settings icon
share icon
Soru

Tanrı erkek midir, kadın mıdır?

Yanıt


Kutsal Kitap’ı incelerken iki nokta açıklığa kavuşuyor. Birincisi, Tanrı’nın bir Ruh olduğu ve insan özelliklerine ya da sınırlarına sahip olmadığıdır. İkincisi de Kutsal Kitap’ta yer alan bütün kanıtların, Tanrı’nın Kendisini erkek biçiminde açıkladığına uyduğudur. İlk olarak, Tanrı’nın gerçek doğasının anlaşılması gerekmektedir. Tanrı, kişiliğin bütün özelliklerini sergilediğinden bir Kişi olduğu açıktır. Tanrı’nın bir zihni, bir iradesi, bir zekâsı ve duyguları vardır. Tanrı iletişim kurar, ilişkileri vardır ve Tanrı’nın kişisel etkinlikleri Kutsal Kitap’ta kanıtlanmıştır.

Yuhanna 4:24’nin bildirdiği gibi, “Tanrı ruhtur, O’na tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar.” Tanrı ruhsal bir varlık olduğundan fiziksel insan özellikleri taşımaz. Ancak bazen Kutsal Kitap’ta, insanların Tanrı’yı anlamasını mümkün kılmak için Tanrı’ya insansal özellikler verilir. Tanrı’yı tanımlamak için O’na insansal özellikler vermeye “antropomorfizm” adı verilir. Antropomorfizm basitçe, (ruhsal bir varlık olan) Tanrı’nın Kendi doğası hakkındaki gerçeği, fiziksel varlıklar olan insanlara bildirmesinin bir yoludur. İnsanlık fiziksel olduğundan, fiziksel alemin ötesindeki şeyleri anlayışımız sınırlıdır; bu yüzden Kutsal Kitap’taki antropomorfizm Tanrı’nın kim olduğunu anlamamıza yardım eder.

Zorluğun bir kısmı, insanlığın Tanrı’nın benzerliğinde yaratılmış olduğunu incelemekten kaynaklanır. Yaratılış 1:26-27 şöyle der: “Tanrı, ‘İnsanı kendi suretimizde, kendimize benzer yaratalım’ dedi, ‘Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun.’ Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı.”

Hem erkek, hem de kadın, Tanrı gibi zihinleri, iradeleri, zekâları, duyguları ve ahlaksal kapasiteleri olduğundan bütün diğer yaratılmış varlıklardan daha yüksektedirler ve Tanrı’nın benzerliğinde yaratılmışlardır. Hayvanlar ahlaksal kapasiteye sahip değildir ve insanlık gibi maddi olmayan bir öğeleri yoktur. Tanrı benzerliğine sahip olmak, sadece insanlarda var olan bir ruhsal öğedir. Tanrı insanlığı, Kendisiyle bir ilişki sahibi olması üzere yaratmıştır. Böyle bir amaç için yaratılmış olan tek varlık insanlıktır.

Bununla beraber, erkek ve kadın Tanrı’nın küçük birer “kopyası” değildir; sadece O’nun benzerliğinde yaratılmışlardır. İnsanların erkek ve kadın olmaları, Tanrı’nın erkek ve kadın özelliklerine sahip olmasını gerektirmez. Tanrı’nın benzerliğinde olmanın fiziksel özelliklerle bir alakası olmadığını unutmayın.

Biz Tanrı’nın ruhsal bir varlık olduğunu ve fiziksel özellikleri olmadığını biliyoruz. Ancak bu Tanrı’nın Kendisini insanlığa nasıl açıklamayı seçeceğini sınırlamaz. Kutsal Yazılar, Tanrı’nın insanlığa Kendisi hakkında verdiği bütün vahiyleri içerir, bu yüzden Kutsal Kitap Tanrı hakkındaki bilgilerin tek objektif kaynağıdır. Kutsal Yazılar’ın bize söylediklerine baktığımızda, Tanrı’nın Kendisini insanlığa açıklama biçimi hakkında birkaç kanıt gözlemlemekteyiz.

Kutsal Kitap’ta, Tanrı’dan 170 kadar kez “Baba” diye söz edilir. Doğal bakımdan, birisi erkek değilse baba olamaz. Eğer Tanrı Kendisini dişi olarak açıklamayı seçmiş olsaydı, o zaman bu ayetlerde “baba” yerine “anne” sözcüğü geçerdi. Eski ve Yeni Antlaşmalar’da Tanrı’dan söz edilirken tekrar tekrar eril adıllar kullanılmaktadır.

İsa Mesih, birkaç kez Tanrı’dan Baba olarak söz etmiştir ve diğer zamanlarda, Tanrı’dan söz etmek için eril adıllar kullanmıştır. Mesih, Tanrı’dan söz etmek için sadece Müjdeler’de yaklaşık 160 kere “Baba” sözcüğünü kullanmıştır. Mesih’in Yuhanna 10:30’daki, “Ben ve Baba biriz” bildirisi de burada özellikle ilginçtir. İsa Mesih dünyanın günahlarının bedelini ödemek için çarmıhta ölmeye bir insan şeklinde gelmiştir. Baba Tanrı gibi, İsa da insanlığa erkek biçiminde vahyedilmişti. Kutsal Yazılar, Mesih’in Tanrı’dan söz etmek için eril isim ve adıllar kullandığı birçok başka zamanı da kaydeder.

Yeni Antlaşma Mektupları da (Elçilerin İşleri'nden Vahiy'e kadar) Yunanca'da eril bir isim olan theos kelimesinin doğrudan Tanrı'ya atıfta bulunarak kullanıldığı yaklaşık 900 ayet içerir. Kutsal Kitap’ta sayısız ayette, Tanrı’dan eril unvanlar, isimler ve adıllarla söz edilen tutarlı bir kalıp olduğu açıktır. Tanrı bir insan olmadığı halde, Kendisini insanlığa açıklamak için eril biçimi seçmiştir. Aynı şekilde, Kendisinden sürekli olarak eril unvanlar, isimler ve adıllarla söz edilen İsa Mesih de, yeryüzündeyken erkek biçimini almıştı. Eski Antlaşma'nın peygamberleri ve Yeni Antlaşma'nın elçileri hem Tanrı'dan hem de İsa Mesih'ten eril isimler ve unvanlarla söz ederler. Tanrı, insanlığın Kendisinin kim olduğunu daha kolay anlaması için Kendisini bu şekilde açıklamayı seçmiştir. Tanrı, Kendisini anlamamıza yardımcı olmak için izinler verirken, O'na doğasına uygun olmayan sınırlamalar koyarak, deyim yerindeyse "Tanrı'yı bir kutuya sokmaya" çalışmamak önemlidir.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Tanrı erkek midir, kadın mıdır?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries