settings icon
share icon
Soru

Hezekiel 28’deki Sur Kralı ile ilgili peygamberlik İblis’ten mi söz eder?

Yanıt


İlk bakışta, Hezekiel 28:11-19’daki peygamberlik insan bir kraldan söz ediyor gibi görünür. Kutsal Kitap’taki en kuvvetli peygambersel kınanmalar Sur için yapılmıştı (Yeşaya 23:1–18; Yeremya 25:22; 27:1–11; Hezekiel 26:1–28:19; Yoel 3:4–8; Amos 1:9,10). Sur, zenginliğini komşularını istismar ederek oluşturmasıyla tanınırdı. Antik çağ yazarları, Sur şehrinden ahlaksız tüccarları olan bir kent olarak söz eder. Sur, bir dinsel putperestlik ve cinsel ahlaksızlık merkeziydi. Kutsal Kitap peygamberleri, Sur’u büyük zenginliği ve stratejik konumunun getirdiği kibrinden ötürü azarlamışlardı. Hezekiel 28:11-19, Peygamber Hezekiel’in zamanında doymaz gururu ve açgözlülüğünden ötürü Sur Kralı’na karşı özellikle kuvvetli bir suçlamaya benziyor.

Ancak, Hezekiel 28:11-19’daki tanımların bazıları onun sadece bir insan kral olmasından çok daha öteye gitmektedir. Yeryüzündeki bir kral, hiçbir anlamda “Aden’de” olamazdı ya da “koruyucu Keruv” ya da “Tanrı’nın kutsal dağında” olamazdı. Bu yüzden, Kutsal Kitap yorumcularının çoğu, Hezekiel 28:11-19’ un, Sur Kralı’nın gururunu İblis’in gururuyla kıyaslayan ikili bir peygamberlik olduğuna inanır. Bazıları, Sur Kralı’nın aslında İblis tarafından ele geçirilmiş olduğunu önererek bu ikisi arasındaki bağlantıyı daha da güçlü ve geçerli yaparlar.

İblis düşmeden önce gerçekten de güzel bir yaratıktı (Hezekiel 28:12-13). Kendisi bütün melekler içinde belki de en güzeli ve güçlüsüydü. “Koruyucu keruv” sözü, İblis’in Tanrı’nın huzurunu “koruyan” melek olduğunu belirtiyor olabilir. Gurur, İblis’in düşüşüne neden olmuştur. İblis, kendisini bu kadar güzel yarattığı için Tanrı’ya yücelik vermek yerine, yüceltilmiş konumundan ötürü kendisinin sorumlu olduğunu düşünerek bununla gururlanmıştı. İblis’in isyanı, Tanrı’nın İblis’i Kendi huzurundan atmasıyla sonuçlandı ve sonunda Tanrı’nın İblis’i sonsuzluk boyunca ateş gölüne atmasıyla sonuçlanacaktır (Vahiy 20:10).

Sur Kralı da İblis gibi gururluydu. Sur Kralı, Tanrı’nın egemenliğini kabul etmek yerine, Sur’un zenginliklerini kendi bilgeliği ve kuvvetine atfetti. Kendi şatafatlı konumuyla tatmin olmayan Sur Kralı, git gide daha fazlasını istedi ve bu da Sur’un başka ulusları sömürerek, başkaları pahasına kendi zenginliğini arttırmasıyla sonuçlandı. Ama tıpkı İblis’in gururu onun düşüşüne yol açtığı ve sonunda da sonsuzluk boyunca yok edilişine yol açacağı gibi, Sur kenti de zenginliğini, gücünü ve konumunu kaybedecektir. Hezekiel’in Sur’un tamamen yok edileceği hakkındaki peygamberliği, kısmen Nebukadnessar (Hezekiel 29:17-21) ve nihai olarak da Büyük İskender tarafından yerine getirilmiştir.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Hezekiel 28’deki Sur Kralı ile ilgili peygamberlik İblis’ten mi söz eder?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries