settings icon
share icon
Soru

İsa Tanrı Mıdır?

Yanıt


İsa'nın Tanrı olduğunu inkâr eden bazı kişiler, İsa'nın hiçbir zaman Tanrı olduğunu söylemediğini iddia ederler. Evet, Kutsal Kitap hiçbir zaman İsa’nın açık bir şekilde “Ben Tanrı’yım” dediğini yazmaz. Ancak bu O’nun Tanrı olduğunu bildirmediği anlamına gelmez.

İsa Tanrı Olduğunu Bildirmiştir

Örneğin, İsa’nın Yuhanna 10:30’daki “Ben ve Baba biriz” sözlerine bakalım. O’nun burada tanrılığını bildirdiğini anlamak için Yahudiler’in bu sözlere gösterdikleri tepkiye bakmamız yeterlidir. “İnsan olduğun halde Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun” diyerek O’nu taşlamaya kalkıştılar (Yuhanna 10:33). Yahudiler İsa’nın tanrılığını bildirdiğini gayet iyi anlamışlardı. İsa, “Ben ve Baba biriz” diye bildirdiğinde (Yuhanna 10:30), Kendisi ve Baba’nın tek bir doğa ve özden olduklarını söylüyordu. Yuhanna 8:58 de buna bir başka örnektir. İsa, “Size doğrusunu söyleyeyim, İbrahim doğmadan önce ben varım” diye bildirmişti. Bu, Tanrı'nın Kendisini "Ben Ben’im" diye açıkladığı Mısır'dan Çıkış 3:14'e bir göndermedir. Bunu duyan Yahudiler, Tanrı’ya küfür ettiğinden ötürü Musa’nın Yasası uyarınca ellerine taş alıp O’nu öldürmeğe kalkıştılar (Levililer 24:15).

Öğrencileri O’nun Tanrı Olduğunu Bildirmiştir

Yuhanna İsa’nın tanrılığını tekrarlar: “Söz Tanrı’ydı” ve “Söz insan oldu” (Yuhanna 1:1, 14). Bu ayetler İsa’nın beden almış Tanrı olduğunu açık bir şekilde belirtir. Elçilerin İşleri 20:28 bize şöyle der: “Kendinize ve Kutsal Ruh'un sizi gözetmen olarak görevlendirdiği bütün sürüye göz kulak olun. Rab'bin kendi kanı pahasına sahip olduğu kiliseyi gütmek üzere atandınız.” Tanrı’nın kilisesine kim Kendi kanı pahasına sahip olmuştur? İsa Mesih. Elçilerin İşleri 20:28, Tanrı’nın kilisesine Kendi kanıyla sahip olduğunu bildirir. Bu yüzden İsa Tanrı’dır!

İsa’nın öğrencilerinden Tomas, İsa hakkında, “Rabbim ve Tanrım!” demiştir (Yuhanna 20:28). İsa bu sözleri söylediği için onu düzeltmemiştir. Titus 2:13 bizleri, Tanrımız ve Kurtarıcımız, İsa Mesih’i beklememiz için yüreklendirir (Ayrıca bakınız 2. Petrus 1:1). İbraniler 1:8’de Baba, İsa hakkında şöyle der: “Ama Oğul için şöyle diyor: ‘Ey Tanrı, tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır, egemenliğinin asası adalet asasıdır.’” Baba, İsa’nın gerçekten de Tanrı olduğunu belirtecek şekilde İsa’dan “Ey Tanrı” diye söz eder.

Vahiy Kitabı’nda bir melek elçi Yuhanna’ya sadece Tanrı’ya tapması talimatını vermişti (Vahiy 19:10). İsa Kutsal Kitap’ta birkaç kez insanların tapınmalarını kabul eder (Matta 2:11, 14:33, 28:9, 17; Luka 24:52; Yuhanna 9:38). İnsanları Kendisine taptıkları için hiçbir zaman azarlamaz. İsa eğer Tanrı olmasaydı, tıpkı Vahiy Kitabı’ndaki meleğin yaptığı gibi, insanlara Kendisine tapmamalarını söylerdi. Kutsal Kitap’ta İsa’nın tanrılığını savunan birçok başka ayet ve bölüm vardır.

İsa’nın Tanrılığının Nedeni

İsa’nın tanrılığının en önemli nedeni şudur: Eğer O Tanrı olmasaydı, ölümü dünyanın günahlarının cezasını ödemeye yeterli olmazdı (1. Yuhanna 2:2). Eğer İsa Tanrı olmasaydı yaratılmış bir varlık olurdu ve yaratılmış bir varlık da sonsuz bir Tanrı’ya karşı işlenen günah için talep edilen sonsuz cezayı ödeyemezdi. Böylesine sonsuz bir cezayı sadece Tanrı ödeyebilirdi. Sadece Tanrı dünyanın günahlarını Kendi üzerine alabilir (2. Korintliler 5:21) ve günah ile ölüm üzerindeki zaferini kanıtlamak için ölüp dirilebilirdi.

İsa Tanrı mıdır? Evet. İsa Kendisinin Tanrı olduğunu ilan etmiştir. Takipçileri O'nun Tanrı olduğuna iman etmişlerdir. Kurtuluş güvencesi yalnızca İsa’nın tanrılığıyla sağlanır. İsa beden almış Tanrı'dır, sonsuz Alfa ve Omega'dır (Vahiy 1:8; 22:13) ve Kurtarıcımız Tanrı'dır (2. Petrus 1:1).

EnglishTürkçe anasayfaya dön

İsa Tanrı Mıdır?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries