settings icon
share icon
Soru

Tanrı Günahlı / İman Etmeyen Birinin Dualarını Duyup Yanıtlar Mı?

Yanıt


Yuhanna 9:31 şöyle bildirir: “Tanrı’nın, günahkârları dinlemediğini biliriz. Ama Tanrı, kendisine tapan ve isteğini yerine getiren kişiyi dinler.” Ayrıca, “Tanrı bir günahlının sadece bir tek duasını işitir o da günahlının kurtulmak için ettiği duadır” denmiştir. Bunun sonucu olarak bazıları, Tanrı’nın iman etmeyen birinin duasını duymadığını veya böyle birinin dualarını hiçbir zaman yanıtlamayacağına inanır. Ancak Yuhanna 9:31’in metin çerçevesine bakarsak, bu ayetin Tanrı’nın iman etmeyen biri aracılığıyla mucizeler gerçekleştirmeyeceğini söylediğini görüyoruz. Birinci Yuhanna 5:14-15 bize, Tanrı’nın duaları, onların Kendi isteğine göre edilmiş olup olmadıklarına bakarak yanıtladığını söyler. Bu ilke iman etmeyenler için de geçerli olabilir. Eğer iman etmeyen biri, Tanrı’nın isteğine uygun bir şey için dua ederse, Tanrı’nın Kendi isteğine uygun olan bu duayı yanıtlamasını engelleyen hiçbir şey yoktur.

Bazı ayetler, Tanrı’nın iman etmeyen insanların dualarını işitip yanıtladığını tanımlar. Bu durumların çoğunda, bu kişiler dua etmişlerdir. Bir iki tanesinde, Tanrı onların yüreklerinin yakarışına karşılık vermiştir (bu yakarışın Tanrı’ya yöneltilmiş olup olmadığı bildirilmemiştir). Bu durumların bazılarında duaya tövbe de eşlik etmiştir. Ama diğer durumlarda, dua sadece yeryüzüne ait bir ihtiyaç veya bereket içindi ve Tanrı da ya merhametinden, ya kişinin gerçekten arayış içinde olmasından ya da o kişinin imanından ötürü karşılık vermiştir. Aşağıda iman etmeyen kişilerin dualarıyla ilgili ayetlerden bazıları yer almaktadır.

Ninova halkı, Ninova’nın yok edilmemesi için dua etmişti (Yunus 3:5-10). Tanrı bu duayı yanıtlamış ve tehdit ettiği gibi Ninova kentini yok etmemiştir.

Hacer Tanrı’dan oğlu İsmail’i korumasını istemişti (Yaratılış 21:14-19). Tanrı, İsmail’i sadece korumakla kalmamış, aynı zamanda onu çokça bereketlemişti. 1. Krallar 21:17-29’da, özellikle de 27-29. ayetlerde, Ahav, İlyas’ın kendi soyuyla ilgili peygamberliğinden ötürü oruç ve yas tutar. Tanrı buna, bu felaketi Ahav’ın zamanında gerçekleştirmeyerek karşılık verir.

Sur ve Sayda’dan Yahudi olmayan kadın, kızını bir cinden kurtarması için İsa’ya dua etmişti (Markos 7:24-30). İsa, kadının kızındaki cini çıkartmıştı.

Elçilerin İşleri Kitabı’nda sözü edilen Romalı yüzbaşı Kornelyus doğru bir kişi olduğu için, Elçi Petrus’un kendine gönderilmesini sağlamıştı. Elçilerin İşleri 10:2 Kornelyus hakkında bize, “Tanrı’ya sürekli dua ederdi” der.

Tanrı, Yeremya 29:13 gibi (ister kurtulmuş, ister kurtulmamış olsun) herkes için geçerli olan vaatlerde bulunur. Bu ayet şöyle der: “Beni arayacaksınız, bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız.” Elçilerin İşleri 10:1-6’da Kornelyus’un durumu da böyleydi. Ama ayetlerin metin çerçevelerine göre sadece Hristiyanlar için olan birçok ayet vardır. Hristiyanlar, İsa’yı Kurtarıcı olarak kabul ettikleri için yardım gereksindiğimizde merhamet görüp lütuf bulmamız için Tanrı’nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşmaya teşvik edilirler (İbraniler 4:14-16). Tanrı’nın isteğine göre olan herhangi bir şey istediğimizde Tanrı bizi duyar ve bize istediğimiz şeyi verir (1. Yuhanna 5:14-15). Hristiyanlar’a dua konusunda yapılmış birçok başka vaat daha vardır (Matta 21:22; Yuhanna 14:13, 15:7). Bu yüzden, evet, Tanrı’nın iman etmeyen birisinin dualarını yanıtlamadığı durumlar vardır. Aynı zamanda, Tanrı lütfu ve merhametinde, dualarına karşılık olarak inanlı olmayan kişilerin yaşamlarına el atabilir.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Tanrı Günahlı / İman Etmeyen Birinin Dualarını Duyup Yanıtlar Mı?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries