settings icon
share icon
Soru

Tanrı’ya doğru bir şekilde ibadet etmeyi nasıl bilebilirim?

Yanıt


Tapınmak, bir tanrıyı, putu veya kişiyi “özverili” bir şekilde onurlandırmak ve sevmek eylemi olarak tanımlanabilir. İbadet eylemi, o tanrıya, kişiye veya maddi nesneye, övgü, şükran ve saygı gösterme konusunda benliğin bütününü vermeyi içerir. Bu gönülsüzce yapılan bir şey değildir ve ancak ilahi amaç ile ilgili olarak, neyin tapınma olduğunu, neyin olmadığını ayırt ettikten sonra yukarıdaki soruyu daha tam bir şekilde cevaplamaya başlayabiliriz. Kutsal Kitap’a uygun olan bir şekilde gerçek tapınma, A. W. Pink’in (1886-1952) Yuhanna Müjdesini açıklamasında tanımlandığı gibi şöyledir: “Tanrı ile meşgul, kendisini sevgi ve şükran ile ifade eden kalp, kurtulmuş bir kalptir.” Aynı şekilde, A.W. Tozer, “Gerçek ibadet, Tanrı’ya o kadar kişisel ve umutsuzca aşık olmaktır ki, sevginin başka bir yere transferi fikri, asla uzaktan bile var olamaz” demiştir.

Bu yüzden, Tanrı'ya gerçek tapınma aşağıdaki kriterlerle ayırt edilir: Birincisi, gerçek tapınma, Tanrı'nın önünde iman yoluyla aklanmış ve günahların bağışlanması için sadece Rab İsa Mesih'e güvenen bir insanın kurtarılmış kalbinden gelir. Bir insanın ele alınmamış günahı varsa göklerin Tanrısı’na nasıl tapınabilir? Şeytanın, benliğin ve dünyanın hüküm sürdüğü yenilenmemiş bir yürekten gelen bu tür bir ibadet asla kabul edilemez (2.Timoteos 2:26; 1.Yuhanna 2:15). Ancak, “yıkanmış” yürekten başka herhangi bir şey, tapınma için geçerli değildir.

İkinci olarak, Tanrı’ya gerçek tapınma sadece O’nu arzulayan bir yürekten gelir. Samiriyeliler tam da bu noktada hata yapmışlardı; hem Tanrı’ya hem de putlara tapınmaya çalışıyorlardı (2.Krallar 17:28-41) ve bu durum Rab İsa Mesih tarafından, kuyudan su almaya gelen Samiriyeli kadınla gerçek ibadet konusunda konuştuğu zaman tekrar bildirilmişti. “Siz bilmediğinize tapıyorsunuz” (Yuhanna 4:22). Bu insanlar Tanrı’ya “gönülsüzce” ibadet ediyorlardı, çünkü sevgilerinin bütünü Tanrı için değildi. Gerçek inanlıların bile bu ikinci yanılgıya düşmeleri mümkündür. Bizler, Samiriyelilerin yaptığı gibi fiziksel putlara sahip olmayı kabul edemeyebiliriz, ama niyetimizi, zamanımızı, kaynaklarımızı en çok meşgul eden nedir? Kariyer mi, maddi varlıklar mı, para mı, sağlık mı, hatta ailelerimiz mi? Mezmur 63:5’deki Kral Davut gibi haykıralım: “Zengin yiyeceklere doyarcasına doyacağım sana, şakıyan dudaklarla ağzım sana övgüler sunacak.“ Yeniden doğmuş birisinin kalbini Tanrı’dan başka hiçbir şey tatmin etmemelidir ve bu ilahi doyuma verdiği yanıt, şimdiye kadarki en iyi yiyecekle karşılaştırılabilir, Tanrı’nın övgüsünü söyleyen dudakların meyvesidir (İbraniler 13:15).

Üçüncü olarak, Tanrı’ya gerçek tapınma, Tanrı hakkındaki bilgimizi geliştirmeye devam etme arzusudur. Bu günlerde o arzu çok kaybedildi. Her gün okumamız gereken Kutsal Kitap’ın yanı sıra, diğer iyi kitapları da okuyarak bilgimizi desteklememiz gerekir. Düşüncelerimizi sürekli olarak Tanrı’ya ait şeylerle doldurmamız gerekir; Tanrı her zaman aklımızda olmalı ve yaptığımız her şey O’nunla ilişkili olarak yapılmalıdır (Koloseliler 3:17; 1.Korintliler 10:31). İlginçtir ki, Romalılar 12:1’de “ibadet” için kullanılan Yunanca kelime aynı zamanda “hizmet” anlamına da gelebilir. Bu nedenle günlük yaşamımız da ibadet olarak görülmelidir. Her gün kendimizi kutsal ve Tanrı’yı hoşnut eden diri kurbanlar olarak sunmalıyız. Kilisenin, Tanrı’ya ibadetiyle dünyayı etkilemesi gerekmektedir. Fazlasıyla sık bir biçimde, bunun tam tersi gerçekleşmektedir.

Üçlü Birlik Tanrı’ya ruhta ve gerçekte tapınmak istiyorsak yüreklerimizi arıtalım. Tanrımız kutsaldır; O tamamen “Başka”dır, bizi sevdiğimiz diğer nesnelerle paylaşamayan bir Tanrı’dır. Gerçekten de Tanrı, Kendi kutsallığı için bizi PAYLAŞMAYACAKTIR. Bizler tapınan yaratıklar olmak üzere yaratıldık, ancak Düşüş bizi sakatlayıp mahvetmiştir. İbadet insan için en doğal şeydir, ama bizler Tanrı’nın sevgili Oğlu’nun kurbanı aracılığıyla Tanrı’yla barışana kadar, tüm ibadetimiz boşunadır. Sunağın önündeki “Rab’bin buyruklarına aykırı bir ateş” gibidir (Levililer 10:1).

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Tanrı’ya doğru bir şekilde ibadet etmeyi nasıl bilebilirim?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries