze doğruluk zırhını takmamız söylenmiştir. Bir zırh bir savaşçının hayati organlarını ölümcül olabilecek darbelerden korur. Bu doğruluk, insanların gerçekleştirdiği doğruluk işleri değil, Mesih’in doğruluğudur. Tanrı tarafından bize sayılır ve biz onu imanla alırız, yüreklerimizi İblis’i suçlamalarından ve içimizin derinliklerini onun saldırılarından korur.

15’ci ayet ayaklarımızın ruhsal savaşa hazırlığından söz eder. Savaşta bazen düşmanlar ilerleyen askerlerin yoluna tehlikeli engeller koyar. Ayaklara esenlik Müjdesi'ni yayma hazırlığını giymek düşüncesi, Mesih için canlar kazanmak için gerekli olan lütuf mesajıyla tuzaklar olacağının bilinciyle İblis’in alanına ilerlerken neye ihtiyacımız olduğunu önerir. İblis, müjdenin bildirilmesini durdurmak üzere bu yola birçok engeller yerleştirmiştir.

16’cı ayette sözü edilen iman kalkanı, İblis’in Tanrı ve Sözü’nün sadakati konusunda şüpheler ekmesini etkisiz bir hale getirir. Mesih’in “öncüsü ve tamamlayıcısı” olduğu imanımız (İbraniler 12:2) değerli, sağlam ve kuvvetli olarak altından bir kalkan gibidir.

17’ci ayette sözü edilen kurtuluş miğferi, bedenin çok önemli bir kısmı olan başı korumak içindir. Düşünce biçimimizin korunmaya ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz. Baş, aklın olduğu yerdir; akıl da müjdenin sonsuz yaşam ümidine sarıldığında sahte doktrinleri kabul etmeyecek ve İblis’in ayartmalarına kapılmayacaktır. Kurtulmamış kişide kurtuluş miğferi olmadığından sahte doktrinin darbelerini savuşturma ümidi yoktur ve aklı ruhsal gerçekle ruhsal aldatmaca arasında bir ayrım yapma gücünden yoksundur.

17’ci ayet, Ruh’un kılıcının anlamı konusunu kendisi açıklar. Bütün diğer ruhsal silahlar savunmak için olduğu halde, Ruh’un kılıcı Tanrı’nın silahları arasındaki tek saldırı silahıdır. Kutsallıkla ve Tanrı Sözü’nün gücüyle ilgilidir. Ondan daha büyük bir ruhsal silah olamaz. İblis çölde İsa’yı ayartmaya çalışırken, İsa İblis’i her zaman Tanrı Sözü’nden verdiği yanıtlarla yendi. Aynı Söz’e bizim de sahip olmamız büyük bir berekettir!

18’ci ayette bize, Tanrı’nın bütün silahlarını kuşanmanın yanı sıra Ruh’ta (yani Mesih’in düşünceleriyle, O’nun kalbiyle ve O’nun öncelik verdiği şeylerle) dua etmemiz söylenmiştir. Dua, Tanrı’dan ruhsal kuvvet alma yolumuz olduğundan onu ihmal edemeyiz. Dua olmadan, Tanrı’ya dayanmadan, ruhsal savaş konusundaki kendi çabalarımız boş ve yararsızdır. Tanrı’nın bütün silahları olan gerçek, doğruluk, müjde, iman, kurtuluş, Tanrı Sözü ve dua Tanrı’nın bize vermiş olduğu araçlardır. Bunlar aracılığıyla İblis’in saldırı ve ayartma çalışmaları üzerinde galip gelerek ruhsal bakımdan zaferli olabiliriz.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Tanrı’nın bütün silahları nelerdir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries