settings icon
share icon
Soru

Tanrı hakkında hayal kırıklığı duymak günah mıdır?

Yanıt


Tanrı hakkında hayal kırıklığı duymanın yanlış ya da günah olması gerekmez; insanlık halidir. Hayal kırıklığına uğramak sözü, birisinin umutları, arzuları ve beklentilerinin gerçekleşmemiş olduğu anlamına gelir. Tanrı, umutlarımızı tatmin etmediğinde ya da beklentilerimize göre davranmadığında hayal kırıklığı kaçınılmazdır. Eğer Tanrı, bizim istediğimiz şekilde performansta bulunmazsa, bozuluruz ve performansını beğenmeyiz. Bu da, özellikle de, Tanrı'nın egemenliği ve iyiliği konusunda O'na olan imanın sarsılmasına yol açabilir.

Tanrı, bizim davranmasını istediğimiz şekilde hareket etmediğinde, bunun nedeni, O'nun bunu yapamadığı değil, bunu yapmamayı seçmesidir. Bu, keyfi ya da kaprisli bir davranış gibi görünebilse de, bunun tam tersi doğrudur. Tanrı, Kendi doğru amaçlarını gerçekleştirmek için, Kendi kusursuz ve kutsal isteğine göre hareket etmeyi ya da etmemeyi seçer. Tanrı'nın planının dışında hiçbir şey gerçekleşmez. Tanrı, evrende yüzen her molekülün denetimindedir ve Tanrı'nın isteği, dünyanın her yerindeki herkesin her zaman yaptığı hareketleri ve verdiği kararları kapsar. Yeşaya 46:11'de bize şöyle der: "Doğudan yırtıcı kuşu, uzak bir ülkeden tasarımı gerçekleştirecek adamı çağıran benim. Evet, bunları söyledim, kesinlikle yerine getirecek, tasarladığımı yapacağım mutlaka." Kuşlar bile bir şekilde O'nun önceden belirlemiş olduğu planının birer parçasıdır. Ayrıca, planlarını bize bildirmeyi seçtiği zamanlar (Yeşaya 46:10) ve bildirmemeyi seçtiği zamanlar vardır. O'nun ne yaptığını bazen anlarız, bazen anlamayız (Yeşaya 55:9). Kesinlikle bildiğimiz bir şey varsa, o da, Biz O'na aitsek, biz onu anlasak da, anlamasak da, yaptığı her şey bizim yararımıza olacaktır (Romalılar 8:28).

Tanrı hakkında hayal kırıklığına uğramamak için anahtar, kendi arzularımızı O'nun isteğiyle aynı hizaya sokmak ve her konuda O'nun isteğine boyun eğmektir. Bunu yapmak bizi sadece Tanrı hakkında hayal kırıklığına uğramaktan alıkoymayacak, aynı zamanda, hayatımızda gerçekleşen olaylar hakkında söylenip şikayet etmemize de son verecektir. İsrailliler, Tanrı'nın gücünün Kızıldeniz'in yarılması, çölde man ve bıldırcın sağlaması ve ateşten bir sütun halinde kendilerini izleyen Tanrı'nın yüceliği gibi mucizesel gösterimler gördükleri halde, çölde birkaç kez, homurdanıp Tanrı'yı sorguladılar, (Mısır'dan Çıkış 15–16; Çölde Sayım 14:2-37). Tanrı, onların davranmasını gerektiğini düşündükleri şekilde davranmadığından, halkına sürekli olarak gösterdiği sadakatine karşın O'nun hakkında hayal kırıklığına uğrayarak şikayet ettiler. Tanrı'nın isteğine boyun eğip O'na güvenmek yerine, sürekli bir çalkantı ve karışıklık içindeydiler.

Kendi isteğimizi Tanrı'nın isteğiyle aynı hizaya sokup İsa'yla birlikte, "benim değil, senin istediğin olsun" diyebildiğimizde (Luka 22:42), Pavlus'un, 1. Timoteos 6:6-10 ve Filipililer 4:11-12'de sözünü ettiği iç huzurunu bulabiliriz. Pavlus, Tanrı'nın kendini koyduğu her durumda yaşamanın sırrını öğrenmiştir. Kutsal, doğru, kusursuz, sevgi ve merhamet dolu bir Tanrı'nın bunu vaat etmiş olduğu için, her şeyin kendi iyiliği için etkin kılacağını bilerek Tanrı'ya güvenmiş, O'nun isteğine boyun eğmişti. Tanrı'yı bu ışıkta gördüğümüzde, O'nun hakkında hayal kırıklığına uğramamız imkânsız olur. Bunun yerine, bizler O'nun isteğinin kusursuz olduğunu ve hayatlarımızda gerçekleştirdiği her şeyin bizim kendi iyiliğimiz ve Kendi yüceliği için olacağını bilerek göksel Babamız'a gönüllü olarak boyun eğeriz.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Tanrı hakkında hayal kırıklığı duymak günah mıdır?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries