settings icon
share icon
Soru

Tanrı kimdir? Tanrı nedir? Tanrı nasıl tanıyabiliriz?

Yanıt


Tanrı kimdir? — Gerçek
Tanrı'nın varlığı, hem yaratılışta ve insanın vicdanı aracılığıyla o kadar barizdir ki, Kutsal Kitap ateist kişiye, "akılsız" der (Mezmur 14:1). Aynı şekilde, Kutsal Kitap hiçbir zaman Tanrı'nın varlığını kanıtlamaya çalışmaz, bunun yerine en baştan itibaren O'nun var olduğunu varsayar (Yaratılış 1:1). Kutsal Kitap, Tanrı'nın doğası, karakteri ve işi hakkında neler bildirir?

Tanrı kimdir? — Tanım
Tanrı hakkında doğru düşüncelere sahip olmak çok önemlidir çünkü Tanrı hakkında yanlış bir düşünce putperestliktir. Tanrı, Mezmur 50:21'de kötü adamı şu suçlamayla azarlar: "Beni kendin gibi sandın." İlk olarak, Tanrı'nın iyi bir özet tanımı şöyledir: "Yüce Varlık; var olan her şeyin Yaratıcısı ve Yöneticisi; gücü, iyiliği ve bilgeliği kusursuz olan kendiliğinden var Olan."

Tanrı kimdir? — Doğası
Tanrı hakkında belirli şeylerin doğru olduğunu bir nedenden ötürü biliyoruz: Tanrı bize olan merhametinde Kendi özelliklerinin bazılarını bize lütfederek bildirmiştir. Tanrı ruhtur, doğası bakımından elle tutulamaz (Yuhanna 4:24). Tanrı Tektir ama, Baba Tanrı, Oğul Tanrı ve Kutsal Ruh Tanrı olarak üç Kişi'de var olur (Matta 3:16-17). Tanrı sonsuzdur (1. Timoteos 1:17), hiçbir şeyle kıyaslanamaz (2. Samuel 7:22) ve değişmez (Malaki 3:6). Tanrı her yerde vardır (Mezmur 139:7-12), her şeyi bilir (Matta 11:21) ve tam güç ve otoriteye sahiptir (Efesliler 1; Vahiy 19:6).

Tanrı kimdir? — Tanrı'nın Karakteri
Tanrı'nın özelliklerinden bazıları Kutsal Kitap'ta bildirilmiştir: Tanrı adildir (Elçilerin İşleri 17:31), sevgi doludur (Efesliler 2:4-5), gerçekle doludur (Yuhanna 14:6) ve kutsaldır (1.Yuhanna 1:5). Tanrı acıma (2. Korintliler 1:3), merhamet (Romalılar 9:15) ve lütuf gösterir (Romalılar 5:17). Tanrı günahı yargılar (Mezmur 5:5) ama bağışlama da sunar (Mezmur 130:4).

Tanrı kimdir? — Tanrı'nın İşi
Tanrı'yı işlerinden ayrı olarak anlayamayız çünkü Tanrı'nın yaptıkları kimliğinden kaynaklanır. Aşağıda Tanrı'nın geçmiş, şimdiki ve gelecekteki işlerinin kısa bir listesi yer alıyor: Tanrı dünyayı yaratmıştır (Yaratılış 1:1; Yeşaya 42:5); dünyayı aktif olarak koruyup devam ettirir (Koloseliler 1:17); insanın günah ve ölümün lanetinden kurtarılmasını içeren (Galatyalılar 3:13-14) Kendi sonsuz planını yerine getirmektedir (Efesliler 1:11); insanları Mesih'e çeker (Yuhanna 6:44); çocuklarına disiplin uygular (İbraniler12:6) ve dünyayı yargılayacaktır (Vahiy 20:11-15).

Tanrı kimdir? — Tanrı'yla Bir İlişki
Tanrı, Oğlu'nun kişiliğinde beden alıp insan olmuştur (Yuhanna 1:14). Tanrı Oğlu, İnsanoğlu haline geldi ve bu yüzden Tanrı ile insan arasında "köprü"dür (Yuhanna 14:6; 1. Timoteos 2:5). Sadece Oğul aracılığıyla günahlarımız bağışlanabilir (Efesliler 1:7), Tanrı'yla barışabiliriz (Yuhanna 15:15; Romalılar 5:10) ve sonsuz kurtuluşa sahip olabiliriz (2. Timoteos 2:10). İsa Mesih'te, "Tanrılığın bütün doluluğu bedence bulunur" (Koloseliler 2:9). Bu yüzden Tanrı'nın kim olduğunu gerçekten bilmek için, yapmamız gereken tek şey İsa'ya bakmaktır.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Tanrı kimdir? Tanrı nedir? Tanrı nasıl tanıyabiliriz?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries