settings icon
share icon
Soru

Tanrı Herkesi Mi Yoksa Sadece Hristiyanlar’ı Mı Sever?

Yanıt


Tanrı bir anlamda bütün dünyadaki herkesi sever (Yuhanna 3:16; 1. Yuhanna 2:2; Romalılar 5:8). Bu sevgi sadece Tanrı’nın bir sevgi Tanrısı olduğu gerçeğini temel alan kayıtsız şartsız bir sevgidir (1. Yuhanna 4:8, 16). Tanrı’nın bütün insanlığa olan sevgisi, Tanrı’nın insanları günahlarından ötürü hemen cezalandırmadığı için onlara merhametini göstermesiyle sonuçlanır (Romalılar 3:23; 6:23). “Çünkü O, güneşini hem kötülerin hem iyilerin üzerine doğdurur; yağmurunu hem doğruların hem eğrilerin üzerine yağdırır” (Matta 5:45). Bu, Tanrı'nın herkese olan sevgisinin bir başka örneğidir. O'nun merhametli sevgisi ve iyiliği sadece Hristiyanlara değil, herkese yayılmıştır.

Tanrı’nın dünyaya olan sevgisi, Tanrı’nın insanlara tövbe etme fırsatı vermesiyle gösterilir: “Bazılarının düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez; ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor, herkesin tövbe etmesini istiyor” (2. Petrus 3:9). Tanrı'nın koşulsuz sevgisi, O'nun genel kurtuluş çağrısıyla ve genellikle O'nun bağışlayıcı ve mükemmel iradesi olarak adlandırılan şeyle yani Tanrı'nın iradesinin, Tanrı’nın tutumunu ortaya koyan ve O'nu neyin hoşnut ettiğini tanımlayan yönüyle ilgilidir.

Ancak, Tanrı’nın dünyaya olan sevgisi, O’nun günahı görmezden geleceği anlamına gelmez (bkz. Matta 25:46). Tanrı günahı görmezden gelmez, çünkü O adaletli bir Tanrı'dır (2. Selanikliler 1:6). Günah, sonsuza dek cezalandırılmadan kalamaz (Romalılar 3:25-26). Eğer Tanrı günahı görmezden gelseydi ve sonsuza dek yaratılışa zarar vermeye devam etmesine izin verseydi, o zaman sevgi olmazdı. Tanrı'nın merhametli sevgisini görmezden gelmek, Mesih'i reddedip bizi satın alan Kurtarıcı'yı inkar etmek (2. Petrus 2:1), kendimizi Tanrı’nın sevgisi yerine sonsuza dek Tanrı'nın gazabına maruz bırakmaktır (Romalılar 1:18).

Tanrı'nın günahkârları aklayan sevgisi herkese değil, sadece İsa Mesih'e iman edenlere yöneliktir (Romalılar 5:1). İnsanları Kendisiyle yakınlaştıran Tanrı sevgisi herkese değil, sadece Tanrı Oğlu'nu sevenlere verilir (Yuhanna 14:21). Bu sevgi Tanrı'nın "antlaşma sevgisi" olarak düşünülebilir ve koşulludur, sadece kurtuluş için İsa'ya iman edenlere verilir (Yuhanna 3:36). Rab İsa Mesih'e inananlar koşulsuz, güvenli ve sonsuza dek sevilirler.

Tanrı herkesi mi sever? Evet, O herkese merhamet ve iyilik gösterir. Tanrı, Hristiyanlar’ı Hristiyan olmayanlardan daha çok mu sever? Hayır, bu O'nun merhametli sevgisiyle ilgili değildir. Tanrı, Hristiyanlar’ı Hristiyan olmayanları sevdiğinden farklı bir şekilde mi sever? Evet, imanlılar Tanrı'nın Oğlu'na iman ettikleri için kurtulmuşlardır. Tanrı'nın Hristiyanlarla eşsiz bir ilişkisi vardır, çünkü sadece Hristiyanlar Tanrı'nın sonsuz lütfuna dayanan bağışlamaya sahiptirler. Tanrı'nın herkese duyduğu koşulsuz, merhametli sevgi bizi imana getirmeli ve biz de Tanrı’nın İsa Mesih'i Kurtarıcı olarak kabul edenlere bahşettiği koşullu, antlaşmaya dayalı sevgiyi minnettarlıkla kabul etmeliyiz.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Tanrı Herkesi Mi Yoksa Sadece Hristiyanlar’ı Mı Sever?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries