settings icon
share icon
Soru

Tanrı Bizi Günah İşlememiz İçin Ayartır Mı?

Yanıt


Yaratılış 22:1'de "denemek" olarak tercüme edilen İbranice sözcük, "sınamak, denemek, kanıtlamak, ayartmak, tecrübe etmek" anlamlarına gelen “nacah” sözcüğüdür. Bu sözcüğün birçok olası eşanlamlısı olduğundan bağlama dikkat edip onu diğer ayetlerle karşılaştırmalıyız. Olayın anlatımını okurken, Tanrı'nın İbrahim'in İshak'ın kurban edilmesini tamamlamasını tasarlamadığına dikkat ediyoruz. Ancak İbrahim bunu bilmiyordu ve Tanrı bunu talep ediyorsa İshak'ı ölümden diriltmeye gücünün yettiğini bilerek Tanrı'nın buyruklarını yerine getirmeye razıydı (İbraniler 11:17-19). İbraniler'deki ayetin, İbrahim "ayartıldığı zaman" değil, "sınandığı" zaman olarak tercümesi daha uygundur. Bu yüzden varılan sonuç, Yaratılış 22:1'de "denemek" olarak tercüme edilen İbranice sözcüğün, bir şeyi denemek ya da değerlendirmekle ilgili olduğudur.

Yakup 1:13, bize yol gösterecek ilkeyi bildirmiştir: Kimsenin "Tanrı tarafından ayartıldığını" söylemeye hakkı yoktur. "Tarafından" sözcüğü, bir şeyin başlangıcını bildirdiğinden bu bildiriyi anlamamızda elzemdir. Günaha ayartılma Tanrı'da başlayan bir şey değildir. Yakup şöyle sonlandırır: Çünkü Tanrı kötülükle ayartılamadığı gibi kendisi de kimseyi ayartmaz.

Bu konuyla ilgili bir başka önemli sözcük de Yakup 1:3'te yer alır: "Kardeşlerim, çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğinizde bunu büyük sevinçle karşılayın. Çünkü bilirsiniz ki, imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır." "Denemeler" olarak tercüme edilen Grekçe sözcük, sıkıntıyı ya da bir insanın hayatındaki esenlik, teselli sevinç ve mutluluk kalıbını bozan bir şeyi simgeler. Bu sözcüğün fiil hali, "birisini veya bir şeyi o kişinin karakterini veya o şeyin kalitesini keşfetmek için onu sınamak"tır. Tanrı, kişinin imanının kuvvetini ve kalitesini sınamak ve arttırmak ve onun geçerliliğini göstermek için hayatımıza bu tür denemeler getirir (2-12 ayetler). Bu yüzden, Yakup'a göre, denemelerle karşılaştığımızda, Tanrı'nın amacı imanımızı sınamak ve bizde karakter oluşturmaktır. Bu yüksek, iyi ve asil bir nedendir.

Başarısızlığa uğramamız için tasarlanmış denemeler var mıdır? Evet ama bunlar Tanrı'dan değil, İblis'ten (Matta 4:1), onun kötü hizmetkârlarından (Efesliler 6:12) ya da kendimizden gelir (Romalılar 13:14; Galatyalılar 5:13). Tanrı bunları yaşamamıza izin verir ve bunlara bizim yararımıza izin verilir. Tanrı, İbrahim'e İshak'ı sunmasını söylemişti, bu deneme, İbrahim'i günah işlemeye ayartmak için değil, imanını sınayıp kanıtlamak içindi.

English



Türkçe anasayfaya dön

Tanrı Bizi Günah İşlememiz İçin Ayartır Mı?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries