settings icon
share icon
Soru

Tanrı’nın affetmeyeceği bir günah var mıdır?

Yanıt


Yeniden doğmuş olan Tanrı çocuğu için affedilmeyecek bir günah yoktur. İnanlının günahı çarmıhta affedilmiştir ve Mesih’te olanlar için artık hiçbir mahkûmiyet yoktur (Romalılar 8:1).

“Tanrı, Oğlu’nu dünyayı yargılamak için göndermedi, dünya O’nun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi” (Yuhanna 3:17). İsa hizmeti boyunca, Tanrı’nın harikulade ve şaşırtıcı bağışlamasını insanlara sunmuştur. Zakkay (Luka 19), Kana’daki günahlı kadın (Luka 7), Celile’deki felçli (Luka 5): bu kişilerin hepsi Rab tarafından affedilmişlerdi. Ne yaptıkları önemli değildi, Tanrı onları affetmeye muktedirdi. “İsa da onlara, ‘Size doğrusunu söyleyeyim, vergi görevlileriyle fahişeler, Tanrı’nın Egemenliği’ne sizden önce giriyorlar’ dedi” (Matta 21:31).

İsa’nın çarmıhtan söylediği, “Tamamlandı” bildirisi, (Yuhanna 19:30), günah için olan cezanın tamamen ödendiği anlamına gelir. “Tamamlandı olarak tercüme edilen sözcüğün Grekçesi, tetelestai’dır. Bu harika bir sözcüktür. Faturaların üzerine “Tamamen ödenmiştir” diye belirtilmek üzere Tetelestai sözcüğüyle mühür basılırdı. Suçlu bulunan birisi, cezasını çekip hapisten salıverildiğinde de, topluma artık bir borcu olmadığının bir işareti olarak evinin kapısına, “tetelestai” yazılı bir levha asılırdı.

Rabbimiz İsa Mesih, bizim günah kurbanımız, “dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu!” haline gelmiştir (Yuhanna 1:29). İsa Mesih kusursuz kurbandı (İbraniler 9:14). Mesih’e iman edenler için verilen vaat, şimdiye kadar işledikleri ve bundan sonra işleyecekleri bütün günahların bağışlandığıdır. “Oğlu İsa’nın kanı, . . bizi her günahtan arındırır” (1. Yuhanna 1:7, vurgu eklenmiştir). Birinci Korintliler 6:9-10, bir zamanlar Korintli inanlıları niteleyen bir dizi skandal niteliğindeki günahı listeler. Pavlus bu listeyi şu gerçeğe yöneltmek üzere kullanır: “Bazılarınız böyleydiniz; ama yıkandınız, kutsal kılındınız, Rab İsa Mesih adıyla ve Tanrımız’ın Ruhu aracılığıyla aklandınız” (ayet 11). Günahları yok olmuş ve onlardan, “Doğu batıdan ne kadar uzaksa, o kadar uzaklaştırmıştır” (Mezmur 103:12).

Tanrı’nın günahı bağışlama şartını anlamak önemlidir. Tanrı’ya ancak İsa Mesih aracılığıyla yaklaşabiliriz. İsa, “Yol, gerçek ve yaşam benim. Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez” demiştir (Yuhanna 14:6). Tanrı’nın bağışlaması, İsa’yı kabul eden herkese açıktır (Yuhanna 3:16; Elçilerin İşleri 10:43), ancak Rab İsa’yı reddedenler için günahların bağışlanması ya da ortadan kaldırılması söz konusu değildir (1. Yuhanna 5:12). Tanrı tüm günahları Mesih’te bağışlayacaktır. Mesih’te olmayanlara bağışlanma yoktur: “Oğul'un sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir. Tanrı'nın gazabı böylesinin üzerinde kalır” (Yuhanna 3:36).

Yuhanna ilk mektubunu yeniden doğmuş inanlılara yazmış ve şu vaadi eklemişti: “Günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır” (1. Yuhanna 1:9). Hepimiz günah işleriz (1. Yuhanna 1:8). Ama günah işlediğimizde, Tanrı'nın lütfu, çocuklarını bağışlamaya ve Tanrı’yla ilişkimizi düzeltmeye hazır olarak beklemektedir.

1. Yuhanna 1:9 ‘deki eğer, bir şart belirtir: “İtiraf edersek.” Bu sözcük Grekçe’de,homologia sözcüğüdür (harfiyen “aynı sözcük” anlamına gelir) ve “aynı şeyi söylemek” demektir. Günahımızı itiraf etmek, yaptığımız şeyin günah olduğu konusunda Tanrı’yla aynı görüşte olduğumuz anlamına gelir. Tanrı’nın bağışlaması bize günah işlemeye devam etmemiz için sınırsız yetki vermez. Lütfu böylesine hafife almayız (Romalılar 6:1-2); bunun yerine, Tanrı’yla paydaşlık içinde yaşayan yeniden doğmuş bir inanlı, günah konusunda hassas olacak ve günahını Rab’be itiraf etmekte çabuk davranacaktır.

Kutsal Yazılar’ın en harika gerçeklerinden biri, Tanrı’nın günahı isteyerek bağışlamasıdır. Tanrı’nın lütfu sonsuz olduğu için, Tanrı Mesih’te tüm günahları bağışlamaya razıdır. Tanrı'nın lütfunun erişemeyeceği bir günah yoktur. “Günahın çoğaldığı yerde Tanrı’nın lütfu daha da çoğaldı” (Romalılar 5:20). Elçi Pavlus kurtulmadan önce, “O’na küfreden, zalim ve küstah biriydi” (1. Timoteos 1:13). Kendisinin günahkârların başı olduğunu söylemişti ama Tanrı’nın lütfunu bulduktan sonra şöyle dedi: “Mesih İsa günahkârları kurtarmak için dünyaya geldi” sözü, güvenilir ve her bakımdan kabule layık bir sözdür. Günahkârların en kötüsü benim” (1. Timoteos 1:15). Tanrı eğer Pavlus’u kurtarabilirse, herkesi kurtarabilir.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Tanrı’nın affetmeyeceği bir günah var mıdır?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries